Przedmiot obywatelstwo (Citizenship) jako forma edukacji etycznej w Wielkiej Brytanii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.43.04

Słowa kluczowe:

edukacja etyczna, edukacja obywatelska, obywatelstwo, Raport Cricka

Abstrakt

W artykule przedstawiam genezę wprowadzenia w 2002 roku do brytyjskich szkół sektora państwowego przedmiotu obywatelstwo (Citizenship), omawiam jego założenia oraz prezentuję tłumaczenie jego sylabusa. Klasyfikuję przy tym ten przedmiot jako formę edukacji etycznej. W liberalnej tradycji angielskiej państwo unikało wpływania na rozstrzygnięcia aksjologiczne w obszarze wychowania, stąd wykazanie inicjatywy w sferze edukacji etycznej jest faktem znaczącym. W pierwszej części artykułu, odwołując się do historii państwowego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, rekonstruuję kontekst historyczny, w którym sytuuję wprowadzenie przedmiotu obywatelstwo i wskazuję na czynniki, które doprowadziły do przełamania powściągliwości państwa w tej kwestii. W części drugiej wskazuję na bezpośrednie okoliczności wprowadzenia nowego przedmiotu przez brytyjską Partię Pracy. W części trzeciej analizuję teoretyczne podstawy programu przedmiotu obywatelstwo, które zostały przedstawione w dokumencie znanym jako „Raport Cricka”, opublikowanym w 1998 roku. Moim celem jest pokazanie, że edukacja obywatelska jest wartym rozważenia wariantem edukacji etycznej, a casus angielski może stanowić okazję do przyjrzenia się wyzwaniom, ograniczeniom i możliwościom, jakie wiążą się z wdrażaniem tego rodzaju edukacji.

Bibliografia

Arthur, J., Davison, J. (2010). Social literacy and citizenship education in the school curriculum. The Curriculum Journal, 11 (1), s. 9–23.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/095851700361366

Crick, B. (2004). W obronie polityki. Tłum. A. Waśkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dorey, P. (2014). The Legacy of Thatcherism for Education Policies: Markets, Managerialism and Malice (towards Teachers). W: The Legacy of Thatcherism: assessing and exploring Thatcherite social economic policies, ed. S. Farrall, C. Hay. Oxford: Oxford University Press, s. 108–135.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5871/bacad/9780197265703.003.0006

Gould, Ph. (1998). The Unfinished Revolution. How The Modernisers Saved the Labour Party. London: Little, Brown and Company.
Google Scholar

Jerome, L., Britton, A., Emerson, L., James, S., Milliken, M., Sant, E. (2022). Citizenship Education in the United Kingdom: Comparing England, Northern Ireland, Scotland and Wales. Journal of Social Science Education, 21 (4), https://doi.org/10.11576/5853
Google Scholar

Kavanagh, D. (1990). Thatcherism and British Politics. The End of Consensus? Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Luckmann, T. (1996). Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie. Tłum. L. Bluszcz. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
Google Scholar

Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

McCowan, T. (2006). Approaching the political in citizenship education: The perspectives of Paulo Freire and Bernard Crick. Educate Journal, 6 (1), s. 57–70.
Google Scholar

Sassoon, D. (1996). One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century. London: Fontana Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9780755619986

Seaman, L. C. B. (1993). Post-Victorian Britain 1902–1951. London–New York: Routledge.
Google Scholar

Suwalska, A. (2017). English Educational Policy. Contemporary Challenges in a Historical-Comparative Context. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-542-4

Crick, B. (1998). Education for Citizenship and the teaching of democracy in schools. Final report of the Advisory Group on Citizenship 22 September 1998. Online: https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/4385/1/crickreport1998.pdf [dostęp: 21.11.2023].
Google Scholar

Department for Education (2013a). Citizenship programmes of study: key stages 3 and 4. National curriculum in England. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f324f7ad3bf7f1b1ea28dca/SECONDARY_national-curriculum_-_Citizenship.pdf [dostęp: 22.11.2023].
Google Scholar

Department for Education (2013b). Guidance about teaching personal, social, health and economic (PSHE) education in England. Online: https://www.gov.uk/government/publications/personal-social-health-and-economic-pshe/personal-social-health-and-economic-pshe-education [dostęp: 20.11.2023].
Google Scholar

Department for Education (2015). Citizenship programmes of study for key stages 1 and 2. Guidance about teaching citizenship in England. Online: https://www.gov.uk/governement/publication/citizenship-programmes-od-study-for-key-stages-1-and-2 [dostęp: 22.11.2023].
Google Scholar

Gillard, D. (2018). Education in the UK: a history. Online: https://www.education-uk.org/history [dostęp: 20.11.2023].
Google Scholar

Robers, N., Danechi, S. (2019). FAQs: Academies and free schools. Online: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn07059 [dostęp: 20.11.2023].
Google Scholar

White Paper: Excellence in Schools. (1998). Online: https://education-uk.org/documents/officialpapers/1997-wp-excellence-in-schools.html [dostęp: 20.11.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-04-12

Jak cytować

Miksa, J. (2024). Przedmiot obywatelstwo (Citizenship) jako forma edukacji etycznej w Wielkiej Brytanii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (43), 45–74. https://doi.org/10.18778/0208-6107.43.04