Types of Polish Agrotourism Farm and Owner Profiles

Authors

  • Jolanta Wojciechowska Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.17.1-2.11

Keywords:

agro-tourism, types and ‘genotypes’ of agrotourism farm, owner profile

Abstract

The author presents a classification of agrotourism farms in the light of ‘objective’, ‘subjective' and 'relative' criteria. Agro-tourism farms of the ‘objective-subjective’ ‘genotype’ are considered predominant in Poland. Six different profiles of agro-tourism farm owner are distinguished.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Duczkowska-Małysz K. (red.), 1993, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
Google Scholar

Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo wieś państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gołębiowska U., 2000, Oferta agroturystyczna województwa zachodniopomorskiego, [w:] A. Szwichtenberg, W. Deluga (red.), Rola marketingu turystycznego, Koszalin.
Google Scholar

Gostomczyk W., 2002, Formy i zakres działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich, [w:] E. Rydz (red.), Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, Słupsk.
Google Scholar

Halamska M., 2000, Charakterystyka społeczna polskich rolników, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Jansen-Verbeke M., 1990, Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie, Problemy Turystyki 1/2, Warszawa.
Google Scholar

Kryński Z., 2003, Kategoryzacja gospodarstw a jakość usług agroturystycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków, 90.
Google Scholar

Pałka E., 2003, Prawidłowości rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie w świetle trendów rozwoju turystyki w krajach Europy Zachodniej, [w:] E. Nowak (red.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki Kielce.
Google Scholar

Sikora J., Karczewska M., 2005, Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców, Prace Naukowo-Dydaktyczne 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
Google Scholar

Soliński T., Krupa J., 2004, Zagospodarowanie agroturystyczne regionu Podkarpacia, cz. I., Problemy Turystyki 1/2.
Google Scholar

Strzembicki L., 1997, Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997 r. Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie, Instytut Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Strzembicki L., 1998, Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Małopolsce (badania monitoringowe), Instytut Turystyki, Kraków.
Google Scholar

Strzembicki L., 2005, Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów, Prace Naukowo-Dydaktyczne 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
Google Scholar

Strzembicki L., Kmita E., 1996, Regionalne organizacje agroturystyczne w Polsce, |w:] Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce, Materiały konferencyjne III Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków.
Google Scholar

Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Turowski J. 1995, Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Google Scholar

Wojciechowska J., 2000, Rozwój i konsekwencje agroturystyki na przykładzie Śladkowa Małego, Problemy Turystyki, nr 1.
Google Scholar

Wojciechowska J., 2003, Agroturystyka, [w:] S. Liszewski (red.), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Wojciechowska J., Barska M., Mroczek M., 2006, Zróżnicowanie gospodarstw agroturystycznych w Polsce i ich przystosowanie do turystyki aktywnej na przykładzie gminy Wiżajny, (w:) A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Rozwój turystyki aktywnej na Roztoczu – regionie pogranicza Wydawnictwo Kartpol s.c., Lublin.
Google Scholar

Zgliński W., 2002, Regionalne zróżnicowania a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej, Przegląd Geograficzny, 74(3).
Google Scholar

Published

2007-12-30

How to Cite

Wojciechowska, J. (2007). Types of Polish Agrotourism Farm and Owner Profiles. Turyzm/Tourism, 17(1-2), 159–171. https://doi.org/10.18778/0867-5856.17.1-2.11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>