Skrypt Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim autorstwa Janusza Teodora Dybowskiego jako przykład działalności instrukcyjno-metodycznej w czasie II wojny światowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.01

Słowa kluczowe:

Biblioteki żołnierskie, Dybowski Janusz Teodor, metodyka pracy bibliotecznej, obozy internowanych, Polacy w Szwajcarii

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest dokument autorstwa późniejszego literata, autora książek i sztuk teatralnych Janusza Teodora Dybowskiego, przygotowany w postaci skryptu na potrzeby polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii i wydany w Genewie w początkach lat czterdziestych dwudziestego wieku. Dokument, omówiony z wykorzystaniem metody historycznej, stanowi interesujący przykład działalności instrukcyjnej, przygotowującej do prowadzenia prac bibliotekarskich w specyficznych warunkach obozu jenieckiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrysiak, Ewa (2016). Listy Stefana Dybowskiego do Zygfryda Gardzielewskiego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 16, 40–55.
Google Scholar

Dybowski, Janusz. Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim. Cykl wykładów dla polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii. Wykład nr 6. [Wyd. Y.M.C.A. Service d’Aide aux Internes Militaires en Suisse]
Google Scholar

Halbrook, Stephen P. (2015). Szwajcaria i naziści. Jak alpejska republika przetrwała w cieniu III Rzeszy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. ISBN 978-83-245-9128-2.
Google Scholar

Vetulani, Adam (1976). Poza płomieniami wojny. Internowani w Szwajcarii 1940–1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Walczak, K. (2022). Skrypt Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim autorstwa Janusza Teodora Dybowskiego jako przykład działalności instrukcyjno-metodycznej w czasie II wojny światowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 13–21. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.01

Numer

Dział

Articles