Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników portalu Facebook

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.04

Słowa kluczowe:

Classical Art Memes, Malarstwo, Mem, Mem internetowy, Sztuczne Fiołki

Abstrakt

Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od 5 do 9 maja 2020 roku wśród 178 członków trzech grup na Facebooku: Sekcja Estetyczna, Dictator of good taste i Jak będzie na płótnie? Celem przeprowadzonej ankiety było zanalizowanie znajomości wśród internautów dwóch stron na Facebooku – Classical Art Memes oraz Sztuczne Fiołki. Pytania zawarte w ankiecie miały na celu określenie jak często użytkownicy odwiedzają strony, komentują treści, udostępniają posty publikowane na stronach, ale również czy identyfikują autorów obrazów oraz jak oceniają treści na stronach. Przeprowadzone badanie miało wskazać zainteresowanie internautów memami oraz udzielić odpowiedzi na kluczowe dla badania pytania – Jaki jest odbiór memów opracowanych na podstawie dzieł sztuki? oraz Czy mogą się one stać elementem edukacji artystycznej?

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bjarneskans, Henrik, Grönnevik, Bjare & Sandberg, Anders (2009). Cykl życiowy memów. W: Wężowicz-Ziółkowska, D. (red.), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 65–89). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
Google Scholar

Blackmore, Susan J. (2002). Maszyna Memowa. Poznań: Dom wydawniczy „Rebis”.
Google Scholar

Bochnak, Adam (1958). Historia sztuki nowożytnej. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bochnak, Adam (1973). Historia sztuki średniowiecznej. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Borkiewicz, Anna (2018). „Polandball”: memy internetowe o tematyce historycznej jako przykład wizualizacji historii. W: Wojdon, J. (red.), Historia w przestrzeni publicznej (s. 332–336). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Borkowski, Wojciech & Nowak, Andrzej (2009) Wpływ społeczny – alternetywny model rozprzestrzeniania się memów. W: Wężowicz-Ziółkowska, D. (red.) Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 173–212). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
Google Scholar

Brodie, Richard (1996). Wirus umysłu. Łódź: TeTa Publishing.
Google Scholar

Classical Art Memes ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 21 listopada 2020 r., z: https://www.facebook.com/classicalartmemes/
Google Scholar

Dawkins, Richard (1996). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Google Scholar

Dubisz, Stanisław (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2, H-N. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Estreicher, Karol (1973). Historia sztuki w zarysie. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Heylighen, Francis (2009). Memetyka. W: Wężowicz-Ziółkowska D. (red.) Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 27–31). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
Google Scholar

Jak będzie na płótnie? ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 14 maja 2021 r., z: https://www.facebook.com/groups/1763148367347400
Google Scholar

Kamińska, Magdalena (2011). Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.
Google Scholar

Kamińska, Magdalena (2017). Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.
Google Scholar

Kokoszka, Joanna (2020). Mem – specjalne medium informacyjne. Stan badań polskiego piśmiennictwa m.in. w dziedzinie nauk o kulturze i religii. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 1(36), 7–23 [online]. Pobrane 14.05.2021, z: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2020_1/Kokoszka.pdf
Google Scholar

Kołowiecki, Wiktor (2012). Memy internetowe, jako nowy język internetu. Kultura i Historia, 21 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637
Google Scholar

Pastuszka-Roczek, Joanna (2014). Elektroniczne rysunki na ścianie – rola obrazkowych memów internetowych w procesie komunikacji i socjalizacji. Analiza treściowa wybranych polskich portali rozrywkowych. W: Bierówka, J. & K. Pokorny-Ignatowicz (red.), Media, kultura popularna, polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (s. 141–163). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
Google Scholar

Pisarek, Walery (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Google Scholar

Piskorz, Krzysztof (2013). Internetowe memy – hieroglify XXI wieku. W: Hofman, I. & D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: język mediów (s. 227–237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Replikator (2020). Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. Wikimedia Commons, 24.05.2020. Pobrane 13 maja 2021, z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Replikator
Google Scholar

Sarna, Paweł (2016). Memy w perspektywie retorycznej. W: Sarna, P. & M. Sęk-Iwanek (red.) Dyskursy widzialności: słowa a obrazy (s. 123–149). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Sekcja estetyczna ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 14 maja 2021, z: https://www.facebook.com/groups/jbwa.estetyczna/
Google Scholar

Sroka, Jakub (2014). #OBRAZKOWE #MEMY #INTERNETOWE. Warszawa: CeDeWu.pl.
Google Scholar

Szczęsna, Ewa (red.) (2002). Słownik pojęć i tekstów kultury. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Sztuczne Fiołki ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 21 listopada 2020 r., z: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/
Google Scholar

Walkiewicz, Adam (2012). Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej. Teksty z Ulicy, 14, 49–70 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.memetyka.us.edu.pl/pdf/TzU_2012.pdf
Google Scholar

Wołoszyn, Magdalena (2019). Czy memy są tekstami kultury? Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1, 9–28 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2019.001/23566
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/TSB.2019.001

Zaremba, Maciej (2012). Memy internetowe (2010–2011). Media i Społeczeństwo, 2, 60–73 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Kokoszka, J. (2021). Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników portalu Facebook. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 69–97. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.04

Numer

Dział

Articles