An analysis of health tourism: The example of Kołobrzeg

Authors

  • Natalia Oleszczyk West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economics, Department of Regional and European Studies https://orcid.org/0000-0002-8441-8054
  • Natalia Dominiak West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economics, Department of Regional and European Studies https://orcid.org/0000-0002-8287-6350

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.18

Keywords:

health resort, spa tourism, tourism, Kołobrzeg

Abstract

In recent years, there has been a growing global interest in spa tourism, as well as a significant increase in social awareness of the need to care for health, physical fitness and well-being. Apart from spa tourism, ‘spa & wellness’ tourism is also very popular. Kołobrzeg, in addition to being a town largely geared towards patients, also attracts tourists who take advantage of ‘spa & wellness’ treatments. The purpose of this article is to define the essence and characteristics of spa tourism based on the example of Kołobrzeg. Spa activities are carried out in health care entities operating in the zone of the spa, places where patients are undergoing treatment or rehabilitation. These benefit from the healing natural conditions of the areas in which they operate and their microclimates. The main part of the article presents the history of spa tourism in Kołobrzeg along with an analysis of its spa offer and therapeutic profile. In addition, the empirical part discusses the results of an analysis among patients using the survey method; a large proportion of respondents were over 65, mainly female. During the study, the respondents rated various aspects of their spa stay (on a scale from 1 to 5) at a level above 4.0, which indicates the healthy condition of the spa itself and general satisfaction among patients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamczyk, M.D. (2017). Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 106, 105–108. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.106.9
Google Scholar

Atrakcje w Kołobrzegu (2020). Retrieved from: https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274727-Activities-Kolobrzeg_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html,2020 (17.04.2020).
Google Scholar

Bernat, S., Harasimiuk, M. (2019). Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny. Analles – Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXXIV, 93–116. https://doi.org/10.17951/b.2019.74.93-116
Google Scholar

Burzyński, T. (ed.) (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług w gminach uzdrowiskowych. Cracow: Instytut Turystyki w Krakowie i SGU RP.
Google Scholar

Cieślukowski, Z. (1975). Kołobrzeg. Rys historyczny do II wojny światowej. „Problemy Uzdrowiskowe”. Cz. II. Uzdrowisko Kołobrzeg, 4 (92), 135–137.
Google Scholar

Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Gillert, O. (1964). Hydrotherapie und Balneotherapie in Theorie und Praxis. Monachium: Pflaum.
Google Scholar

Gotowt-Jeziorska, A., Wyrzykowski, J. (eds) (2005). Turystyka a uzdrowiska. Warsaw: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.
Google Scholar

Hadzik, A., Szromek, A.R., Żylak, D. (2010). Competitiveness of the tourism product of Kołobrzeg spa. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 153–160.
Google Scholar

Heider, R., Kierzek, A., Laber, W., Kotuła, J. (2019). A little on the development of Kołobrzeg as a spa – from the past to the present. Otorynolaryngologia, 18 (3/4), 95–97.
Google Scholar

Historia uzdrowiska (2020). Retrieved from: https://kolobrzeg.eu/artykul/39/historia-uzdrowiska (12.03.2020).
Google Scholar

Januszewska, M. (2015). Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1, 116–118.
Google Scholar

Jurek, J. (2018). Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacja sygnalna. [s.l.]: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warsaw: PWE.
Google Scholar

Kołobrzeg (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kolobrzeg (1.02.2020).
Google Scholar

Kornak, A.S. (1999). Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne.
Google Scholar

Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
Google Scholar

Kroczyński, H. (1969). Polacy w walce o Kołobrzeg 1807. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Cracow: Proksenia.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2012). Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk podkarpackich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (pp. 68–70). Cracow: Proksenia.
Google Scholar

Krzyżanowska, K. (2016). Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy. Turystyka i Rozwój Regionalny, 6, 69–76.
Google Scholar

Lecznictwo uzdrowiskowe (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lecznictwo-uzdrowiskowe (17.01.2020).
Google Scholar

Makała, H. (2016). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 121–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6966
Google Scholar

Małecka, B., Marcinkowski, J.T. (2007). Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Czasopismo Naukowe Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (2), 139–142.
Google Scholar

Miedziński, M. (2011). Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009). In: B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Warsztaty z Geografii Turyzmu. T. 1 (pp. 115–126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-586-7.09
Google Scholar

Przyroda Kołobrzegu i okolic (2020). Retrieved from: http://www.przyroda.powiat.kolobrzeg.pl (17.01.2020).
Google Scholar

Sanatoria.org (2020). Retrieved from: http://www.sanatoria.org (1.02.2020).
Google Scholar

Szromek, A.R. (2013). Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 64, 251–264.
Google Scholar

Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska J. (2015). Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30/853), 109–123. https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-07
Google Scholar

Trzeciak, B. (1997). Leczenie uzdrowiskowe. In: W. Rewerski, W.S. Gumułka. Encyklopedia zdrowia PWN. Vol. 1 (p. 512). 5th edition. Cracow: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Urząd Miasta Kołobrzeg (2020). Retrieved from: http://www.kolobrzeg.pl (2.06.2020).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1399.
Google Scholar

Uzdrowiska (2020). Retrieved from: https://www.sanatoria.com.pl/a,422,uzdrowiska.html (15.03.2020).
Google Scholar

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Warsaw: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.
Google Scholar

Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami leczniczymi (2020). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi (14.03.2020).
Google Scholar

Downloads

Published

2021-06-25

How to Cite

Oleszczyk, N., & Dominiak, N. (2021). An analysis of health tourism: The example of Kołobrzeg. Turyzm/Tourism, 31(1), 69-78. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.18

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)