20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości

Authors

  • Jolanta Wojciechowska Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.21.1-2.09

Keywords:

agroturystyka, Polska

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEJZIAK W., 1998, Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vulkonica „Turizam ususret buducnosti”), „Folia Turistica”, nr 8.
Google Scholar

ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, G. Gołembski (red.), Wyd. PWN, Warszawa.
Google Scholar

BOTT-ALAMA A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, „Rozprawy i Studia”, t. (DLXXV) 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Google Scholar

DIELEMANS J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, Wołowiec.
Google Scholar

KUHN T. S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
Google Scholar

KOWICKI M., 2005, Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzennego i architektonicznego, [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, J. Wilkin (red.), Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa.
Google Scholar

KUPIDURA A., ŁUCZEWSKI M., KUPIDURA P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, „Problemy Turystyki”, nr 3.
Google Scholar

PHILLIP S., HUNTER C., BLACKSTOCK K., 2010, A typology for defining agritourism, „Tourism Management”, nr 31, s. 754–758.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.001

POŁOMSKI K., 2010, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. Naukowe Scholar, FDPA, Warszawa.
Google Scholar

PRZECŁAWSKI K., 1984, Badania naukowe nad turystyka w Polsce, „Problemy Turystyki”, nr 1.
Google Scholar

RACIBORSKI J., 2011, Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych, [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, C. Jastrzębski (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
Google Scholar

SZNAJDER M., PRZEZBÓRSKA L., 2006, Agroturystyka, Wyd. PWE, Warszawa.
Google Scholar

TRAVIS A. S., 1983, Wkład nauk społecznych w badania nad turystyką i środowiskiem, tłum. S. Ostrowski, „Problemy Turystyki”, nr 1/2.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa.
Google Scholar

WACIĘGA S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 288, Oeconomica, nr 64: „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Google Scholar

WILKIN J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (145).
Google Scholar

WINIARSKI R., 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA J., 2005, Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki. An evaluation of the effectes of agrotourism development, „Turyzm”, t. 16, z. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.16.2.06

WOJCIECHOWSKA J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WOJCIECHOWSKA J., 2010, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Oeconomia” nr 9(4).
Google Scholar

ZEGAR J.S., 2008, Refleksje nad ewolucją wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (140).
Google Scholar

Published

2012-01-31

How to Cite

Wojciechowska, J. (2012). 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości. Turyzm/Tourism, 21(1-2), 67–73. https://doi.org/10.18778/0867-5856.21.1-2.09

Issue

Section

Notes

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>