Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w pracy zawodowej i naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz

Autor

  • Marzena Kowalska Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.04

Słowa kluczowe:

Profesor Hanna Tadeusiewicz, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Słownik pracowników książki polskiej, redaktor, praca naukowa, praca dydaktyczna, konferencja, wernisaż

Abstrakt

W artykule pokazano wpływ Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na pracę zawodową i naukową Pani Profesor Hanny Tadeusiewicz. Zaprezentowano jej działania jako redaktora Słownika pracowników książki polskiej. Naświetlono szczeble awansu zawodowego, główne kierunki badań naukowych oraz działalność dydaktyczną Pani Profesor. Przywołano wybrane konferencje i wernisaże oraz inne spotkania, w których uczestniczyła Pani Profesor, kiedy nie była już zatrudniona w łódzkiej książnicy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrysiak, Ewa (2011). Profesor Hanna Tadeusiewicz w 45-lecie pracy naukowej. W: Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
Google Scholar

Górniak, Teresa (2014). Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich w BUŁ. Bibuła. Biuletyn Informacyjny BUŁ [online], 5(82). Pobrane 15 grudnia 2020 r., z: http://212.191.71.3/bibula/bibula/bibula82/bibula82.html
Google Scholar

[Jerzyk-Wojtecka, Justyna] JJW (2010). 150. lat drukarstwa łódzkiego – początki (1860–1918). Bibuła. Biuletyn Informacyjny BUŁ [online], 7(41). Pobrane 15 grudnia 2020 r., z: http://212.191.71.3/bibula/bibula/bibula41/bibula41.html
Google Scholar

Kowalska, Marzena (2013). Profesor Jerzy Starnawski – historyk literatury polskiej, badacz dziejów polonistyki. Bibuła. Biuletyn Informacyjny BUŁ [online], 3(68). Pobrane 15 grudnia 2020 r., z: http://212.191.71.3/bibula/bibula/bibula69/bibula69.html
Google Scholar

Krzyżanowski, Julian i in. (red.) (1984). Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A–M. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Łabiszewska, Irena (2013). Jana Muszkowskiego życie z książką. Bibuła. Biuletyn Informacyjny BUŁ [online], 6(72). Pobrane 15 grudnia 2020 r., z: http://212.191.71.3/bibula/bibula/bibula72/bibula72.html
Google Scholar

[Łabiszewska, Irena & Kowalska, Marzena] IŁ & MK (2008). Wieczór wspomnień poświęcony śp. doktorowi Jerzemu Andrzejewskiemu. Bibuła. Biuletym Informacyjny BUŁ [online], 11(21). Pobrane 15 grudnia 2020 r., z: http://212.191.71.3/bibula/bibula/bibula21/bibula21.html
Google Scholar

Rzadkowolska, Magdalena & Walczak-Niewiadomska, Agata (2010). Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor „Słownika pracowników książki polskiej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 16, 21–26.
Google Scholar

Słownik bibliograficzny pracowników książki polskiej. Wykaz haseł (1962). [Odbitka]. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1969 (1970). [maszynopis; sygn. PODR INF 36/24.1969]. Łódź: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1973 (1974). [maszynopis; sygn. PODR INF 36/28.1973]. Łódź: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1983/1984 (1986). [maszynopis; sygn. PODR INF 36/38/39.1983/1984]. Łódź: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Treichel, Irena (red.) (1972). Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Walczak-Niewiadomska, Agata (2011). Udział Profesor Hanny Tadeusiewicz w edycji Słownika pracowników książki polskiej. W: Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
Google Scholar

Wichowa, Maria (red.) (2010). Profesor Hanna Tadeusiewicz. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kowalska, M. (2020). Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w pracy zawodowej i naukowej Profesor Hanny Tadeusiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), 43–58. https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.04

Numer

Dział

Articles