Open-source intelligence as a tool supplementing the activity in the field of a forensic technique

Authors

  • Agata Ziółkowska Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Studiów Strategicznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.06

Keywords:

open-source intelligence, criminology, personal relationships, capital relationships, state registers, private source of information, sources of political information, tortious motives, industrial espionage, open sources of information, investigation

Abstract

Modern collection of information from open sources like state, press and private ones come under open-source intelligence and it is a complement to operation activities carried out in criminology. The article focuses on working out personal and capital relationships by means of open-source intelligence and on obtaining data from open sources as a complement to the information which will help reveal personal relationships or motives for the crime after years. The article discusses universally available sources like state registers, private sources of information, sources of political information and motives of business entities recognition i.e. tortious motives in economic crime and in criminal offences as well as in industrial espionage and sabotage.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ciulkin, Leszek, Andrzej Jakubecki, Norbert Kowal. 2002. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Google Scholar

Filipkowski, Wojciech, Wiesław Mądrzejewski. 2012. Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Goroński, Zenon. 1965. Źródła informacji. Warszawa: Departament Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Inwentarz IPN Wr 00147/814).
Google Scholar

Gruza, Ewa, Jędrzej Kupczyński. 2012. Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialnoprawne. 28. Warszawa: Poligraf.
Google Scholar

Hoffmann, Grzegorz. 1985. Zakres stosowania środków techniczno-operacyjnych w pracy operacyjnej Wydziału III i III-1 WUSUW w Łodzi. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Inwentarz IPN Łd 091/137).
Google Scholar

Hofmański, Piotr, Stanisław Waltoś. 2009. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Ignaczak, Waldemar. 2005. Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej. Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji.
Google Scholar

Jałoczyński, Kuba, Krzysztof Liedel. 2009. Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Warszawa: Collegium Civitas Press.
Google Scholar

Kabać, Andrzej. 1983. Organizacja i funkcjonowanie punktów odbioru PT w warunkach województwa białostockiego. Legionowo: Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Inwentarz IPN Bi 0062/174).
Google Scholar

Kasprzak, Jerzy, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk, Jarosław Moszczyński. 2006. Kryminalistyka. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kędzierska, Grażyna. 2009. „Problematyka badawcza w nauce kryminalistyki”. W Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym. Red. Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski.67–76. Olsztyn: Print Group.
Google Scholar

McQuail, Denis. 2007. Teorie komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Nowicki, Artur. 2001. Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Google Scholar

Papińska-Kacperek, Joanna. 2008. Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Paprzycki, Lech K., Zbigniew Rau. 2009. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Perlmutter, Dawid. 2008. Blogwars. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Pikulski, Stanisław. 1997. Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej. Białystok: Temida 2.
Google Scholar

Potejko, Piotr. 2010. „10 lat Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ABW w Emowie”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3: 197–200. https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-3/702,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-3-2010.html [dostęp 4.02.2017].
Google Scholar

Sienkiewicz, Bartłomiej. 2010. „Historia pewnego złudzenia”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne: 49–55. https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-1/569,PrzegladBezpieczenstwaWewnetrznegoWYDANIESPECJALNE.html [dostęp 4.02.2017].
Google Scholar

Sowiński, Roman. 2007. Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Wrocław: Kolonia Ltd.
Google Scholar

Stromczyński, Błażej, Paweł Waszkiewicz. 2014. „Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych”. Prokuratura i Prawo 5: 146–170.
Google Scholar

Taracha, Adam. 1998. Wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Turaliński, Kazimierz. 2015. Wywiad gospodarczy i polityczny. Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych. Warszawa: Artefakt.
Google Scholar

Widacki, Jan. 2008. Kryminalistyka. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Więckiewicz, Zbigniew. 1974. Niektóre formy i metody działalności wywiadowczej. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Google Scholar

Wojciechowski, Krzysztof. 1995. Encyklopedia szpiegostwa. Warszawa: SPAR.
Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1522).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982, Nr 19, poz. 147 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. 2016, poz. 152, 178, 677, 749).
Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1388; 2016, poz. 178, 749).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010, Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
Google Scholar

Published

2018-03-30

How to Cite

Ziółkowska, A. (2018). Open-source intelligence as a tool supplementing the activity in the field of a forensic technique. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 82, 67–81. https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.06

Issue

Section

Articles