Sandomierz – miasto historyczne jako ośrodek turystyki

Authors

  • Robert Faracik Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.03

Keywords:

Sandomierz, miasto historyczne, turystyka

Abstract

Sandomierz należy do najstarszych polskich miast, a jego początki sięgają okresu wczesnopiastowskiego. Tysiącletnia historia miasta uwidacznia się w zachowanym po dziś dzień zabytkowym zespole urbanistyczno-architektonicznym, który szczęśliwie przetrwał pożogi wojenne. Dzisiejszy obraz „turystycznego” Sandomierza nieodzownie łączy się z realizowanym w plenerach miasta serialem „Ojciec Mateusz”, który stał się niezwykle ważnym środkiem promocji walorów turystycznych miasta oraz kreowania jego wizerunku jako przyjemnego i przychylnego dla turystów miejsca. Potwierdza to rozwój zarówno infrastruktury turystycznej, jak i wyraźny wzrost ruchu turystycznego, jaki obserwuje się po 2008 r. Miasto ma do zaoferowania także wiele innych walorów, które stopniowo stają się przesłanką rozwoju nowych form turystyki.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASHWORTH G.J., 1993, Heritage planning: An approach to managing historic cities, [w:] Z. Zuziak (red.), Managing historic cities, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 27–47.
Google Scholar

ASHWORTH G.J., TUNBRIDGE J.E., 1990, The tourist-historic city, Belhaven Press, London.
Google Scholar

CZARNECKI R., 1996, Wyżyna Sandomierska. Część wschodnia, t. I. Komponenty krajobrazu geograficznego, nakład aut.
Google Scholar

FARACIK R., KUREK W., MIKA M., PAWLUSIŃSKI R., 2015, „ Stare ” i „ nowe ” wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, t. 1., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 121–133.
Google Scholar

FLOREK M., 2005, Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa.
Google Scholar

KALINOWSKI W., 1986, Sandomierz, [w:] W. Kalinowski (red.), Zabytki urbanistyki, architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, t. 1. Miasta historyczne, Arkady, Warszawa, s. 421–436.
Google Scholar

KALINOWSKI W, LALIK T., PRZYPKOWSKI T., RUTKOWSKI H., TRAWKOWSKI S., 1956, Sandomierz. Budownictwo i architektura, Warszawa.
Google Scholar

KAPŁAN M., 2014, Szlakiem sandomierskich winnic, [w:] J. Suszyna (ed.), Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, s. 102–112.
Google Scholar

KĘSIK T., 1998, Uprawa moreli i brzoskwiń jako osobliwość krajobrazu ziemi sandomierskiej, [w:] T. Puszkara (red.), Osobliwości przyrody ziemi sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, s. 30–38.
Google Scholar

MIKOŚ T., CHMURA J., TAJDUŚ A., 2013, Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Google Scholar

MYJAK J., 2013 (ed.), Zarys dziejów prawobrzeżnego Sandomierza, Myjakpress, Sandomierz.
Google Scholar

PAŁYS S., WĘGOREK T., 1998, Wąwozy lessowe jako osobliwość okolic Sandomierza, [w:] T. Puszkara (red.), Osobliwości przyrody Ziemi Sandomierskiej, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, s. 21–29.
Google Scholar

SZPARA K., MUSZ R., 2016, Turystyka filmowa w Sandomierzu, „Prace Geograficzne”, 145, s. 31–45, DOI: 10.4467/20833113PG.16.011.5400.
Google Scholar

WÓDZ B. (red.), 2008, 35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Sandomierz.
Google Scholar

WÓDZ B., 2009, Sandomierski kamień optymizmu, [w:] P. Król (red.), Historia krzemienia, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce, s. 104–110.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Faracik, R. (2017). Sandomierz – miasto historyczne jako ośrodek turystyki. Turyzm/Tourism, 27(2), 35-44. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.03

Issue

Section

Articles