Objection to a decision of the court referendary in the system of legal remedies in Polish criminal proceedings

Authors

  • Katarzyna Kochel Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.09

Keywords:

court referendary, objection, procedural decisions, remedies, procedural activities

Abstract

The article presents issues of the newly introduced legal remedy, which was introduced together with a new participant of the criminal process i.e. a court referendary under the act of 23 November 2013. To present more thoroughly the specificity of the discussed institution and to lead to further deliberations, a political position of the court referendary has been briefly described against the Polish law as well as activities entrusted to them in criminal proceedings. The procedurę of lodging and considering the objection has been analysed pointing at possible interpretative problems associated with it. Moreover, the deliberations concerning the legal nature of the objection to an activity of this judicial officer in criminal proceedings have been conducted as well as placing the regulations on submission of an objection in the criminal procedure act. Concluding de legeferenda analysis of the possibility to collect the regulations concerning the objection in one part of the code, and then to place them in the Code of Penal Procedure in case of the next amendment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artymiak, Grażyna. 2015. „Ustrój i struktura sądów powszechnych”. W System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego. Red. Zbigniew Kwiatkowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Cieślak, Marian. 1984. Polska procedura karna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Grajewski, Jan. 2012. Przebieg procesu karnego. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz, Janusz Tylman. 2009. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Klejnowska, Monika. 2015. „Skarga karna w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego”. Prokuratura i Prawo 1–2: 135–136.
Google Scholar

Kozak, Aleksandra. 2013. „A jednak niezbędny – rola referendarza sądowego w nowej procedurze karnej”. W Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. Red. Paweł Wiliński. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kurowski, Michał. 2015. W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. Dariusz Świecki. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Marszał, Kazimierz, Radosław Koper, Robert Netczuk, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2012. W Proces karny. Przebieg postępowania, Red. Kazimierz Marszał. Katowice: Wydawnictwo Volumen.
Google Scholar

Nowak, Tadeusz, Stanisław Stachowiak. 2000. Prawo karne procesowe. Dynamika postępowania. Poznań–Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta.
Google Scholar

Nowikowski, Ireneusz. 2000. „Kwestia częściowego cofnięcia sprzeciwów w procesie karnym”. W Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody. Red. Andrzej Gaberle, Stanisław Waltoś. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Postulski, Kazimierz. 2012. „Udział referendarzy sądowych w postępowaniu karnym według projektu zmian KPK”. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4: 12–26.
Google Scholar

Skorupka, Jerzy. 2016. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Stefański, Ryszard Andrzej. 2003. „Postępowanie nakazowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego”. Prokuratura i Prawo 7–8: 12–25.
Google Scholar

Waltoś, Stanisław. 2008. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Woźniewski, Krzysztof. 2014. „Referendarz sądowy w postępowaniu karnym (uwagi na tle projektu zmian w kodeksie postępowania karnego)”. Gdańskie Studia Prawnicze 31: 1139–1148.
Google Scholar

Wrona, Zbigniew. 1997. Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Google Scholar

Zgryzek, Kazimierz. 2000. „Warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od nakazu karnego”. W Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody. Red. Andrzej Gaberle, Stanisław Waltoś. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Kochel, K. (2018). Objection to a decision of the court referendary in the system of legal remedies in Polish criminal proceedings. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 103–116. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.09

Issue

Section

Articles