Archeology as a Metaphor in Contemporary Culture

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8077.17.1.3

Keywords:

Archeology, History of Science, Metaphor, Research Methods, Contemporary Culture

Abstract

The scientific discipline of archeology has gone through various stages of its development and improvement of research methods. First, it was combined with ancient history and the history of art. In the mid-nineteenth century, the base of its chronology was on biblical events. Modernist archeology of the twentieth century focused on classifying monuments and reconstructing cultural processes. In the second half of the twentieth century, archeology inspired other disciplines of culture and science to “stratigraphically” look at their own history. In this way, the stratification of scientific thought (archeology of knowledge), the history of photography (archeology of photography), and the media (archeology of media) began to be analyzed. Archeology has become a cognitive metaphor in contemporary culture. Lack of knowledge of the theoretical and methodological achievements worked out by archaeologists may, after some time, lead to the trivialization and petrification of the archaeological metaphor, although today it still seems fresh and innovative for “archeology of media,” “archeology of photography,” or “archeology of modernism.”

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jacek Woźny, Kazimierz Wielki University, Poland

Jacek Woźny is a Professor of Humanities in the discipline of archaeology. His research interests concern the archeology of prehistoric beliefs and religions, the theory and methodology of archaeology, and the archaeology of the Polish lands. He is the author and editor of 20 monographs and 180 scientific articles. For example, he published the books: Symbolika wody w pradziejach Polski (Symbolism of Water in the Prehistory of Poland [1996]), Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (Symbolism of the Space of Burial Sites in the Times of Burning Corpses in Poland [2000]), Czerwona ochra i ziarna zbóż: Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego (Red Ocher and Grains of Cereals. The Symbolism of the Revival of the Dead in the Funeral Rites of Archaic Cultures of the Baltic-Pontic Intermarium [2005]), and Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków ( The Archeology of Symbolic Stones. From Bedrock to Ancestral Heritage [2014]). Jacek Woźny is the Rector of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz for the second time (2016-2020, 2020-2024). He is the head of the Department of Ancient Archaeology and Ancient History of the University of Kazimierz Wielki in Bydgoszcz.

References

Assmann, Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych [Cultural Memory. Writing, Remembering, and Political Identity in Ancient Civilizations]. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Assmann, Jan. 2009. “Kultura pamięci [Culture of Memory].” Pp. 59-99 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.
Google Scholar

Butzer, Günter. 2009. “Metaforyka pamięci [Metaphors of Memory].” Pp. 185-209 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.
Google Scholar

Cyngot, Dorota. 2012. “Archeologia a językoznawstwo [Archeology and Linguistics].” Pp. 791-802 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Cyngot, Dorota and Anna Zalewska. 2012. “Zmienność i dynamiczność podziałów tematycznych w archeologii [Changeability and Dynamics of Thematic Divisions in Archeology].” Pp. 193-206 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Delikta, Wojciech. 2018. “Prywatna archeologia [Private Archeology].” Retrieved March 25, 2019 https://www.vogue.pl/a/prywatna-archeologia
Google Scholar

Domańska, Ewa. 1997. “Tekstualizacja archeologii (od Barthesa do Hoddera) [Textualization of Archeology (from Barthes to Hodder)].” Pp. 65-77 in Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?], edited by J. Ostoja-Zagórski. Poznan: Instytut Historii UAM.
Google Scholar

Filiciak Mirek and Alek Tarkowski. n.d. “Archeologia przyszłości [Archeology of the Future].” Retrieved March 25, 2019 https://www.dwutygodnik.com/artykul/1202-archeologia-przyszlosci.html
Google Scholar

Flusser, Vilém. 2015. Ku filozofii fotografii [Towards the Philosophy of Photography]. Warsaw: Aletheia.
Google Scholar

Foucault, Michel. 1977. Archeologia wiedzy [The Archeology of Knowledge]. Warsaw: PIW.
Google Scholar

Hensel, Witold. 1983. Archeologia żywa [Living Archeology]. Warsaw: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
Google Scholar

Iwaniszewski. Stanisław. 2012. “Archeologia czasu [Archeology of Time].” Pp. 273-283 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Jarnicki, Paweł. 2014. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia „tekstu” a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie [Metaphorical Conceptualizations of the Concept of “Text” and Changes in Thought Styles in Literary Studies]. Wroclaw: Wydawnictwo Fundacji “Projekt Nauka”.
Google Scholar

Juźwik, Magdalena. 2014-2015. “Cielesne czy bezcielesne? Pamięć ciała w teatrze fizycznym [Corporeal or Incorporeal? Body Memory in Physical Theater].” Literaturoznawstwo 8-9:21-30.
Google Scholar

Kobiałka, Dawid. 2016. “UrbEx: archeologiczny flaneuryzm a multitemporalność dziedzictwa [UrbEx: Archaeological Flaneurism and Multitemporality of Heritage].” Biografia Archeologii 2(1):3-12.
Google Scholar

Le Goff, Jacques. 2007. Historia i pamięć [History and Memory]. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629

Mamzer, Henryk. 1997. “Pytanie o archeologię [Question about Archeology].” Pp. 13-50 in Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?], edited by J. Ostoja-Zagórski. Poznan: Instytut Historii UAM.
Google Scholar

Mamzer, Henryk. 2004. Archeologia i dyskurs [Archeology and Discourse]. Poznan: IAE PAN.
Google Scholar

Marciniak, Arkadiusz. 2012. “Paradygmaty badawcze w archeologii [Research Paradigms in Archeology].” Pp. 29-83 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Maryl, Maciej, 2014. “Fonograf Abrahama – w stronę archeologii literatury [Abraham’s Phonograph—Towards the Archeology of Literature].” Teksty Drugie 3(147):179-193.
Google Scholar

Minta-Tworzowska, Danuta. 2015. “Czy współczesna i przyszła archeologia będzie ‘potrzebowała’ teorii? [Will Contemporary and Future Archeology ‘Need’ a Theory?].” Archeologia Polski LX:21-37.
Google Scholar

Olsen, Bjørnar. 2013. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów [In Defense of Things. Archeology and Ontology of Objects]. Warsaw: Instytut Badań Literackich PAN.
Google Scholar

Ostoja-Zagórski, Janusz, ed. 1997. Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?]. Poznan: Instytut Historii UAM.
Google Scholar

Raczyńska, Marta. 2016. Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością [Time Stratified in the Gąsawa Attic. An Anthropological Sketch about Space, Objects, and Communing with the Past]. Cracow: Wydawnictwo Libron.
Google Scholar

Rejniak-Majewska, Agnieszka. 2017. “Wizualne archeologie nowoczesności: Walter Benjamin i Sigfried Giedion [Visual Archeologies of Modernity: Walter Benjamin and Sigfried Giedion].” Filo-Sofija 38:149-156.
Google Scholar

Renfrew, Colin and Paul Bahn. 2002. Archeologia. Teorie, metody, praktyka [Archaeology. Theories, Methods, Practice]. Warsaw: Prószyński i S-ka.
Google Scholar

Ricoeur, Paul.1989. Język, tekst, interpretacja [Language, Text, Interpretation]. Warsaw: PIW.
Google Scholar

Saryusz-Wolska, Magdalena. 2009. “Wprowadzenie [Introduction].” Pp. 7-38 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.
Google Scholar

Tabaczyński, Stanisław et al. 2012. Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization]. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Topolski, Jerzy. 1977. “Wstęp [Introduction].” Pp. 5-26 in Archeologia wiedzy [The Archeology of Knowledge], M. Foucault. Warsaw: PIW.
Google Scholar

Underhill, Karen. 2016. “Bruno Schulz, E.M. Lilien i archeologia polsko-żydowskiego modernizmu [Bruno Schulz, E.M. Lilien and the Archeology of Polish-Jewish Modernism].” Ruch Literacki LVII(6[339]):656-680.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/ruch-2017-0093

Welzer, Harald. 2009. “Materiał, z którego zbudowane są biografie [The Material from which the Biographies Are Made].” Pp. 39-57 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.
Google Scholar

Wilkowski, Marcin. 2009. “YouTube i historia. Artykuł w ‘Kulturze Popularnej’ [YouTube and History. Article in ‘Kultura Popularna’].” Retrieved March 25, 2019 historiaimedia.org/2009/09/12/youtube-i-historia-artykul-w-kulturze-popularnej/index.html
Google Scholar

Wrzosek, Wojciech. 1995. Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii [History, Culture, Metaphor. The Rise of Non-Classical Historiography]. Wroclaw: Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Zielinski, Siegfried. 2010. Archeologia mediów [Media Archeology]. Warsaw: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Żuk Piwkowski, Józef and Piotr Marecki. 2014. “Księga Słów Wszystkich, czyli archeologia mediów po polsku (wywiad) [The Book of All Words, or Media Archeology in Polish (Interview)].” Przegląd Kulturoznawczy 1(19):98-105.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-02-08

How to Cite

Woźny, J. (2021). Archeology as a Metaphor in Contemporary Culture. Qualitative Sociology Review, 17(1), 28–38. https://doi.org/10.18778/1733-8077.17.1.3