Analiza sposobu zapisu polskich liter w pracach pisemnych studentów koreańskich, hiszpańskich i niemieckich

Autor

  • Joanna Zawadka Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Logopedii i Emisji Głosu image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.18

Słowa kluczowe:

zapis ortograficzny, błąd ortograficzny, pismo odręczne, polskie litery

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje analizę problemów związanych z tworzeniem poprawnego zapisu polskich liter. Opis uzupełniony jest przykładami z korpusu tekstów napisanych pismem odręcznym przez studentów koreańskich, hiszpańskich i niemieckich.

Bibliografia

Awramiuk E., 2006, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok.
Google Scholar

Bassetti B., Cook V. (red.), 2005, Second language writing systems, Multilingual Matters.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Majtczak T., 2008, Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań, W. Miodunka, A. Seretny (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 169–184.
Google Scholar

Zawadka J., 2013a, Ocena wybranych błędów grafii obecnych w pracach obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy”, z. 2, 33–41.
Google Scholar

Zawadka J., 2013b, Błędy grafii w pracach pisemnych obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego – propozycja opisu, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin, t. 2, s. 281–289.
Google Scholar

Zawadka J., 2014, Wpływ czynników kulturowych i indywidualnych na poprawność graficzną polskich liter w pracach obcokrajowców, w: A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań, s. 191–203.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Zawadka, J. (2015). Analiza sposobu zapisu polskich liter w pracach pisemnych studentów koreańskich, hiszpańskich i niemieckich. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 267–282. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.18