Tourist Management of the Carpathian National Parks

Authors

  • Beata Krakowiak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.02

Abstract

Prezentowany artykuł jest częścią pracy dotyczącej funkcji turystycznej karpackich parków narodowych. Autorka dokonuje w nim przeglądu zagospodarowania turystycznego wybranych parków i jego charakterystyki. W badanej grupie zaznacza się duże zróżnicowanie pod względem wszystkich elementów zagospodarowania turystycznego. Jest ono konsekwencją położenia obszaru, ukształtowania terenu, dostępności komunikacyjnej i wieku parku.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranowska-Janota M., 1986, Turystyka na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, „Problemy Turystyki”, z. 3/4, s. 37-43.
Google Scholar

Boczarow M. K., 1976, Metody statystyki matematycznej w geografii, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Denisiuk Z., 1995, Ochrona przyrody i krajobrazu, [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, Kraków.
Google Scholar

Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm, z. 5, s. 7-26.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.02

Krzysztofiak M., 1981, Statystyka dla wyższych zawodowych studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B, Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Babia Góra, 1 : 25 000, 1994, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Bieszczady, 1 : 75 000, 1993, PPWK, Warszawa-Wrocław.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Gorce, 1 : 75 000, 1995, PPWK, Warszawa-Wrocław.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Magurski Park Narodowy, 1 : 50 000, 1996, Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne, Rzeszów.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy, 1 : 22 500, 1994, PPWK, Warszawa-Wrocław.
Google Scholar

Mapa turystyczna - Tatry i Podhale, 1 : 25 000, 1995, PPWK, Warszawa-Wrocław.
Google Scholar

Mielnicka B., 1992, Problemy turystyczne górskich parków narodowych, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich”, z. 35, s. 111-119.
Google Scholar

Moskała E., 1987, Schroniska górskie PTTK w województwie nowosądeckim, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków.
Google Scholar

Norcliffe G. B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Sewerniak J., 1976, Turystyka piesza w Kampinoskim i Słowińskim Parku Narodowym (zarys problematyki przestrzennej), „Biuletyn Informacyjny”, nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Sewerniak J., 1982, Problematyka zagospodarowania programowo-przestrzennego szlaków turystyki pieszej, „Problemy Turystyki, nr 4/18.
Google Scholar

Warszyńska J., 1995, Karpaty Polskie, Kraków.
Google Scholar

Published

1997-12-30

How to Cite

Krakowiak, B. (1997). Tourist Management of the Carpathian National Parks. Turyzm/Tourism, 7(2), 25–47. https://doi.org/10.18778/0867-5856.7.2.02

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>