Nie będzie pluralizmu form i sposobów życia bez uniwersalizmu zasad. Wywiad z Karlem-Otto Aplem

Autor

  • Karl-Otto Apel
  • Florian Rötzer Niezależny badacz

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.34.06

Słowa kluczowe:

Apel, uzasadnienie, etyka dyskursowa, filozofia transcendentalno-pragmatyczna

Abstrakt

W wywiadzie z Karlem-Otto Aplem, jaki przeprowadził i w roku 1987 opublikował Florian Rötzer, omówionych zostało szereg wątków rozwijanej przez Apla filozofii transcendentalno-pragmatycznej. Wywiad ukazuje, co było przedmiotem głównych sporów i dyskusji prowadzonych w owym czasie przez tego obrońcę rozumu i racjonalistycznej tradycji w filozofii, który występował przeciwko wszelkiemu radykalnemu sceptycyzmowi i znany był przede wszystkim jako filozof broniący tezy o potrzebie i o możliwości dostarczenia uzasadnienia ostatecznego. Karl-Otto Apel wyjaśnia w tym wywiadzie, jak należy tę tezę rozumieć oraz na czym polega ostateczne uzasadnienie transcendentalno-pragmatyczne. W wywiadzie wyjaśnione też zostaje, czym jest argument z performatywnej samozaprzeczalności, który wykorzystywany jest w procedurze ostatecznego uzasadniania. W swych odpowiedziach Apel odnosi się do krytyk kierowanych pod adresem etyki dyskursowej, jej „formalizmu” o kantowskiej proweniencji (krytyk zarzucających temu nurtowi etyki, iż prowadzi do likwidacji różnorodności i pluralizmu); krytyczne uwagi kieruje pod adresem rzeczników postnowoczesności i postmodernizmu. W swych wywodach Apel broni uniwersalistycznej etyki oraz Kantowskiego, czysto formalnego obrazu człowieka jako obrazu, który zarazem stwarza warunki dla kulturowego pluralizmu oraz swobodnego artykułowania niezgody, a także dla poszukiwania konsensu.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Apel, K.-O., & Rötzer, F. (2019). Nie będzie pluralizmu form i sposobów życia bez uniwersalizmu zasad. Wywiad z Karlem-Otto Aplem. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (34), 81–103. https://doi.org/10.18778/0208-6107.34.06