Kontakt

Journal
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
translatorica@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Tamara Roszak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki

Wsparcie techniczne

Firma Magis