Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku)

Autor

  • Marzena Kowalska Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych, Zespół Promocji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.07

Abstrakt

Selective bibliography of monographies and articles from representative scientific and professional journals in the field of information science and book science as well as social communication and media, which were published in Poland between November 2021 and march 2022.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

ALEKSANDROWICZ, A., SZAFIŃSKA-CHADAŁA, M. (2022). Oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w ramach wspomagania nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży w okresie pandemii. Bibliotekarz, 1, 18–21.
Google Scholar

DOBROŁĘCKI, P. (2022). Książka się broni. Było ciężko, ale może być trudniej. Bibliotekarz, 2, 4–9.
Google Scholar

GŁAŻEWSKA, E., KARWATOWSKA, M. (2021). Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

GMITEREK, G. (2022). The Use of Facebook Fanpages by Polish University Libraries Before and During the COVID-19 Pandemic. Centent Analysis of the Posts. Przegląd Biblioteczny, 1, 41–73.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.36702/pb.916

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, M. (red.) (2021). Medialno-społeczny obraz Covid-19: solidarność czy polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.
Google Scholar

KOLASIŃSKA, E. (2021). Praca zdalna wpisana w pandemię COVID-19. (W:) Gumuła W. (red.) Dziennik stanu pandemii. Czytane z perspektywy socjologii codzienności (s. 287–305). Kraków: Instytut Literatury i wydawnictwo Nomos.
Google Scholar

LEWANDOWICZ-NOSAL, G. (2021). Biblioteki publiczne w kryzysie. Poradnik Bibliotekarza, 12, 19–20.
Google Scholar

Poetki na czasy zarazy (2021). Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
Google Scholar

ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA, W., HESS, A., NOWINA-KONOPKA M. (red.). (2021) Komunikowanie w procesie zmian : praca zbiorowa. Kraków: IDMiKS ; Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Kowalska, M. (2022). Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 139–141. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.07

Numer

Dział

Other