Świat mitologii słowiańskiej w ujęciu baśniowym. Strategie przekładu nazwy Bjesomar na podstawie utworu Ivany Brlić-Mažuranić

Autor

  • Karolina Szymczak Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.04

Słowa kluczowe:

mitologia słowiańska, przekład literatury dziecięcej, nazwy własne w przekładzie, Ivana Brlić-Mažuranić

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę onomastyki literackiej – na przykładzie jednego onimu przedstawione zostały trzy metody tłumaczenia nazwy własnej w zależności od przyjętej idei. Wybór metody jest szczególnie ważny, gdyż jest literatura ta kierowana jest do dzieci, które w specyficzny sposób odbierają teksty literackie, stąd tak ważny jest dobór odpowiedniej strategii translatorskiej. Ważnym czynnikiem, który można brać pod uwagę podczas procesu przekładu jest również osoba autora oraz jego intencje. Ivana Brlić-Mažuranić w 1916 roku wydała zbiór baśni inspirowanych mitologią słowiańską i ideą panslawistyczną. W związku z tymi różnymi czynnikami, można więc brać pod uwagę różne techniki, które zostały zademonstrowane w artykule.

Bibliografia

Adamczyk-Garbowska M., 1988, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problem krytyki przekładu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Balcerzan E., Rajewska E., 2007, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Brlić-Mažuranić I., 1997, Izabrana djela, Matica Hrvatska, Zagreb.
Google Scholar

Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Czaplicka-Jedlikowska M., 2007, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Google Scholar

Fast P. (red.), 1998, Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
Google Scholar

Filipowicz-Rudek M., 1998, Wół i osioł a Kaszka manna (o przekładaniu literatury dla dzieci), [w:] P. Fast (red.) 1998, s. 215–222.
Google Scholar

Hejwowski K., 2009, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
Google Scholar

Kielar B.Z., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Google Scholar

Podgórska B., Podgórski A., 2005, Wielka księga demonów polskich, leksykon i antologia demonologii ludowej, Kos, Katowice.
Google Scholar

Sanardžija M., Selak A., 2001, Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti, Pergamena, Zagreb.
Google Scholar

Taszycki W., 1924, Polskie Nazwy osobowe, Gebethner i Wolff, Kraków–Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Zakopane–Wilno.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Szymczak, K. (2018). Świat mitologii słowiańskiej w ujęciu baśniowym. Strategie przekładu nazwy Bjesomar na podstawie utworu Ivany Brlić-Mažuranić. Translatorica & Translata, 1, 39–48. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.04

Numer

Dział

Articles