„Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci

Autor

  • Alina Brzuska-Kępa Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii
  • Rafał Kępa

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.04

Słowa kluczowe:

picturebook, książka filozoficzna dla dzieci, obraz, ilustracja, przekład intersemiotyczny

Abstrakt

W ostatnich latach na rynku księgarskim pojawia się coraz więcej przeznaczonych dla dzieci książek filozoficznych, bądź przynajmniej „filozofujących”. Duża część publikacji tego typu to picturebooki, posługujące się obrazem jako głównym nośnikiem informacji. W niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy konstruowanie treści w oparciu nie tylko o tekst, ale i o równie istotny obraz może być pomocne w przedstawieniu pojęć abstrakcyjnych. W jaki sposób autorzy i ilustratorzy próbują prezentować najbardziej ogólne, a zarazem najtrudniejsze zagadnienia filozoficzne? Czy posługiwanie się obrazem jest w tym przypadku ułatwieniem, czy też może to, co „niewysławialne”, jest zarazem „nieilustrowalne”?

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brzuska-Kępa, Alina. (2013). Czytanie obrazu. O myślących książkach Iwony Chmielewskiej. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red. nauk.), Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (s. 303–328). Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Cali, Davide & Bloch, Serge. (2013). A ja czekam…. Warszawa: Wydaw. Hokus–Pokus.
Google Scholar

Chmielewska, Iwona. (2008). Half full or half empty. Seoul: Nonjang Publishing Co.
Google Scholar

Chmielewska, Iwona. (2013). O tych, którzy się rozwijali. Poznań: Media Rodzina.
Google Scholar

Cirlot, Juan Eduardo. (2006). Słownik symboli. Kraków: Wydaw. Znak.
Google Scholar

Gaarder, Jostein. (1995). Świat Zofii. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
Google Scholar

Gibert, Bruno. (2011). Niebo. Warszawa: Wytwórnia.
Google Scholar

Erlbruch, Wolf. (2006). Wielkie pytanie. Warszawa: Wydaw. Hokus–Pokus.
Google Scholar

Erlbruch, Wolf. (2008). Gęś, śmierć i tulipan. Warszawa: Wydaw. Hokus–Pokus.
Google Scholar

Halling, Thomas & Eriksson, Eva. (2010). Co za szczęście!/Co za pech! Katowice: Wydaw. Ene Due Rabe.
Google Scholar

Jakobson, Roman. (1963). Essais de linguistique générale. Paris: Les éditions de Minuit.
Google Scholar

Kępa, Rafał. (2013). Wielkie pytania małych ludzi. O książkach filozoficznych dla dzieci. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red. nauk.), Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (s. 345–379). Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kiefer, Barbara. (2008). What is a picturebook, anyway? The evolution of form and substance through the postmodern era and beyond. W: L. R. Sipe, S. Pantaleo (red.), Postmodern Picturebooks. Play, Parody, and Self–Referentiality (pp. 9–21). New York–London: Routledge Taylor & Francis Group.
Google Scholar

Lurker, Manfred (1994). Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Kraków: Znak.
Google Scholar

Marjańska-Czernik, Maria & Lipka-Sztarbałło, Krystyna (2008). Nic. Warszawa: Stentor.
Google Scholar

Moyeart, Bart, Erlbruch, Wolf. (2005). Stworzenie. Warszawa: Wydaw. Hokus–Pokus.
Google Scholar

Murawski, Roman. (2001). Filozofia matematyki: zarys dziejów. Warszawa: Wydaw. Naukowe UAM.
Google Scholar

Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. (2006). How picturebooks work. New York–London: Routledge Taylor & Francis Group.
Google Scholar

Nodelman, Perry. (1988). Words about pictures: The narrative art of children’s picture books. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.
Google Scholar

Oesterreicher-Mollwo, Marianne. (1992). Leksykon symboli. Warszawa: Wydaw. ROK Corporations SA.
Google Scholar

Schuster, Eva. (2002). Taniec śmierci od późnego średniowiecza do końca XX wieku. Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich.
Google Scholar

Tomaszkiewicz, Teresa. (2009). Tłumaczenie piktogramów i ikon. W: A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz (red.), Między obrazem a tekstem (s. 49–64). Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Wittgenstein, Ludwig. (2016). Traktat logiczno-filozoficzny. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Brzuska-Kępa, A., & Kępa, R. (2016). „Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), 45–64. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.04

Numer

Dział

Articles