"Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego" ["Syriac Apocrypha. The Story of Aquihar. The Cave of Treasures. Pseudo-Methodius’ Apocalypsis"]

trans. A. Tronina, ed. A. Tronina, M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, pp. 264 [= Pisma apokryficzne, Series, 6]

Authors

  • Małgorzata Skowronek Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.13

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apokryfy Nowego Testamentu, vol. I, Ewangelie apokryficzne, pars 1, Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa; pars 2, Św. Józef i św. Jan Chrzciciel. Męka i Zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi, Kraków 2003.
Google Scholar

Apokryfy Nowego Testamentu, vol. II, Apostołowie, pars 1, Andrzej. Jan. Paweł. Piotr. Tomasz; pars 2, Bartłomiej. Filip. Jakub Mniejszy. Jakub Większy. Judasz. Maciej. Mateusz. Szymon i Juda Tadeusz. Ewangeliści. Uczniowie Pańscy, Kraków 2007.
Google Scholar

Apokryfy Nowego Testamentu, vol. III, Listy i apokalipsy chrześcijańskie, Kraków 2001.
Google Scholar

The Book of the Bee. The Syriac text edited from the manuscripts in London, Oxford, and Munich..., ed. E.A. Wallis Budge, Oxford 1886.
Google Scholar

Динеков П., Куев К., Петканова Д., Христоматия по старобългарска литература, 3 София 1974.
Google Scholar

św. Efrem Syryjczyk, Księga Jaskini Skarbów, trans. M. Uram, Sandomierz 2011.
Google Scholar

Григорьев A., Повесть об Акире Премудром, Москва 1913.
Google Scholar

Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka, trans. M. Obidzińska, Sandomierz 2011.
Google Scholar

Иванов Й., Старобългарски разкази, София 1935.
Google Scholar

Йонова M., Разпространение и развитие на повестта за Акир Премъдри в средновековните литератури на южните и източните славяни, „Palaeobulgarica” 1, 1987, s. 104–109.
Google Scholar

Księga pszczoły – oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, Oksfordzie oraz Monachium, trans. J. Zachwieja, Sandomierz 2011.
Google Scholar

Кузидова И., Преписът на Повестта на Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.), [in:] Пѣние мало Геoргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Г. Попов, София 2010, p. 492–509.
Google Scholar

Miltenova A., Sources, [in:] V. Tăpkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and apocalyptic literature in Byzantium and medieval Bulgaria, trans. M. Paneva, M. Lilova, Sophia 2011, p. 218–256.
Google Scholar

Откровение на Методий Патарски, [in:] В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България, София 1996, p. 161–182.
Google Scholar

Срећковић П.С., Зборник попа Драгоља. Садржина и пророштва, Споменик 5, 1890, p. 17–20.
Google Scholar

Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901–2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2005.
Google Scholar

Штављанин-Ђорђевић Љ., Гроздановић-Пајић M., Цернић Л., Опис ћирилских рукописа Народне Библиотеке Србије. Књига прва, Београд 1986.
Google Scholar

Woźniak J., Polska syrologia w zarysie, Warszawa 2010.
Google Scholar

Downloads

Published

2011-12-30

How to Cite

Skowronek, M. (2011). "Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego" ["Syriac Apocrypha. The Story of Aquihar. The Cave of Treasures. Pseudo-Methodius’ Apocalypsis"]: trans. A. Tronina, ed. A. Tronina, M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, pp. 264 [= Pisma apokryficzne, Series, 6]. Studia Ceranea, 1, 215–217. https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.13

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)