Conditions and prospects for the development of ornithological tourism in Poland

Authors

  • Monika Kordowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Sylwia Kulczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2014-0012

Keywords:

ornithological tourism, wetlands, Poland

Abstract

The article describes the present condition and the development trends of ornithological tourism in Poland. A questionnaire survey, participant observation and interviews have produced a description of Polish bird-watchers and ornithological tourism organizers. A partial distribution of bird-watching sites and needs for development have also been described. Polish ornithological tourism is at an early development stage, however, as in other countries, a dynamic growth of interest in this activity is found.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDERWALD D., 2007, Turystyka ornitologiczna – co to takiego?, [in:] Turystyka w obszarach Natura 2000, Z. Wnuk, M. Ziaja (eds.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Google Scholar

BARTKOWSKI T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

BUSHELL R., EAGLES P. (eds.), 2007, Tourism and protected areas – benefits beyond boundaries, CABInternational, Wallingford.
Google Scholar

CAKICI A., HARMAN S., 2007, Leisure involvement of Turkish birdwatchers, „Anatolia”, vol. 18, pp. 152–160.
Google Scholar

COCKER M., 2001, Birders: tales of a tribe, Jonathan Cape, London.
Google Scholar

COLLINS-KREINER N., MALKINSON D., LABINGER Z., SHTAINVARZ R., 2013, Are birders good for birds? Bird conservation through tourism management in the Hula Valley, Israel, „Tourism Management”, vol. 38, pp. 31–42.
Google Scholar

CONNELL J., 2009, Birdwatching, twitching and tourism: towards an Australian perspective, „Australian Geographer”, vol. 40, no. 2, pp. 203–217.
Google Scholar

CZECHOWSKI P., INDYKIEWICZ P., JERZAK L., 2008, Obserwacje awifauny. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 1: Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

DWYER J.F., 1993, Customer diversity and the future demand for outdoor recreation. Proceedings of the 1993. Northeastern recreation research symposium, 1993 April 18-20, Saratoga Springs, NY. Gen. Tech. Rep. NE-185. PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.
Google Scholar

JANECZKO E., ANDERWALD D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 2 (27), pp. 307–314.
Google Scholar

KISTOWSKI M., ŚLESZYŃSKI P., 2010, Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 14, pp. 36-51.
Google Scholar

KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

MARCZEWSKI A., BŁASZKOWSKA B. (no publication date), Rezerwat przyrody Beka. Przewodnik po ścieżce edukacyjnej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
Google Scholar

MĄDRAWSKA M., WYPYCHOWSKA D., 2002, Ruch turystyczny w Parku Narodowym „Ujście Warty”, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruchy turystyczne – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
Google Scholar

MRÓZ B., 2006, Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi – o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony; www.kp.org.pl/naszawisla/pdf/srodkowawisla.pdf 03.03.2014.
Google Scholar

Nasza Barycz – blisko przyrody; http://nasza.barycz.pl (21.07. 2012).
Google Scholar

Natura 2000, baza danych; http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles 03.03.2014.
Google Scholar

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.otop.org.pl 21.10.2012.
Google Scholar

PARTYKA J. (ed.), 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
Google Scholar

POSKROBKO B., 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Google Scholar

SIMANGO S.S., 2011, The evolution, structure and market for birding tourism in South Africa; http://wiredspace.wits.ac.za/bitstreamhandle/10539/10384/Masters%20research%20report,%20final%20submission%20PDF.pdf?sequence=2 01.07.2013.
Google Scholar

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków; www.stop.eko.org.pl 02.08.2012.
Google Scholar

SUCHANT R., BRAUNISCH V., 2004, Grouse and Tourism in Natura 2000 areas, Forstische Versuchsund Forschunganstalt Baden -Würtenberg, Freiburg.
Google Scholar

SWIANIEWICZ M., 2006, Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce na lata 2006-2013 wraz z planem działań i kalkulacją kosztów, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski.
Google Scholar

SZPILKO D., ZIÓŁKOWSKI R., 2010, Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 2, no. 1, pp. 52–73.
Google Scholar

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; www.bocian.org.pl 02.08.2012.
Google Scholar

VASKE J.J., WITTMANN K., WILLIAMS T.V., HARDESTY K., SIKOROWSKI L., 2001, Wildlife Viewing in Colorado: A Review and Synthesis of Existing Data, Colorado State University, Fort Collins.
Google Scholar

WEIDENSAUL S., 2007, Of a feather: a brief history of American birding, Hartcourt, Orlando.
Google Scholar

WILK T., JUJKA M., KROGULEC J., CHYLARECKI P. (eds.), 2010, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
Google Scholar

WILLIAMS S., LA MONTAGNE K., 2001, Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington.
Google Scholar

Downloads

Published

2014-12-30

How to Cite

Kordowska, M., & Kulczyk, S. (2014). Conditions and prospects for the development of ornithological tourism in Poland. Turyzm/Tourism, 24(2), 15–21. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0012

Issue

Section

Articles