The Institution of Dismissal of a Claim as Clearly Unfounded as an Created by the Legislator a Potential Mechanism to Interrupt the Limitation Period Without Incurring Any Costs?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.05

Keywords:

clearly unfounded claim, statute of limitations, commercial proceedings, entity changes

Abstract

In 2019 into the Polish civil procedure the institution of dismissal of a claim as clearly unfounded was introduced. Within the framework of this article, the author intends to present and consider one seemingly unplanned effect, to which the introduction of Art. 1911 k.p.c. may lead, i.e. consequence in the form of creating, under certain circumstances, a mechanism enabling the entitled person to interrupt the limitation period without incurring any costs. As this was not the purpose of introducing the considered institution, the rest of the article considers, on the basis of procedural law, how such an unwanted effect should be avoided.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Błaszczak, Łukasz. 2020. „Komentarz do art. 1911”. W Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Red. Tadeusz Zembrzuski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Błaszczak, Łukasz. 2021. Powództwo oczywiście bezzasadne. Art. 191(1) k.p.c. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Gapska, Ewa. 2019. „Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. II. Powództwo oczywiście bezzasadne”. Monitor Prawniczy 16: 865–873.
Google Scholar

Gudowski, Jacek. 2020. „Komentarz do art. 458(8) pkt 6”. W Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Red. Tadeusz Zembrzuski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Kościółek, Anna. 2020. „Komentarz do art. 1911”. W Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Red. Tadeusz Zembrzuski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Kunicki, Ireneusz. 2020. „Komentarz do art. 1911”. W Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412. Red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Machnikowski, Piotr. 2018. „Komentarz do art. 123”. W Kodeks cywilny. Komentarz. Red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Manowska, Małgorzata. 2021. „Komentarz do art. 1911”. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16). Red. Adam Adamczuk, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Ewa Stefańska, Małgorzata Manowska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Piaskowska, Olga Maria. 2020. „Komentarz do art. 1911”. W Magdalena Kuchnio, Agata Majchrowska, Karolina Panfil, Joanna Parafianowicz, Aleksandra Partyk, Aleksandra Rutkowska, Dariusz Rutkowski, Arkadiusz Turczyn, Olga Maria Piaskowska. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany. Gdańsk: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Pietrzkowski, Henryk. 2009. Metodyka pracy sędziwego w sprawach cywilnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Skąpski, Józef. 1979. „Przedmiot ustaleń sądu w sprawie cywilnej”. Studia Cywilistyczne 30: 158.
Google Scholar

Szanciło, Tomasz. 2019. „Komentarz do art. 1911”. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 1–50539. Tom I. Red. Tomasz Szanciło. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Telenga, Przemysław. 2017. „Komentarz do art. 192”. W Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–729. Red. Andrzej Jakubecki. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Tomczak, Tomasz. 2021. „Czy wniesienie powództwa oczywiście bezzasadnego w rozumieniu art. 1911 k.p.c. przerywa bieg przedawnienia?” Studia Iuridica Toruniensia 29: 407–418. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.039
Google Scholar

Tomczak, Tomasz. 2021a. „Okoliczności dotyczące sprawy w rozumieniu art. 1911 KPC (powództwo oczywiście bezzasadne)”. Monitor Prawniczy 16: 864–866.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 1469 z późn. zm.).
Google Scholar

Postanowienie SN z 8.10.1984 r., II CZ 112/84, LEX nr 8631.
Google Scholar

Postanowienie SO w Warszawie z 11.04.2017 r., III C 1681/16, LEX nr 2413128.
Google Scholar

Wyrok SA w Gdańsku z 3.07.2018 r., V ACa 309/17, LEX nr 2628324.
Google Scholar

Wyrok SN z 21.01.2009 r., III CSK 248/08, LEX nr 527243.
Google Scholar

Wyrok SO w Warszawie z 16.07.2018 r., XXVII Ca 736/18, LEX nr 2686599.
Google Scholar

Published

2023-12-22 — Updated on 2024-02-15

Versions

How to Cite

Tomczak, T. (2024). The Institution of Dismissal of a Claim as Clearly Unfounded as an Created by the Legislator a Potential Mechanism to Interrupt the Limitation Period Without Incurring Any Costs?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 105, 73–85. https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.05 (Original work published December 22, 2023)

Issue

Section

Articles