Działalność Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pandemii (marzec 2020 – czerwiec 2021 r.)

Autor

  • Urszula Kowalewska Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.02

Słowa kluczowe:

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, usługi biblioteczne, biblioteka akademicka, pandemia, działalność biblioteki

Abstrakt

Pandemia COVID-19 zdezorganizowała działalność bibliotek. Stanęły one przed wyborem dotyczącym tego, które usługi mogą bezpiecznie oferować użytkownikom, aby zapewnić im stały dostęp do potrzebnych informacji. Artykuł przedstawia funkcjonowanie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) w czasie trwania pandemii. Prezentuje zastosowane rozwiązania i usługi dostosowane do sytuacji epidemiologicznej, pozwalające czytelnikom na satysfakcjonujące i bezpieczne korzystanie z zasobów Biblioteki UŁ.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ambasador BUŁ (2019). W: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego [online]. Pobrane 4 listopada 2021 r., z: http://www.lib.uni.lodz.pl/ambasador/
Google Scholar

Drapieżne wydawnictwa (2021). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. Pobrane 4 listopada 2021 r., z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne_wydawnictwa
Google Scholar

Figurska, Katarzyna & Wachowicz, Monika (2020). COVID-19 nam niestraszny – działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi z koronawirusem w tle. EBIB – Electronic Bulletin for Librarians 4(193), 1–6. Pobrane 20 września 2021 r., z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/686/722
Google Scholar

Gmiterek, Grzegorz (2021). Wykorzystanie serwisu Facebook przez polskie biblioteki uniwersyteckie w czasie ich zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19. Analiza porównawcza udostępnianych postów. Przegląd Biblioteczny, 1, 41–61.
Google Scholar

Jędrych, Jarosław (2020). Biblioteki pedagogiczne w czasie pandemii. EBIB – Electronic Bulletin for Librarians, 4(193), 1–8. Pobrano 20 września 2021 r., z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/688/724
Google Scholar

Lepkowska, Emilia (2021). Kilka refleksji na temat bibliotek naukowych i ich działań online dla użytkowników w czasie pandemii. Bibliotekarz, 2, 4–7.
Google Scholar

Materska, Katarzyna (2015). Biblioteka akademicka jako element infrastruktury naukowej w cyfrowym świecie danych, informacji i wiedzy. W: H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska (red.), Biblioteka bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14–16 września 2015 [online] (s. 53–68). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Pobrane 20 września 2021 r., z: http://hdl.handle.net/11320/4501
Google Scholar

Milewska, Paulina (2015). Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi. W: T. Piestrzyński,
Google Scholar

J. Jerzyk-Wojtecka (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne [online] (s. 45–56). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrane 20 września 2021 r., z: https://doi.org/10.18778/8088-191-4.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-191-4.04

Winiarska, Bożena (2021) Zostań w domu. Kilka refleksji z czasu pandemii, Bibliotekarz, 6, 10–14.
Google Scholar

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciw-działania rozpowszechniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego [online]. Pobrane 14 września 2021 r. z: http://static.uni.lodz.pl/dso/mailing/20200311/zarz.%20nr%20100%20z%2011.03.2020%20r.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kowalewska, U. (2021). Działalność Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pandemii (marzec 2020 – czerwiec 2021 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(33), 13–27. https://doi.org/10.18778/0860-7435.33.02

Numer

Dział

Articles