Tłumaczenie popularnonaukowe na temat ideałów kobiecości w epoce wiktoriańskiej – przegląd wybranych technik wraz z uzasadnieniem przydatności przekładu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.02.05

Słowa kluczowe:

historia kobiet, epoka wiktoriańska, ideały kobiecości, Królowa Wiktoria, ideologia oddzielnych sfer

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych trudności, jakie mogą się wiązać z tłumaczeniem tekstu popularnonaukowego o tematyce historycznej oraz podanie powodów, dla których tego rodzaju tekst może zasługiwać na uwagę polskich czytelników. Zakładam, że samo tłumaczenie może pełnić funkcję edukacyjną jako przykładowy tekst wykorzystywany w szkoleniu z doskonalenia warsztatu z zakresu przekładu osób przygotowujących się do pracy w zawodzie tłumacza pisemnego. Sam zaś tekst udostępniony polskiemu czytelnikowi może stanowić źródło informacji z zakresu historii społecznej, a dokładnie badań nad historią kobiet w epoce wiktoriańskiej. Autorką tekstu o ideałach kobiecości w wiktoriańskiej Brytanii jest Lynn Abrams. Artykuł historyczki wykładającej obecnie na Uniwersytecie w Glasgow ukazał się w 2001 roku na stronie internetowej BBC poświęconej popularyzowaniu wiedzy o historii Wielkiej Brytanii. Zamierzam rozpowszechnić ten tekst jako źródło wiedzy o społecznych, kulturowych i politycznych warunkach życia kobiet w epoce wiktoriańskiej w czasopiśmie popularnonaukowym zajmującym się tematyką historii społecznej lub historii gender.

Bibliografia

Korwin-Piotrowska, D. (2000). Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Google Scholar

Kotarski, E. (1997). Jan Gotfryd Guzowicz jako tłumacz. Od amplifikacji do redukcji. [w:] A. Nowicka-Jeżowa i D. Knysz-Tomaszewska (red.), Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 171–195.
Google Scholar

May, R. (1973). Psychologia i dylemat ludzki, tłum, T. Mieszkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Google Scholar

Sulikowski, P. (2013). Mountains and Words. Tadeusz Różewicz’s Selected Poems in English. On Translation Techniques in the Language of Poetry. Hamburg: Verlag Dr Kovač.
Google Scholar

Welsch, W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler‑Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

http://www.bbc.co.uk/history/trail/victorian_britain/women_home/ideals_womanhood_01.shtml (dostęp: 24.10.2020)
Google Scholar

http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/staff/lynnabrams (dostęp: 24.10.2020)
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ashby-de-la-Zouch (dostęp: 23.01.2022)
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Filipow, E. (2021). Tłumaczenie popularnonaukowe na temat ideałów kobiecości w epoce wiktoriańskiej – przegląd wybranych technik wraz z uzasadnieniem przydatności przekładu. Translatorica & Translata, 2, 69–84. https://doi.org/10.18778/2544-9796.02.05

Numer

Dział

Articles