Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-02

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica zostało włączone na listę czasopism punktowanych.  Punktacja przyznana przez MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)