Fantastyczność jako nieskrytość prawdy w twórczości Debory Vogel

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.36.03

Słowa kluczowe:

fantastyka, pomysłowość, rzeczowość, fantazja, prostota, nowoczesność, projektowanie, poezja

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest pojęciu tego co fantastyczne w twórczości Debory Vogel. Staram się uzasadnić, że fantastyka według Vogel jest jednocześnie nową postacią sztuki, nową formą życia i szczególnym użyciem języka; jest ona zarówno „znakiem” nowoczesności, jak myślenia o niej. Fantastyka stanowi kluczowy termin w eseju Vogel „Mieszkanie w swej funkcji społecznej i psychicznej” (1932), poświęconym nowoczesnemu projektowaniu wnętrz i przedmiotów. Refleksja Debory Vogel dotycząca fantastyki nie jest nakierowana na wykształcenie pełnej teorii i aparatu pojęciowego, lecz raczej na rozgrywanie tego co fantastyczne we własnej autorskiej teorio-praktyce, zgodnie z założeniami eseju „Białe słowa w poezji” (1930). W eseju tym Vogel omawia różne typy fantastyki, sytuujące się pomiędzy fantazją a rzeczowością: fantastykę pomysłowości, fantastykę asymetrii, fantastykę koloru, fantastykę prostoty. We wszystkich tych typach dokonuje się odsłonięcie prawdy.

Bibliografia

Blooming Spaces: The Collected Poetry, Prose, Critical Writing, and Letters of Debora Vogel. Edited by Anastasiya Lyubas. Boston: Academic Studies Press, 2020.
Google Scholar

Derrida, Jacques. The Truth in Painting. Translated by Geoff Bennington and Ian McLeod. The Chicago: Chicago University Press, 1987.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226807690.001.0001

Heidegger, Martin. The Origin of the Work of Art in Off the Beaten Track. Edited and translated by Julian Young and Kenneth Haynes. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Google Scholar

Malabou, Catherine, “Pierre Loves Horranges. Levinas – Sartre – Nancy: an approach to the fantastic in philosophy.” Umbr(a), no. 1, 2006: 103–117.
Google Scholar

Malabou, Catherine, The Heidegger Change. On the Fantastic in Philosophy. Translated and edited by Peter Skafish. Albany: The SUNY Press, 2011.
Google Scholar

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta. Edited by Andrij Bojarov, Paweł Polit, Karolina Szymaniak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017.
Google Scholar

Vogel, Debora. Akacje kwitną. Montaże. Warszawa: Tow. Wydawnicze Rój, 1936.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Henryk Streng – malarz konstryktywizmu.” Nasza Opinia, no. 96, 1937: 6.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Leopold Pilichowski.” Opinia, no. 29, 1933: 6.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Maks Feyering.” Tsushtayer, no. 2, 1930: 57–58
Google Scholar

Vogel, Debora. “Mieszkanie w swej funkcji psychicznej i społecznej.” Przegląd Społeczny, no. 8–9, 1932: 208–217.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Romans dialektyki.” Przegląd Społeczny, vol. 9, no. 10, 1935: 243–247.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Teme un forem in der kunst fun shagal [Theme and form in Chagall’s Art],”
Google Scholar

Tsushtayer, no. 1, 1929: 21–26 (part I); Tsushtayer, no. 2, 1930: 19–24.
Google Scholar

Vogel, Debora. Tog-figurn [Day Figures]. Lemberg-Varshe: Tsushtayer, 1930.
Google Scholar

Vogel, Debora. “Vayse verter in der dikhtung [White Words in Poetry].” Tsushtayer, no. 3, 1931: 42–48.
Google Scholar

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Lyubas, A. (2020). Fantastyczność jako nieskrytość prawdy w twórczości Debory Vogel. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (36), 29–39. https://doi.org/10.18778/0208-6107.36.03