The Coping Strategies in Biographies of Polish Middle- Class Representatives of (Post)Transformation Period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.09

Keywords:

Life Strategies, Middle-Class, Sociology of Biography, Autobiographical Narrative Interview, Sociology of Work; Precariousness

Abstract

The article focuses on the problem of life strategies adapted by the representatives of young Polish middle-class in the (post)transformation period in Poland towards different aspects of social change. On the basis of two research projects focused on the consequences of the Polish systemic transformation, I discuss issues related to biographical experiences of this process. The main theoretical and methodological background is concentrated on using the autobiographical narrative interview to analyze coping strategies in relation to the class position of examined cases. The interviews taken under consideration have been conducted with young men who could be described as middle-class members.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jacek Burski, University of Lodz, Poland

Jacek Burski, sociologist, a research assistant at the Department of Sociology of Culture, Institute of So­ciology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland. He defended his PhD thesis about the social world of football fans in Poland. He is the author of articles published in Przegląd Socjologiczny, Przegląd Socjologii Jakościowej, Kultura i Społeczeństwo, Warsaw Forum of Economic Sociology. He participated in research projects focused, among others, on biographical research, the consequences of social change, and sociology of work. He is a member of the Polish Sociological Association.

References

Andrejczuk, Magdalena and Jacek Burski. 2017. “Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness.” Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1[15]):51-67.
Google Scholar

Clarke, Adele and Susan Liegh Star. 2008. “The Social Worlds Framework: A Theory/Method Package.” Pp. 113-138 in The Handbook of Science and Technology Studies, edited by E. Hackett et al. Cambridge: The MIT Press.
Google Scholar

Dunn, Elizabeth C. 2008. Prywatyzując Polskę: o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Gardawski, Juliusz. 2001. Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczypospolitej. Warsaw: Wydawnicwo IFiS PAN.
Google Scholar

Gardawski, Juliusz (ed.). 2009. Polacy Pracujący a Kryzys Fordyzmu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Gdula, Maciej and Przemysław Sadura (eds.). 2012. Style Życia i Porządek Klasowy w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Glaser, Barney and Anselm L. Strauss. 1973. The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Google Scholar

Gomułka, Stanisław. 2014. “Transformacja Gospodarczo-Społeczna Polski 1989-2014 i Współczesne Wyzwania.” Nauka 3:7-16.
Google Scholar

Kacperczyk, Anna. 2016. Społeczne światy: teoria – empiria – metody badań: na przykładzie społecznego świata wspinaczki. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaźmierska, Kaja (ed.). 2016a. Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Kaźmierska, Kaja. 2016b. “Wywiad Narracyjny – Technika i Pojęcie Analityczne.” Pp. 61-72 in Biografia i Wojna. Metoda Biograficzna w Badaniu Procesów Społecznych, edited by K. Waniek and R. Dopierała. Lodz: WUŁ.
Google Scholar

Mrozowicki, Adam. 2011. Coping with Social Change: Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.
Google Scholar

Mrozowicki, Adam. 2016. “Normalization of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2):94-112.
Google Scholar

Mrozowicki, Adam and Mateusz Karolak. 2017. “Between Normalization and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers.” Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1):7-32.
Google Scholar

Mrozowicki, Adam, Mateusz Karolak, and Agata Krasowska. 2018. “Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland.” Kultura i Społeczenstwo 4:69-89.
Google Scholar

Nazarczuk, Jarosław. 2013. “Wpływ Światowego Kryzysu Finansowego na Gospodarkę Polski i Jej Regionów.” Pp. 75-89 in Wybrane Aspekty Rozwoju Regionalnego, edited by R. Kisiel and M. Wojarska. Olsztyn: Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.
Google Scholar

Pobłocki, Kacper. 2017. Kapitalizm: Historia Krótkiego Trwania. Warsaw: Bęc zmiana.
Google Scholar

Riemann, Gerhard and Fritz Schütze. 1991. “Trajectory as a Basic Theoretical Concept for Analyzing Suffering and Disorderly Social Processes.” Pp. 333-358 in Social Organization and Social Process: Essays in Honor of Anselm Strauss, edited by D. Maines. New York: de Gruyter.
Google Scholar

Robertson, Roland. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
Google Scholar

Schütz, Alfred. 1960. “The Social World and the Theory of Social Action.” Social Research 27(2):203-221.
Google Scholar

Schütze, Fritz. 2008. “Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyze Autobiographical Narrative Interviews – Part One.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1-2:243-297.
Google Scholar

Schütze, Fritz. 2012a. “Trajektorie Cierpienia jako Przedmiot Badań Socjologii Interpretatywnej.” Pp. 415-458 in Metoda Biograficzna w Socjologii, edited by K. Kaźmierska. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Schütze, Fritz. 2012b. “Analiza Biograficzna Ugruntowana Empirycznie w Autobiograficznym Wywiadzie Narracyjnym. Jak Analizować Autobiograficzne Wywiady Narracyjne.” Pp. 141-278 in Metoda Bigoraficzna w Socjologii, edited by K. Kaźmierska. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Schütze, Fritz. 2012c. “Koncepcja Świata Społecznego w Symbolicznym Interakcjonizmie oraz Organizacja Wiedzy w Nowoczesnych Złożonych Społeczeństwach.” Pp. 489-514 in Metoda Biograficzna w Socjologii, edited by K. Kaźmierska. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Schütze, Fritz. 2014. “Autobiographical Accounts of War Experiences. An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts – Using the Example of the ‘Robert Rasmus’ Account in Studs Terkel’s Book, ‘The Good War.’” Qualitative Sociology Review 10(1):224-283.
Google Scholar

Strauss, Anselm. 1978. “A Social World Perspective.” Pp. 119- 128 in Studies in Symbolic Interaction, edited by N. Denzin. Greenwich: JAI Press.
Google Scholar

Strauss, Anselm. 1982. “Social Worlds and Legitimation Processes.” Pp. 171-189 in Studies in Symbolic Interaction, edited by N. Denzin. Greenwich: JAI Press.
Google Scholar

Strauss, Anselm. 1984. “Social Worlds and Their Segmentation Processes.” Pp. 123-139 in Studies in Symbolic Interaction, edited by N. Denzin. Greenwich: JAI Press.
Google Scholar

Sztompka, Piotr (ed.). 1999. Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warsaw, Cracow: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Waniek, Katarzyna. 2016. “Potencjały Bezładu i Cierpienia w Biografiach Młodych Kobiet Wchodzących w Świat Sztuki i Medycyny.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 114-144.
Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2009. “The Power of the Intelligentsia: The Rywin Affair and the Challenge of Applying the Concept of Cultural Capital to Analyze Poland’s Elites.” Theory and Society 38(6):613-648.
Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2014. “Social Dialogue under the Supremacy of the Intelligentsia.” Warsaw Forum of Economic Sociology 5(2[10]):69-79.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-11-08

How to Cite

Burski, J. (2019). The Coping Strategies in Biographies of Polish Middle- Class Representatives of (Post)Transformation Period. Qualitative Sociology Review, 15(4), 194-210. https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.09