Guidebooks in the context of the development of knowledge about art in the ‘Polish lands’ of the 19th century

Authors

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2019-0009

Keywords:

travel guidebooks, history of tourism, history of art, 19th century

Abstract

Former guidebooks are an important category of historical source that allows for the reconstruction of many aspects of the history of tourism. The dynamic development of guidebook literature began in the 19th century when a modern type with descriptions according to routes and containing much practical information was developed. The guidebooks also presented a lot of other information of a general nature, such as geography, ethnology, natural science, as well as descriptions of monuments and works of art. The importance of Polish guidebooks for writing about art is very high yet underestimated. The aim of this paper is to define the role that these publications played in the field of artistic historiography, and to indicate the relationships between the guidebooks and the development of academic research on art. These problems are undoubtedly an interesting area of interdisciplinary relation between the historical development of tourism and academia, with a particular focus on art history in this case.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoniewicz, F. [Jerzykowski, A.] (1882). Przewodnik po Poznaniu zawierający kolorowaną mapę miasta, ciekawsze w niém zdarzenia, opis publicznych gmachów i potrzebniejsze wskazówki. Poznań: Druk i Nakład Fr. Tomaszewskiego.
Google Scholar

Baliński, M., Lipiński, T. (1843-1846). Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Vol. 1-3. Warszawa: Nakładem S. Orgelbranda Księgarza.
Google Scholar

Bartoszewicz, K. (1882). Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem planu miasta, informacji, adresów i ogłoszeń. Kraków: Nakładem K. Bartoszewicza.
Google Scholar

Bartoszewicz, K. (1890). Przewodnik po Krakowie z dodaniem opisu okolic, licznych informacji i 600 adresów instytucji i osób zajmujących wybitniejsze stanowiska. Kraków: Nakładem K. Bartoszewicza.
Google Scholar

Błotnicki, E., Schneider, A. (1871). Przewodnik po mieście Lwowie. Wydany staraniem komitetu zawiązanego na przyjęcie gości z Wielkopolski, Prus, Szląska i Krakowa, przybyłych na zjazd do Lwowa dnia 13 sierpnia 1871. Lwów: Druk i lit. Kornela Pillera.
Google Scholar

Burckhardt, J. (1855). Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Basel: Schweighauserische Verlagsbuchhandlung.
Google Scholar

Czajewski, W. (1892). Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892. Warszawa: Drukiem Pawła Szymanowskiego.
Google Scholar

Czajewski, W. (1893). Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach. Willanów. Czerniaków, Morysin, Gucin, Natolin. Wraz ze szczegółowym spisem 1000 obrazów z galerii willanowskiej. Warszawa: Nakładem własnym W. Czajewskiego.
Google Scholar

Czajewski, W. (1896). Illustrowany przewodnik po Warszawie z planem miasta. Warszawa: Drukiem Pawła Szymanowskiego.
Google Scholar

Czartoryska, E. [Izabela]. (1828). Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa: W Drukarni Banku Polskiego.
Google Scholar

Dąbrowski, M. (1899). Przewodnik krakowski dla uczestników II. Zjazdu Dziennikarzy Słowiańskich. Kraków: Nakładem Komitetu II. Zjazdu Dziennikarzy Słowiańskich.
Google Scholar

Dorszewski, K. (1886). Katedra poznańska. Przewodnik i pamiątka dla zwiedzających tę pierwszą świątynię archidiecezyalną. Z 2 rycinami. Poznań: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego.
Google Scholar

Dzieduszycki, W. (1895). Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Lwów: Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich.
Google Scholar

Frydrychowicz, R. (1895). Przewodnik illustrowany po Pelplinie i jego kościołach. Toruń: Nakładem Autora.
Google Scholar

Fryze, F., Chodorowicz, I. (1873). Przewodnik po Warszawie i jéj okolicach na rok 1873/4 z mappą miasta, mappami kolei żelaznych i drzeworytami. Warszawa: W Drukarni Gazety Lekarskiej.
Google Scholar

Gdeczyk, S. (1877). Przewodnik historyczny po Gnieźnie i jego kościołach. Gniezno: Nakładem Autora, Drukiem J.B. Langiego.
Google Scholar

Gdeczyk, S. (1891). Przewodnik historyczny po Gnieźnie i jego kościołach. 2nd edition, revised, extended and illustrated with 5 figures. Poznań: Nakładem Autora, Czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego.
Google Scholar

Glücksberg, J. (1826). Przewodnik warszawski. Warszawa: Nakładem i drukiem N. Glücksberga.
Google Scholar

Gołębiowski, Ł. (1827). Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy. 2nd edition, revised, extensively enlarged and extende. Warszawa: Nakładem i Drukiem N. Glücksberga.
Google Scholar

Gomulicki, W., Szmideberg, I. (1880). Illustrowany przewodnik po Warszawie ozdobiony planem miasta, widokami piękniejszych gmachów i miejscowości, galerją typów warszawskich i szkicami charakterystycznemi. Rok pierwszy. Warszawa: W Drukarni Jana Noskowskiego.
Google Scholar

Grabowski, A. (1822). Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. Kraków: Nakładem i Drukiem Józefa Mateckiego.
Google Scholar

Grabowski, A. (1866). Kraków i jego okolice. 5th edition, extended by a large body of information, with 57 wood engravings, the view and map of the city. Kraków: Nakładem Księgarni D. E. Friedleina.
Google Scholar

Hollender, A.J. (1894). Ilustrowany przewodnik po Lwowie, wraz z planami miasta Lwowa, powszechnej wystawy roku 1894, teatru hr. Skarbka, teatru letniego, kolei konnej i elektrycznej. Lwów: Nakładem firmy S. Gabriel i J. Chlebownik.
Google Scholar

Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej wydany przez Towarzystwo dla Rozwoju i Upiększenia Miasta (1894). Lwów: Z drukarni Wł. Łozińskiego.
Google Scholar

Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta (1893). Warszawa: Nakład Redakcyi „Wędrowca”.
Google Scholar

Jan ze Śliwina [Kirkor, A.H.] (1856). Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego.
Google Scholar

Jan ze Śliwina [Kirkor, A.H.] (1859). Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. 2nd edition, corrected, supplemented with notes and decorated with the city map. Wilno: Nakład Maurycego Orgebranda.
Google Scholar

Jarzębski, A. (1643). Gosciniec abo Krotkie Opisanie Warszawy z okolicznościámi iey Dla Kompániey Dworskiey przez Adama Jarzemskiego Muźyká I.K.M., Budownicego Uiázdowskiego, Wydany. Warszawa.
Google Scholar

Jarzębski, A. (1974). Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy. Edited and preluded by W. Tomkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Google Scholar

Kirkor, A.H. (1862). Przewodnik. Wilno i koleje żelazne z Wilna do Petersburga i Rygi, oraz do granic na Kowno i Warszawę. Wilno: Nakładem i drukiem A.H. Kirkora.
Google Scholar

Kirkor, A.H. (1880). Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach. 2nd edition, sighted and enlarged. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
Google Scholar

Kirkor, A.H. (1889). Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z wykazaniem historycznem najbliższych stacyj kolei żelaznych. 3rd edition, reprinted from the 1880 edition. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
Google Scholar

Kleczkowski, A. (1883a). Najnowszy przewodnik po Krakowie i okolicach A. Napierkowskiego z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych w Galicyi. Kraków: Nakładem A. Napierkowskiego.
Google Scholar

Kleczkowski, A. (1883b). Najnowszy illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach A. Napierkowskiego, z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych w Galicyi. Zdobiony 50 rycinami, oraz ogólnym widokiem Krakowa. Kraków: Nakładem A. Napierkowskiego.
Google Scholar

Kozłowski, K. (1893). Przewodnik po Poznaniu i okolicy z illustracyami i planem miasta. Poznań: Nakładem K. Kozłowskiego.
Google Scholar

Kozłowski, K. (1898). Przewodnik po Poznaniu i okolicy z illustracyami i planem miasta. Poznań: Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego.
Google Scholar

Krasiński, J.W. (1821). Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiey. Warszawa: W Drukarni N. Glücksberga.
Google Scholar

Kunasiewicz, S. (1874). Przechadzki archeologiczne po Lwowie. Issue 1. Lwów: Skład Główny „Księgarnia Polska”.
Google Scholar

Kunasiewicz, S. (1876). Przechadzki archeologiczne po Lwowie. Issue 2 and 3. Lwów: Skład Główny „Księgarnia Polska”.
Google Scholar

Kunasiewicz, S. (1878). Wilda przewodnik po Lwowie z zarysem historji miasta. Lwów: Nakładem Karola Wilda.
Google Scholar

Lompa, J. (1860). Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszéj Maryi Panny na Jasnéj Górze w Częstochowie. Warszawa: Nakładem A. Dzwonkowskiego, druk Glücksberga.
Google Scholar

Łuszczkiewicz, W. (1875). Illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych oraz opisu wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo „Czytelni Ludowej” A. Nowolecki.
Google Scholar

Mączyński, J. (1854). Kraków dawny i teraźniejszy z przeglądem jego okolic. Kraków: Nakładem i Drukiem Józefa Czecha.
Google Scholar

Miltner, H.O. (1861). Przewodnik po Krakowie i jego okolicach, z dodaniem instrukcji dla jadących do Szczawnicy, Krynicy, Swoszowic i Wieliczki. Kraków: Nakładem Juliusza Wildta.
Google Scholar

Miłkowski, W. (1881). Wawel. Katedra, zamek, biskupstwo. Z wydawnictwa dzieła: „Kraków Święty” (Z dodatkiem informacji dla zwiedzających Kraków). Kraków: Nakład i własność Księgarni Katolickiej Dra Władysława Miłkowskiego.
Google Scholar

Pauli, Ż. (1840). Starożytności galicyjskie. Lwów: Nakładem Autora.
Google Scholar

Polkowski, I. (1881). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. Kraków: Druk W.L. Anczyca i Spółki.
Google Scholar

Polkowski, I. (1882). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 2nd ed. Kraków: Druk Wł.L. Anczyca i Spółki.
Google Scholar

Polkowski, I. (1883). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 3rd ed. Kraków: Druk Wł.L. Anczyca i Spółki.
Google Scholar

Polkowski, I. (1887). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 4th ed. Kraków: Druk Wł. L. Anczyca i Spółki.
Google Scholar

Przewodnik ilustrowany po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych (1897). Warszawa: Nakład i Druk Emila Skiwskiego.
Google Scholar

Przewodnik po katedrze krakowskiej (1863). Kraków: Nakład i druk J. Bensdorffa.
Google Scholar

Przewodnik po katedrze krakowskiej (1870). Kraków: Nakład J. Bensdorffa, drukarnia Czasu.
Google Scholar

Przewodnik z Krakowa do Lwowa, Podhorzec, Podwołoczysk, Brodów, Słobody Rungurskiej, Czerniowiec i po Lwowie (1886). Lwów: Nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Google Scholar

Radzyński, W. [Kulerski, W.] (1892). Przewodnik po Copotach i okolicy poprzedzony krótkim rysem dziejów okolicznego wybrzeża. Gdańsk: Nakładem i drukiem Bernarda Milskiego.
Google Scholar

Rastawiecki, E. (1850). Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niéj przebywających. Vol. 1. Warszawa: Nakładem Autora, W Drukarni S. Orgelbranda Księgarz i Typografa.
Google Scholar

Romanowski, F. (1893). Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu. Kraków: Nakładem i Drukiem W. Korneckiego.
Google Scholar

Rostafiński, J. (ed.) (1891). Przewodnik po Krakowie i okolicy wydany przez Komitet VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich a opracowany zbiorowemi siłami pod redakcyą przewodniczącego Komitetu dr. J. Rostafińskiego. Nakładem komitetu VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. Kraków: druk Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Schneider, A. (1875). Przewodnik po Lwowie. 2nd edition, with a map of the city of Lvov. Lwów: Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta.
Google Scholar

Sierpiński, S.Z. (1839). Obraz miasta Lublina. Warszawa: W Drukarni Maxymiliana Chmielewskiego.
Google Scholar

Sierpiński, S.Z. (1843). Historyczny obraz miasta Lublina. Warszawa: Nakładem Autora.
Google Scholar

Skimborowicz, H. (1847). Przewodnik dla zwiedzających Częstochowę. Warszawa: W Drukarni Józefa Unger.
Google Scholar

Smólski, G. (1893). Przewodnik ilustrowany po ces. król. austr. kolejach państwowych na szlakach: Kraków – Sucha, Sucha – Żywiec – Zwardoń, Skawina – Oświęcim. Wiedeń: Drukiem i nakładem drukarni i zakładu artystycznego „Steyrermühl”.
Google Scholar

Sobieszczański, F.M. (1847). Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnéj Polsce. Vol. 1. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.
Google Scholar

Sobieszczański, F.M. (1849). Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnéj Polsce. Vol. 2. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.
Google Scholar

Sobieszczański, F.M. (1857). Przewodnik po Warszawie z planem miasta ozdobionym 10cią rycinami na stali. Warszawa: Główny Skład w Kantorze Drukarni Gazety Codziennéj.
Google Scholar

Święcki, T. (1816). Opis starożytnéy Polski. Vol. 1-2. Warszawa: Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego Jego Królewskiéy Mości Nadwornych Drukarzy i Księgarzy.
Google Scholar

Wiślicki, J. (1850-1853). Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym. Vol. 1-3. Warszawa: W Drukarni Gazety Codziennej.
Google Scholar

Zieliński, K.W. (ed.) (1889). Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim. Issue 1. Warszawa: druk. W. Ratyński.
Google Scholar

Bałus, W., Krasny, P. (2004). Wiek XIX wobec baroku. Dwie strony medalu. In: K. Brzezina, J. Wolańska (eds), Barok i barokizacja. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 3-4 XII 2004 (pp. 17-37). Kraków: Universitas.
Google Scholar

Białostocki, J. (1987). Historia sztuki. In: B. Suchodolski (ed.), Historia nauki polskiej. Vol. IV: 1863-1918. Part III (pp. 674-702).
Google Scholar

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Bieniarzówna, J. (1974). Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa. Rocznik Krakowski, 45, 11-18.
Google Scholar

Bochnak, A. (1948). Zarys dziejów polskiej historii sztuki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Google Scholar

Bruce, D.M. (2010). Baedeker: The perceived ‘inventor’ of the formal guidebook – A bible for travellers in the 19th century. In: R.W. Butler, R.A. Russel (eds), Giants of tourism (pp. 93-110). Wallingford: CABI.
Google Scholar

Ciepłowski, S. (2001). O rodowodzie warszawskich przewodników turystycznych. Almanach Muzealny, 3, 203-213.
Google Scholar

Cuddon, J.A. (1993). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 3rd ed. Cambridge: Blackwell Reference.
Google Scholar

Duda, J. (1996). Przewodniki po Krakowie (do 1914 r.). Książki, ich autorzy i wydawcy. Rocznik Krakowski, 62, 53-87.
Google Scholar

Ekielska-Mardal, A. (2012). Dilettanti and the scientific workshop of the first Polish art historian. Italian art in the eyes of Stanisław Kostka Potocki during his journey between 1795 and 1797. In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 39-45). Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House.
Google Scholar

Freitag, W.M. (1996). Guidebook. In: J. Turner (ed.), The Dictionary of Art. Vol. 13 (pp. 807-813). London: Macmillan Publishers Limited.
Google Scholar

Górzyński, W. (1912). Rozwój historyi sztuki wśród innych narodów i w Polsce. Włocławek: Drukarnia Dyecezalna.
Google Scholar

Gregorowicz-Metz [Rucinska], A. (2012). Stanisław Kostka Potocki – The first Polish art historian and his ideas about art in O sztuce u dzisiejszych (On the art of the Moderns). In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 47-53). Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House.
Google Scholar

Kalinowski, L. (1990). Marian Sokołowski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki, 19, 11-35.
Google Scholar

Kalinowski, L. (1996). Dzieje i dorobek naukowy Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności 1973-1952 oraz powstanie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1882. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 22-57). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Google Scholar

Karłowska-Kamzowa, A. (1996). Polskie starożytnictwo i nauczanie dziejów sztuki w Wielkopolsce w XIX w. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 74-91). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Google Scholar

Kasperowicz, R. (2007). Jacob Burckhardt i Józef Kremer. In: J. Maj (ed.), Józef Kremer (1806-1875) (pp. 301-310). Kraków: Universitas.
Google Scholar

Kasperowicz, R. (2011). Józef Kremer. Wstęp. In: J. Kremer, Wybór pism estetycznych (pp. VII-XXI). Introduction, selection and elaboration R. Kasperowicz. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Kolbuszewski, J. (1981). Górskie przewodniki (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku). Litteraria, Series A, 13, 141-158.
Google Scholar

Kolbuszewski, J. (1990). Od „spisków” do przewodników. Przemiany formy i funkcji narracji przewodnikowej. In: M. Staffa (ed.), XI Sympozjum KTG. Najstarsze polskie przewodniki górskie (pp. 5-18). Kraków: PTTK Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej.
Google Scholar

Koshar, R. (1998). “What ought to be seen”: Tourists’ guidebooks and national identities in modern Germany and Europe. Journal of Contemporary History, 33, 323-340.
Google Scholar

Kowalczyk J. (1981). Starożytnicy warszawscy połowy XIX w. i ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych. In: J. Maternicki (ed.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów (pp. 157-202). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kowalczyk, J. (2009). Kazimierz Stronczyński i jego dzieło o inwentaryzacji zabytków. In: J. Kowalczyk (research paper), Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). Vol. I: Ogólne Sprawozdanie Delegacji (pp. 279-359). Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Gabinet Rycin, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
Google Scholar

Kultermann, U. (1993). The history of art history. New York: Abaris Books.
Google Scholar

Kunińska, M. (2014). Historia sztuki Mariana Sokołowskiego. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Małkiewicz, A. (1996). Historia sztuki na Uniwersytecie Lwowskim. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 58-73). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Google Scholar

Małkiewicz, A. (2005). Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Merski, J., Piotrowski, J.P. (2010). Drogi ewolucji drukowanych przewodników turystycznych po Polsce. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Google Scholar

Muthesius, S. (2012). The beginnings of the „Cracow school of art history. In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 91-99).
Google Scholar

Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House. Opaliński, D. (2008). Z bedekerem po zaborach. Podróż w dawnych przewodnikach turystycznych. In: E. Ihnatowicz (ed.). Podróż i literatura 1864-1914 (pp. 525-536). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Opaliński, D. (2013). Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze. 2nd ed. Krosno: Ruthenus.
Google Scholar

Palmowski, J. (2002). Travels with baedeker – The guidebook and the middle classes in Victorian and Edwardian Britain. In: R. Koshar (ed.), Histories of leisure (pp. 105-130). Oxford–New York: Berg.
Google Scholar

Parsons, N.T. (2007). Worth the detour. A history of the guidebook. New Baskerville: Sutton Publishing.
Google Scholar

Polanowska, J. (1995). Historiografia sztuki polskiej w latach 1832-1863 na ziemiach centralnych i wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: F.M. Sobieszczański, J.I. Kraszewski, E. Rastawiecki, A. Przezdziecki. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki.
Google Scholar

Rożek, M. (1986). Mirabilia Urbis Cracoviae. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 13, 49-53.
Google Scholar

Sołtan, A. (1998). Prawobrzeżna Warszawa w przewodnikach po mieście (XIX-XX w.). Kronika Warszawy, 1-4, 15-41.
Google Scholar

Staffa, M. (1990). Najdawniejsze przewodniki sudeckie w języku polskim. In: M. Staffa (ed.), XI Sympozjum KTG. Najstarsze polskie przewodniki górskie (pp. 19-36). Kraków: PTTK Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej.
Google Scholar

Ślewiński, W. (1956). Starożytnictwo małopolskie w latach 1800-1850. Sztuka i Krytyka, 7 (1-2), 255-284.
Google Scholar

Walicki, M. (1931). Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej.
Google Scholar

Ziarkowski, D. (2009). Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika. In: P. Krasny, D. Ziarkowski (eds), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne (pp. 159-178). Kraków: Proksenia.
Google Scholar

Ziarkowski, D. (2013). Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX w. In: J. Malinowski, I. Gavrash, N. Mizerniuk-Rotkiewicz (eds), Polska – Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX w. / Пoльша – Рoссия: Искусство и история. Польское искусcтво, российскоe искуcство и польско-российские художественные контакты до начала XХ века / Poland – Russia: Art and history. Polish art, Russian art and Polish-Russian artistic relations to the beginning of XX century, „Sztuka Europy Wschodniej”. Vol. 1 (pp. 193-205). Warszawa–Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako.
Google Scholar

Ziarkowski, D. (2016). Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki. In: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (eds), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie (pp. 265-279). Częstochowa: Akademia Jana Długosza w Częstochowie.
Google Scholar

Ziarkowski, D. (2018). Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku. Turystyka Kulturowa, 7, 23-42.
Google Scholar

Zuelow, E.G.E. (2016). A history of modern tourism. London: Palgrave.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Ziarkowski, D. (2019). Guidebooks in the context of the development of knowledge about art in the ‘Polish lands’ of the 19th century. Turyzm/Tourism, 29(1), 83–96. https://doi.org/10.2478/tour-2019-0009

Issue

Section

Articles