Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny:
Redaktor naczelny dr Joanna Dzionek-Kozłowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Zastępca redaktora naczelnego prof. dr hab. Rafał Matera, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Polska
Sekretarz redakcji mgr Tamara Franiak-Krupińska, Uniwersytet Łódzki, Polska


Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze, Turcja
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, Polska
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University, Stany Zjednoczone
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem, Izrael
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze, Turcja
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie, Czechy
prof. Sharaf N. Rehman, PhD, University of Texas Rio Grande Valley, Stany Zjednoczone
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University, Stany Zjednoczone


Redaktor statystyczny:
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. Uniwersytet Łódzki, Polska


Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. (język angielski) Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Anna Fadecka (język polski) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska
Mark Muirhead (English proofreader) Uniwersytet Łódzki, Polska