Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Translatorica & Translata indeksowane jest przez następujące serwisy:

Biblioteka Nauki
CEEOL
EBSCO


Czasopismo Translatorica & Translata wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.