Możliwy wpływ doktryny na Biblię na przykładzie Eucharystii

Autor

  • Jakub Wardęga Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.07

Słowa kluczowe:

doktryna, Eucharystia, Biblia, przekład, Reformacja, Kontrreformacja

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, że sformułowanie pewnych wersetów w przekładzie Biblii mogło być dostosowane do doktryny tego odłamu chrześcijaństwa, z którego dane tłumaczenia się wywodzą. W tym celu porównane zostaną różne wersje niektórych spośród 68 wersetów Nowego Testamentu, na których opiera się doktryna o Eucharystii. Eucharystia była jednym z zagadnień, które budziły spory między katolikami a protestantami, zwłaszcza w czasie Reformacji protestanckiej. W trakcie badań wziąłem pod uwagę najważniejsze przekłady Nowego Testamentu pochodzące z okresu Reformacji: protestancką Biblię Gdańską z 1606 roku i katolicką Biblię Jakuba Wujka z 1599 roku.

Bibliografia

Bingham J., 1844, The antiquities of the Christian Church, Henry G. Bohn, London.
Google Scholar

Calvin J., 1960, Institutes of the Christian religion, The Westminster Press, Philadelphia.
Google Scholar

Crehan F.J., 1963, The Bible in the Roman Catholic Church from Trent to the present day, [w:] S.L. Greenslade (red.), The Cambridge history of the Bible: volume three – the West from the Reformation to the present day, Cambridge University Press, s. 199–237.
Google Scholar

Jurgens W.A., 1979, The faith of the early fathers: volume three – a sourcebook of theological and historical passages from the writings of Saint Augustine to the end of the Patristic Age, The Liturgical Press, Collegeville.
Google Scholar

Kronenfeld J., 1998, King Lear and the naked truth: rethinking the language of religion and resistance, Duke University Press, Durham and London.
Google Scholar

Lindberg C. (red.), 2000, The European reformations sourcebook, Blackwell Publishers, Oxford.
Google Scholar

Marion J.L., 1996, Bóg bez bycia, Znak, Kraków.
Google Scholar

Müller G.L., 2015, Dogmatyka katolicka, WAM, Kraków.
Google Scholar

Nida E., 2001, Principles of correspondence, [w:] L. Venuti & M. Baker (red.), The Translation Studies reader, Routledge, London and New York, s. 126–140.
Google Scholar

Reynolds H.R., c. 1890, The pulpit commentary: the Gospel of John, Funk & Wagnalls Company, New York and Toronto.
Google Scholar

Schaff P. (red.), 1887, A select library of the Nicene and Post-Nicene fathers of the Christian Church: volume five – Saint Augustin: anti-Pelagian writings, The Christian Literature Company, New York.
Google Scholar

The English College at Dovvay, 1635, The Holy Bible, Iohn Covstvrier, Reuen.
Google Scholar

Novvy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa, 1606, Drukowano u Wdowy Guilhelma Guilmothana, Gdańsk.
Google Scholar

Wujek J., 1599, Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentv, Drukarnia Łazarzowa, Kraków.
Google Scholar

Baranowski M. (oprac.), [bdw], Katechizm Kościoła katolickiego, http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm (dostęp: 23.02.2017).
Google Scholar

The Council of Trent 1542–1564, The canons and decrees of the Council of Trent, http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/TRENT.ZIP (dostęp: 9.05.2016).
Google Scholar

Pietkiewicz R., 2004, Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego, rozprawa doktorska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, http://digital.fides.org.pl/dlibra/doccontent?id=730 (dostęp: 9.05.2016).
Google Scholar

Pietkiewicz R., 2009 (2002), Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638: sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski, http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=728&dirds=1&tab=2.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Wardęga, J. (2018). Możliwy wpływ doktryny na Biblię na przykładzie Eucharystii. Translatorica & Translata, 1, 71–80. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.07

Numer

Dział

Articles