Zatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowych

Authors

  • Remigiusz Żulicki Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.08

Keywords:

absolwenci, zatrudnienie, uniwersytet, regresja logistyczna

Abstract

Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABBIE E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 ss.
Google Scholar

BEDYŃSKA S., BRZEZICKA A. (red.), 2007, Statystyczny drogowskaz Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa.
Google Scholar

BRZEZIŃSKI J., 2003, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 684 ss.
Google Scholar

CHEN B.T., GURSOY D., 2008, Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field, „Journal of Teaching in Travel & Tourism”, 7, 3, s. 21–41.
Google Scholar

CZEŻOWSKI T., 1946, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń, 67 ss.
Google Scholar

DANIELUK B., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna”, 5, 2–3 (14), s. 199–216.
Google Scholar

FIELD A., 2009, Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London, 821 ss.
Google Scholar

KOBYLAREK A., 2002, Uniwersytet – zarys idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1, s. 90–100.
Google Scholar

KRUK M. (red.), 2007, Studia i co dalej… Sytuacja studentów na rynku pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 214 ss.
Google Scholar

LAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 227 ss.
Google Scholar

LIPIŃSKA-GROBELNY A., 2014, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 247 ss.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), „Turyzm”, 20/2, s. 37–45.
Google Scholar

NAWOJCZYK M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków, 301 ss.
Google Scholar

PAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 140 ss.
Google Scholar

PIRÓG D., 2015, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 266 ss.
Google Scholar

ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK A., MAJEWSKI D. (red.), 2011, Absolwent na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 233 ss.
Google Scholar

SMARZEWSKA A., 2016, Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa JPII, Biała Podlaska, 160 ss.
Google Scholar

SUCHORAB A., 2015, Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 452 ss.
Google Scholar

SZCZEPAŃSKI J., 1963, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 367 ss.
Google Scholar

TALIK W., WIECHETEK M. (red.), 2014, Kwestionariusz istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (KIK-PZ), OIC Poland, Lublin, 129 ss.
Google Scholar

Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik krytyki politycznej, 2010, Zespół Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 352 ss.
Google Scholar

ZARZECKI M., BORNE-JANUŁA H., JAROSZEK K., PUCHALSKA K., PIOTROWSKA P., NOISZEWSKI Ł., 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 323 ss.; https://www.msit.gov.pl/download/1/4285/w2010f2ef.pdf; 05.07.2017.
Google Scholar

ZIELIŃSKA M., 1997, Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 206 ss.
Google Scholar

http://biurokarier.uni.lodz.pl/projekty-biura-karier/monitorowanie-karier-absolwentow/; 23.03.2017.
Google Scholar

http://ela.nauka.gov.pl/includes/pdf/opis_raportow.pdf; 4.07.2017.
Google Scholar

https://kariera.pracuj.pl/rozmowa_kwalifikacyjna/5-powodow-dla-ktorych-warto-isc-na-staz/; 21.03.2017.
Google Scholar

Published

2017-06-30

How to Cite

Żulicki, R. (2017). Zatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowych. Turyzm/Tourism, 27(1), 71-81. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.08

Issue

Section

Articles