Perspectives and Dangers for the Development of Tourism in Sanok

Authors

  • Danuta Ptaszycka-Jackowska Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.04

Keywords:

Sanok, walory turystyczne, ruch turystyczny, rozwój turystyki w Sanoku

Abstract

Na tle walorów turystycznych Sanoka oraz oceny istniejącego ruchu i zagospodarowania turystycznego miasta scharakteryzowano ofertę turystyczną i konsumentów tej oferty, a także wskazano szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w Sanoku. Przedstawiono również miejsce turystyki w stosunku do innych funkcji miasta oraz główne kierunki działań, jakie należy podjąć na rzecz rozwoju turystyki w Sanoku.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ptaszycka-Jackowska D., 1994, Kierunki turystycznego rozwoju miasta Sanoka, Inst. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddz. Kraków, UM, Sanok.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1995a, Organizacja przestrzenna turystyki w Sanoku, Probl. Zagospodarowania Ziem Górskich, nr 38.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1995b, Polityka przestrzenna rozwoju turystyki w Sanoku, „Człowiek i Środowisko”, nr 3/4.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1995c, Szlak ikon w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji), „Peregrinus Cracoviensis”, z. 1.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1995d, Szlak ikon – oś rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich, Bieszczady 25-29 maja 1995, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akad. Rolnicza w Krakowie, UW w Krośnie.
Google Scholar

Terray J., 1993, Strategia ochrony przyrody i wykorzystanie dla turystyki słowackiej części MRB "KW", Rocz. Bieszczadzkie, t. 1.
Google Scholar

Published

1996-12-30

How to Cite

Ptaszycka-Jackowska, D. (1996). Perspectives and Dangers for the Development of Tourism in Sanok. Turyzm/Tourism, 6(2), 53–66. https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.04

Issue

Section

Articles