Turkish Shakespeare Studies: An Origins Story

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/2083-8530.27.06
Crossmark check for up

Keywords:

Turkey, higher education, Shakespeare studies, curriculum

Abstract

Shakespeare is among the most important non-Turkish authors in Turkey and has become an indispensable part of the theatre repertory and the educational curricula. Yet, the origins of Shakespeare studies have a complicated legacy dating back to the imperialistic motivations of foreign schools in Ottoman Turkey. However, starting with the republican period, Shakespeare productions and studies were utilised to spread the progressive reforms of the republic that were maintained through the theatres and the various universities primarily set in Istanbul and in Ankara. Accordingly, this article will explore the origins of the academic study of Shakespeare in Turkey.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Murat Öğütcü, Adıyaman University, Turkey

received his Ph.D. degree from the Department of English Language and Literature at Hacettepe University, Turkey, in 2016. From August 2012 to January 2013, he was a visiting scholar at the Graduate Center of the City University of New York. He is currently associate professor at Adıyaman University, Turkey. He is the General Editor of the “Turkish Shakespeares” Project which aims to introduce texts, productions and research on Turkish Shakespeares to a broader international audience of students, teachers, and researchers. He is also a researcher at the AHRC-funded “Medieval and Early Modern Orients” project which aims to contribute to our understanding of the medieval and early modern encounters between England and the Islamic Worlds. He is among the regional editors of the Global Shakespeares Project and the World Shakespeare Bibliography. He has written book chapters and articles on his research interests, including early modern studies, Shakespeare, and cultural studies.

References

Adıvar, Halide Edib. İngiliz Edebiyatı Tarihi: Elisabeth Devri ve Shakespeare. Istanbul: Kenan, 1943.
Google Scholar

Akçura, Gökhan. Bedia Muvahhit: Bir Cumhuriyet Sanatçısı. Istanbul: Istanbul Büyükşehir Belediyesi, 1993.
Google Scholar

Altunya, Niyazi. Gazi Eğitim Enstitüsü 1926-1980. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2006.
Google Scholar

And, Metin. “Geçmişten Yapraklar.” Oyun 23 (1965): 30.
Google Scholar

Araboğlu, Aslı. (2019). “Halide Edib’in ‘Hamlet’i: İngiliz Edebiyati Seminer Mesaisinden Shakespeare Külliyati.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18.3 (2019): 990-1003. Aysal, N. “Anadolu’da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri.” Atatürk Yolu Dergisi 9 (2005): 267-282.
Google Scholar

Aytür, Ünal. “Dil ve Tarih-Coğrafya’da İngiliz Dili ve Edebiyatı: Kuruluş Yılları.” 75.Yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıAnı Kitabı. Ed. Sema E. Ege. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2014. 59-63.
Google Scholar

Balcı, Sezai. “Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Mektebi”. Tarih Araştırmaları Dergisi 27 (2008): 77-98
Google Scholar

Balcı, Sezai. Babıâli Tercüme Odası. Istanbul: Libra Kitap, 2003.
Google Scholar

Başkan, G. A. “Türkiye’de Yüksek Öğretimin Gelişimi.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21.1 (2001): 21-32.
Google Scholar

Bhatia, Nandi. “‘Shakespeare’ and the Codes of Empire in India and the Codes of Empire in India/ شكسبير' و / شفرات الإمبراطورية في الهند.' .” Alif: Journal of Comparative Poetics 18 (1998): 96-126.
Google Scholar

Catalogue of Robert College: 1883-84. Constantinople: N. 1884.
Google Scholar

Childress, Faith J. “Creating the ‘New Woman’ in Early Republican Turkey: The Contributions of the American Collegiate Institute and the American College for Girls.” Middle Eastern Studies 44.4 (2008): 553-569.
Google Scholar

Davis, B. E. C. “The Study of English in Turkey.” English: Journal of the English Association 5.30 (1945): 200-202.
Google Scholar

Demircan, Ömer. Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1988.
Google Scholar

Dengi, Saffet. “Shakespeare Trajedisi.” CHP Konferanslar Serisi. Ankara: Recep Ulusoğlu, 1939. 3-25.
Google Scholar

Dengi, Saffet. Shaksipeare Kimdi? Ankara: Ankara Halkevi, 1938.
Google Scholar

Enginün, İnci. Türkçede Shakespeare. Istanbul: Dergah, 2008.
Google Scholar

Ertuğrul, Halit. Azınlık ve Yabancı Okulları: Türk Toplumuna Etkisi. Istanbul: Nesil, 1998.
Google Scholar

Ertuğrul, Muhsin. Benden Sonra Tufan Olmasın!: Anılar. Istanbul: Remzi, 2007.
Google Scholar

Fincancı May, N. The Story of Robert College Old and New. Istanbul: Redhouse, 1983.
Google Scholar

Firidinoğlu, Nilgün. “The Turkish Shakespeare Association.” Turkish Shakespeares. https://turkishshakespeares.wordpress.com/2023/06/04/the-turkish-shakespeare-association/. Accessed 4 June 2023.
Google Scholar

Forrester, Anna Carleton. “Western Theatrical Influence and Early Shakespeare Performance in the Ottoman Empire (1810–1908).” Shakespeare 16.3 (2020): 272-287.
Google Scholar

Freely, John. A Bridge of Culture: Robert College-Boğaziçi University. Istanbul: Boğaziçi University Press, 2012.
Google Scholar

Göknel, Ergun, ed. İstanbul İngiliz Okulları Tarihi. Istanbul: Kanes, 2018.
Google Scholar

Greenwood, K. M. Robert College: The American Founders. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2000.
Google Scholar

Işıklar, Cavide. “Türkiye’de Açılan İlk Yabancı Dil Okulu.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 8 (1968): 29-32.
Google Scholar

Jenkins, Hester Donaldson. Robert Kolej’in Kızları. Trans. Ayşe Aksu. Istanbul: Dergah, 2014.
Google Scholar

Kaplan, Mehmet. Tevfik Fikret: Devir, Şahsiyet, Eser. Istanbul: Dergah, 1987.
Google Scholar

Kocabaşoğlu, Uygur. Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları. Istanbul: Arba, 1989.
Google Scholar

Lewis, David. The Good Fight: Political Memoirs 1909-1958. Toronto: Macmillan of Canada, 1982.
Google Scholar

Nutku, Özdemir. Atatürk ve Cumhuriyet Tiyatrosu. Istanbul: Kaynak, 2018.
Google Scholar

Nutku, Özdemir. Darülbedayi’den Şehir Tiyatrosu’na. Istanbul: İş Bankası, 2015.
Google Scholar

Nüzhet. Elsine-i Garbiyye Edebiyat ve Üdebası. Kostantiniye: Matbaa-i Ebuzziya, 1306. Öğütcü, Murat. “Teaching Shakespeare Digitally: The Turkish Experience.” Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance 25.1 (2020): 92-102.
Google Scholar

Özdemir, Vildan. “Türkiye`de İngilizce Öğretiminin ve İngilizce Öğretmeni Yetiştirmenin Tarihi.” Diss. Mersin University, 2012.
Google Scholar

Pears, Edwin. Forty Years in Constantinople: The Recollections of Sir Edwin Pears 1873–1915. London: Herbert Jenkins, 1916.
Google Scholar

Polat Haydaroğlu, İ. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar. Ankara: Ocak, 1993.
Google Scholar

Report of the President of Robert College 1902-1903. Constantinople: N. 1903.
Google Scholar

Report of the President of Robert College 1916-1917. Constantinople: N. 1917.
Google Scholar

Ritter, Caroline. Imperial Encore: The Cultural Project of the Late British Empire. Oakland, CA: University of California Press, 2021.
Google Scholar

The Robert College Record. Vol. 1. Issues 1-2. Constantinople: Robert College, 1919.
Google Scholar

The Robert College Record. Vol. 3. Issue 1. Constantinople: Robert College, 1920.
Google Scholar

Selections from Shakespeare: (For First Year Students of the English Department of the Faculty of Letters, Ankara). Ankara: Doğuş, 1960.
Google Scholar

Sezer, Ayten. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Misyonerlerin Türkiye’deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri.” HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi 16 (1999): 169-183.
Google Scholar

Stone, F. A. Academies for Anatolia: A Study of the Rationale, Program and impact on the Educational Institutions Sponsored by the American Board in Turkey: 1830-1980. Lanham, MD and New York: University Press of America, 1984.
Google Scholar

Stöckmann, Jan. The Architects of International Relations: Building a Discipline Designing the World 1914-1940. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
Google Scholar

Tekeli, İ., and S. İlkin. Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: TTK, 1993.
Google Scholar

Uluskan, S. Bayındır. Atatürk’ün Sosyo-Kültürel Politikaları. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2010.
Google Scholar

Urgan, Mina. Bir Dinozorun Anıları: Yaşantı. Istanbul: YKY, 1999.
Google Scholar

Uzmen, Engin. “The English Departments of Ankara and Istanbul Universities.” HÜ Journal of English Literature and British Culture 7 (1998): 43-46.
Google Scholar

Vahapoğlu, H. M. Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları. Istanbul: Boğaziçi, 1992.
Google Scholar

Yücebaş, Mesut. “1933 Darülfünun’un İlgası ve Yeni Üniversitenin Ruhu: Basında Üniversitenin Anlamı.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13.2 (2014): 259-283.
Google Scholar

Downloads

Published

2023-11-23 — Updated on 2023-12-20

Versions

How to Cite

Öğütcü, M. (2023). Turkish Shakespeare Studies: An Origins Story. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 27(42), 83–105. https://doi.org/10.18778/2083-8530.27.06 (Original work published November 23, 2023)