Tłumaczenie to zawsze interpretacja – uwagi o przekładzie napisów do filmu

Autor

  • Elżbieta Benkowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.08

Słowa kluczowe:

napisy, film, tłumaczenie, synchronizacja, angielski, polski

Abstrakt

W niniejszym artykule opisuję proces powstawania scenariusza noweli „Żanna” z filmu „Nowy świat”, w której tytułowa bohaterka używa trzech języków, tj. polskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Następnie analizuję różnice w przekładzie listy dialogowej na język angielski, wynikające z odmiennych interpretacji filmu, które pojawiły się pomiędzy reżyserką, scenarzystką i profesjonalnym tłumaczem. W ostatniej zaś części omawiam zasady rozstawienia i synchronizacji napisów, których umiejętne wykorzystanie może być skutecznym narzędziem reżyserskim. Napisy filmowe stanowią integralną i widoczną część filmu, dzięki czemu mogą pogłębić pokazywane w nim emocje lub całkowicie je zaburzyć i dlatego też tłumacz dla reżysera jest tak samo ważnym współpracownikiem jak operator, aktor czy scenograf.

Bibliografia

Fisiak J. (red.), 1996, Praktyczny słownik angielsko-polski polsko-angielski, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.
Google Scholar

Poczobut A., 2013, System Białoruś, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Google Scholar

Simpson J.A., Weiner E., The Oxford English Dictionary, vol. VII, Clarendon Press, Oxford.
Google Scholar

Widawski M., 1998, Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny, L&L, Gdańsk.
Google Scholar

Miejski słownik slangu i mowy potocznej [brak inf. o aut.], 2008: http://www.miejski.pl/slowo-Blokers (dostęp: 21.03.2017).
Google Scholar

Simpson John (red.), Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/mrs (dostęp: 30.12.2017).
Google Scholar

Starszy i Rynio, 2008, Nasze bloki: https://youtu.be/p3LaaYNuFfA (dostęp: 21.03.2017).
Google Scholar

Subtitle Guidelines [brak inf. o aut.], 2016: http://bbc.github.io/subtitle-guidelines (dostęp: 21.03.2017), British Broadcasting Corporation.
Google Scholar

Benkowska E., Ostalski Ł., Wawrzecki M., 2017, Nowy świat, Galapagos, Warszawa.
Google Scholar

Benkowska E., Ostalski Ł., Wawrzecki M., 2015, Nowy świat – kopie robocze filmu, Akson Studio, Warszawa.
Google Scholar

Dembinska M., Benkowska E., 2015a, Scenariusz noweli Żanna, wersja z 25.02.2015, Akson Studio, Warszawa.
Google Scholar

Dembinska M., Benkowska E., 2015b, pieriewod Marina Sawicka, Żanna 25.02.2015, Akson Studio, Warszawa [Дэмбинска Моника, Эльжбета Бэнковска, 2015b, перевод Марина Савицка, Жанна 25.02.2015, Akson Studio, Варшава.]
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Benkowska, E. (2018). Tłumaczenie to zawsze interpretacja – uwagi o przekładzie napisów do filmu. Translatorica & Translata, 1, 81–92. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.08

Numer

Dział

Articles