Sustainable tourism: a critique of the academic feasibility of the concept

Authors

  • Mirosław Mika Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2014-0015

Keywords:

sustainable tourism, tourism research, methodology

Abstract

The aim of the article is to raise and discuss, according to contemporary research findings, the most important reservations regarding the concept of sustainable (harmonious) tourism development as well as the barriers to the implementation of its principles in practice. The author points to ambiguities in the interpretation of the term ‘sustainability’ and, as a result, the methodological implications for tourism studies including the problem of measuring and evaluating ‘sustainability’ in tourism development processes. In addition it considers the social hostility towards limiting consumption in tourism and the growing climatic, economic and political instability at tourism destinations hindering its implementation of the concept of sustainability. In conclusion, the author proposes a new paradigm for sustainable tourism which does not directly relate to the imperative of harmonious interconnection between differing development goals and values in tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AMELUNG B., VINER D., 2006, Mediterranean tourism. Exploring the future with the tourism climatic index, Journal of Sustainable Tourism, 14(4), pp. 349-366.
Google Scholar

BARR S., SHAW G., COLES T., PRILLWITZ J., 2010, A holiday is a holiday. Practicing sustainability, home and away, Journal of Transport Geography, 18, pp. 474-481.
Google Scholar

BECKEN S., 2007, Tourists' perception of international air travel's impact on the global climate and potential climate change policies, Journal of Transport Geography, 15(4), pp. 351-368.
Google Scholar

BEETON S., 2006, Community development through tourism, Landlinks Press, Collingwood.
Google Scholar

BERITELLI P., 2011, Cooperation among prominent actors in a tourist destination, Annals of Tourism Research, 38(2), pp. 607-629.
Google Scholar

BORYS T., 2011, Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, [in:] B. Poskrobko (ed.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, pp. 134-151.
Google Scholar

BRAMWELL B., LANE B., 2009, Economic cycles, times of change and sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(1), pp. 1-4.
Google Scholar

BRAMWELL B., LANE B., 2013, Getting from here to there. Systems change, behavioural change and sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 21(1), pp. 1-4.
Google Scholar

BUCKLEY R., 2012, Sustainable tourism. research and reality, Annals of Tourism Research, 39(2), pp. 528-546.
Google Scholar

BUTLER R.W., 1999, Sustainable tourism. A state-of-the-art review, Tourism Geographies, 1(1), pp. 7-25.
Google Scholar

BUTLER R.W., 2005, Problemy miejsc recepcji ze zrównoważonym rozwojem, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds), Turystyka w badaniach naukowych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów, pp. 35-48.
Google Scholar

BUZINDE C.N., MANUEL-NAVARRETE D., KERSTETTER D., REDCLIFT M., 2010a, Representations and adaptation to climate change, Annals of Tourism Research, 37(3), pp. 581-603.
Google Scholar

BUZINDE C.N., MANUEL-NAVARRETE D, YOO E.E., MORAIS D., 2010b, Tourists’ perceptions in a climate of change. eroding destinations, Annals of Tourism Research, 37(2), pp. 333-354.
Google Scholar

CERON J., DUBOIS G., 2003, Tourism and sustainable development indicators. the gap between theoretical demands and practical achievements, Current Issues in Tourism, 6(1), pp. 54-75.
Google Scholar

CHOJNICKI Z., 2008, Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne, [in:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 21-36.
Google Scholar

Climate change and tourism. Responding to global challenges, 2008, United Nations World Tourism Organization, United Nations Environment Programme, World Meterological Organization (UNWTO-UNEP-WMO), UNWTO, Madryt.
Google Scholar

Climate change and tourism, Where will the journey lead?, 2008, Deutsche Bank Research, Current Issues, Frankfurt am Main.
Google Scholar

COHEN S.A., HIGHAM J.E.S., 2011, Eyes wide shut? UK consumer preceptions on aviation climate impacts and travel decisions to New Zealand, Current Issues in Tourism, 14(4), pp. 323-335.
Google Scholar

COHEN S.A., HIGHAM J.E.S., CAVALIERE C.T., 2011, Binge flying. Behavioral addiction and climate change, Annals of Tourism Research, 38(3), pp. 1070-1089.
Google Scholar

DICKINSON J.E., ROBBINS D., FILIMONAU V., HARES A., MIKA M., 2013, Awareness of tourism impacts on climate change and the implications for travel practice. A Polish perspective, Journal of Travel Research, 52(4), pp. 506-519.
Google Scholar

DICKINSON J.E., ROBBINS D., LUMSDON L., 2010, Holiday travel discourses and climate change, Journal of Transport Geography, 18(3), pp. 482-489.
Google Scholar

DODDS R., 2007, Sustainable tourism & policy implementation. Lessons from the case of Calviá, Spain, Current Issues in Tourism, 10(1), pp. 296-322.
Google Scholar

DODDS R., BUTLER R.W., 2009, Inaction more than action barriers to the implementation of sustainable tourism policies, [in:] S. Gössling, M. Hall, D.B. Weaver (eds.), Sustainable tourism futures perspectives on systems, restructuring and innovations, Routledge, Londyn–Nowy Jork, pp. 43-57.
Google Scholar

DOMAŃSKI B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, 2(16), pp. 7-23.
Google Scholar

DOMAŃSKI R., 2005, Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, Przegląd Geograficzny, 77(2), pp. 131-138.
Google Scholar

DOMAŃSKI R., 2007, Podtrzymywalny (trwały) rozwój społeczno- gospodarczy w środowisku ziemskim jako problem integrujący nauki geograficzne i zespół nauk o Ziemi, [in:] B. Ney (ed.), Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, Polska Akademia Nauk, Wydział VII, Warszawa, pp. 172-209.
Google Scholar

DREDGE D., 2006, Networks, conflict and collaborative communities, Journal of Sustainable Tourism, 14(6), pp. 562-581.
Google Scholar

DURYDIWKA M., KOWALCZYK A., KULCZYK S., 2010, Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 21-43.
Google Scholar

ELSASSER H., BÜRKI R., 2002, Climate change as a threat to tourism in the Alps, Climate Research, 20(3), pp. 253-257.
Google Scholar

FILIMONAU V., DICKINSON J.E., ROBBINS D., REDDY M.V., 2011, A critical review of methods for tourism climate change appraisal. Life cycle assessment as a new approach, Journal of Sustainable Tourism, 19(3), pp. 301-324.
Google Scholar

GOH C., 2012, Exploring impact of climate on tourism demand, Annals of Tourism Research, 39(4), pp. 1859-1883.
Google Scholar

GÖSSLING S., 2009, Carbon neutral destinations. A conceptual analysis, Journal of Sustainable Tourism, 17(1), pp. 17-37.
Google Scholar

GÖSSLING S., HAGLUNDB L., KALLGRENB H., REVAHLB M., HULTMANB J., 2009, Swedish air travellers and voluntary carbon offsets. Towards the co-creation of environmental value?, Current Issues in Tourism, 12(1), pp. 1-19.
Google Scholar

GÖSSLING S., HALL C.M., WEAVER D.B., 2009, Sustainable tourism futures. Perspectives on systems, restructuring and innovations, Routledge, Nowy Jork.
Google Scholar

GÖSSLING S., SCOTT D., HALL C.M., 2013, Challenges of tourism in a low-carbon economy, WIREs Clim Change, 4, pp. 525-538.
Google Scholar

GÖSSLING S., SCOTT D., HALL C.M., CERON J.P., DUBOIS G., 2012, Consumer behaviour and demand response of tourists to climate change, Annals of Tourism Research, 39(1), pp. 36-58.
Google Scholar

HALL C.M., 2010, Changing paradigms and global change. From sustainable to steady-state tourism, Tourism Recreation Research, 35(2), pp. 131-144.
Google Scholar

HALL C.M., 2011, Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: from first and second to third change order?, Journal of Sustainable Tourism, 19(4-5), pp. 649-671.
Google Scholar

HARES A., DICKINSON J., WILKES K., 2010, Climate change and the air travel decisions of UK tourists, Journal of Transport Geography, 18(3), pp. 466-473.
Google Scholar

HIGHAM J., COHEN S.A., 2011, Canary in the coalmine. Norwegian attitudes towards climate change and extreme long-haul air travel to Aotearoa/New Zealand, Tourism Management, 32(1), pp. 98-105.
Google Scholar

HUNTER C., 1997, Sustainable tourism as an adaptive paradigm, Annals of Tourism Research, 24(4), pp. 850-867.
Google Scholar

HUNTER C., 2002, Aspects of the sustainable tourism debate from a natural resources perspective, [in:] R. Harris, T. Griffin, P. Williams (eds), Sustainable tourism. A global perspective, Butterworth-Heinemann, Burlington, pp. 3-23.
Google Scholar

HUNTER C., GREEN H., 1995, Tourism and the environment a sustainable relationship?, Routledge, Londyn.
Google Scholar

IWICKI S., 1998, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz.
Google Scholar

JĘDRZEJCZYK I., 1995, Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wyd. Śląsk, Katowice.
Google Scholar

JĘDRZEJCZYK I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

JONES A., PHILLIPS M., 2011, Disappearing destinations. Climate change and future challenges for coastal tourism, CABI Publ., Wallingford.
Google Scholar

KIDOŃ E., 2002, Zasady kształtowania uzdrowisk Beskidu Sądeckiego w świetle idei zrównoważonego rozwoju, doktors thesis, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, (typescript).
Google Scholar

KLINT L., WONG E., JIANG M., DELACY T., HARRISON D., DOMINEY-HOWES D., 2011, Climate change adaptation in the Pacific Island tourism sector. Analysing the policy environment in Vanuatu, Current Issues in Tourism, 15(3), pp. 247-274.
Google Scholar

KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KRZESIWO K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

LANE B., 2009, Thirty years of sustainable tourism drivers, progress, problems and the future, [in:] S. Gössling, C.M. Hall, D.B. Weaver (eds.), Sustainable tourism futures perspectives on systems, restructuring and innovations, Routledge, Londyn– Nowy Jork, pp. 19-32.
Google Scholar

LIU Z, 2003, Sustainable tourism development. a critique, Journal of Sustainable Tourism, 11(6), pp. 459-475.
Google Scholar

MANNING T., 1999, Indicators of tourism sustainability, Tourism Management, 20(2), pp. 179-182.
Google Scholar

MATEI E., 2011, The ecotourism’s development in the Romanian Carpathians’ protected areas. Facts, figures and needs, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 5(2), pp. 31-39.
Google Scholar

MCKERCHER B., PRIDEAUX B., CHEUNGA C., LAW R., 2010, Achieving voluntary reductions in the carbon footprint of tourism and climate change, Journal of Sustainable Tourism, 18(3), pp. 297-318.
Google Scholar

MIKA M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

MILLER G., RATHOUSE K., SCARLES C., HOLMES K., TRIBE J., 2010, Public understanding of sustainable tourism, Annals of Tourism Research, 37(3), pp. 627-645.
Google Scholar

NIEZGODA A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, „Prace Habilitacyjne” 24, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

ONZ, 2007, Indicators of Sustainable Development. Guidelines and Methodologies, Nowy Jork.
Google Scholar

PANFILUK E., 2011, Problemy zrównoważonego rozwoju w turystyce, Ekonomia i Zarządzanie, 3(2), pp. 60-72.
Google Scholar

PATTERSON T., BASTIANONI S., SIMPSON M., 2006, Tourism and climate change. Two-way street, or vicious/virtuous circle?, Journal of Sustainable Tourism, 14(4), pp. 339-348.
Google Scholar

PAWLUSIŃSKI R., MIKA M., FARACIK R., 2008, Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

PEETERS P., DUBOIS G., 2010, Tourism travel under climate change mitigation constraints, Journal of Transport Geography, 18(3), pp. 447-457.
Google Scholar

PEETERS P., GÖSSLING S., LANE B., 2009, Moving towards lowcarbon tourism. Opportunities for destinations and tour operators, [in:] S. Gössling, C.M. Hall, D. Weaver (eds.), Sustainable tourism futures, Routledge, Londyn, pp. 240-257.
Google Scholar

PERRY A., 2006, Will predicted climate change compromise the sustainability of Mediterranean tourism?, Journal of Sustainable Tourism, 14(4), pp. 367-375.
Google Scholar

POSKROBKO B. (ed.), 2011, Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

PTASZYCKA-JACKOWSKA D., 1993, Kształtowanie stref ochronnych przyrodniczych obszarów ochronnych, Wyd. Instytutu Kształtowania Środowiska, Warszawa, Kraków.
Google Scholar

REDDY V., WILKES K., 2013, Tourism, climate change and sustainability, Routledge, Abingdon.
Google Scholar

ROGALL H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
Google Scholar

ROSS S., WALL G., 1999, Ecotourism. towards congruence between theory and practice, Tourism Management, 20(6), pp. 123-132.
Google Scholar

SAARINEN J., 2006, Traditions of sustainability in tourism studies, Annals of Tourism Research, 33(4), pp. 1121-1140.
Google Scholar

SCHIANETZ K., KAVANAGH L., 2008, Sustainability indicators for tourism destinations. A complex adaptive systems approach using systemic indicator systems, Journal of Sustainable Tourism, 16(6), pp. 601-628.
Google Scholar

SCOTT D., 2011, Why sustainable tourism must address climate change, Journal of Sustainable Tourism, 19(1), pp. 17-34.
Google Scholar

SCOTT D., HALL C.M., GÖSSLING S., 2012, Tourism and climate change. Impacts, mitigation and adaptation, Routledge, Londyn.
Google Scholar

SCOTT D., SIM R., SIMPSON M., 2012, Sea level rise impacts on coastal resorts in the Caribbean, Journal of Sustainable Tourism, 20(6), pp. 883-898.
Google Scholar

SHARPLEY R., 2000, Tourism and sustainable development. exploring the theoretical divide, Journal of Sustainable Tourism, 8(1), pp. 1-19.
Google Scholar

SHARPLEY R., 2002a, Sustainability. A barrier to tourist development?, [in:] R. Sharpley, D.J. Telfer (ed.), Tourism and development. Concepts and issues. Channel View Publ., Clevedon, pp. 319-337.
Google Scholar

SHARPLEY R., 2002b, The consumption of tourism, [in:] R. Sharpley, D.J. Telfer (eds), Tourism and development. Concepts and issues. Channel View Publ., Clevedon, pp 300-318.
Google Scholar

STABLER M.J., 1997, Tourism and sustainability. principles to practice, CAB Intern., Wallingford.
Google Scholar

STEIGER R., 2012, Scenarios for skiing tourism in Austria. integrating demographics with an analysis of climate change, Journal of Sustainable Tourism, 20(6), pp. 867-882.
Google Scholar

STEIGER R., MAYER M., 2008, Snowmaking and climate change. future options for snow production in Tyrolean ski resorts, Mountain Research and Development, 28(3/4), pp. 292– 298.
Google Scholar

Tourism. Investing in the green economy, 2011, [in:] United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and United Nations Environment Program (UNEP), Towards a Green Economy, UNEP, Genewa, pp. 409-447.
Google Scholar

UNEP, 2011, Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication – a synthesis for policy makers.
Google Scholar

UNWTO, 2004, Indicators of sustainable development for tourism destinations. A guidebook, World Tourism Organization, Madryt.
Google Scholar

WEAVER D.B., 2006, Sustainable tourism. Theory and practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
Google Scholar

WEAVER D.B., 2009, Reflections on sustainable tourism and paradigm change, [in:] S. Gössling, C.M. Hall, D.B. Weaver (eds.), Sustainable tourism futures perspectives on systems, restructuring and innovations, Routledge, Londyn–Nowy Jork, pp. 33-40.
Google Scholar

WHEELER B., 1993, Sustaining the ego, Journal of Sustainable Tourism, 1(2), pp. 121-129.
Google Scholar

ZAWILIŃSKA B., 2010, Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, „Monografie i Prace Doktorskie”, 10, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
Google Scholar

Downloads

Published

2015-11-27

How to Cite

Mika, M. (2015). Sustainable tourism: a critique of the academic feasibility of the concept. Turyzm/Tourism, 25(1), 9-17. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0015

Issue

Section

Articles