Urszula Wójcicka, "Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi" ["Древнерусская литература с элементами истории и культуры Древней Руси"], Bydgoszcz 2010, pp. 368

Authors

  • Zofia Brzozowska

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.15

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, Warszawa 2004.
Google Scholar

Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2010.
Google Scholar

Bratkowski S., Pan Nowogród Wielki. Prawdziwe narodziny Rusi, Warszawa 1999.
Google Scholar

Czernorizec Chrabr, O piśmie, [in:] Pasterze wiernych Słowian. Święci Cyryl i Metody, ed. A. Naumow, Kraków 1985.
Google Scholar

Historia literatury rosyjskiej, ed. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.
Google Scholar

Latopis kijowski 1159–1198, ed. E. Goranin, Wrocław 1988
Google Scholar

Leszka M.J., Chan Krum i basileus Nikefor I w świetle Περι Νικηφόρου του βασιλέως και πως αφίησιν τα κωλα εν Βουλγαρία, „Slavia Antiqua” 43, 2002.
Google Scholar

Leszka M.J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–pierwsza połowa XII wieku, Łódź 2003.
Google Scholar

Leszka M.J., Leon V i chan Krum w świetle fragmentu Chronografii (AM 6305) Teofanesa Wyznawcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 6, 2007, p. 109–117.
Google Scholar

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002.
Google Scholar

Podskalsky G., Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988–1237), München 1982.
Google Scholar

Подскальски Г., Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.), trans. А.В. Назаренко, ed. К.К. Акентьев, Санкт-Петербург 1996.
Google Scholar

Podskalsky G., Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237), trans. J. Zychowicz, Kraków 2000.
Google Scholar

Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław 2001.
Google Scholar

Wątróbska H., Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski, Kraków 2010.
Google Scholar

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.
Google Scholar

Wójtowicz M., Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie X–XIII wiek, Poznań 2005.
Google Scholar

Published

2011-12-30

How to Cite

Brzozowska, Z. (2011). Urszula Wójcicka, "Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi" ["Древнерусская литература с элементами истории и культуры Древней Руси"], Bydgoszcz 2010, pp. 368. Studia Ceranea, 1, 222–226. https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.15

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)