Polish-Romanian Cooperation in Nicolae Iorga’s Political and Adacemic Work

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.05

Keywords:

Nicolae Iorga, Romania, Poland, scientific collaboration

Abstract

Nicolae Iorga is a person of much significance in the history and culture of Romania. He very often spoke about Polish matters in a broad sense pertaining both to academic and political issues. Nicolae Iorga’s involvement with Poland is noticeable almost constantly during his scientific and political career. From the time of primary school to his tragic death, Poland and its affairs were present in his activities also through the influence of his teachers, professors or later political partners,. Thanks to his historical education, Iorga saw Poland as an important partner of Romania on the international stage; moreover, as a guarantee of political security; but also an important partner in the context of cultural development. The initiator of the Romanian language and culture courses at the Jagiellonian University, Nicolae Iorga was given a honorary doctorate by Wilno University in 1931 for his important role in strengthening relations between Poland and Romania.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrzej Dubicki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Andrzej Dubicki – dr hab., prof. UŁ (ur. 1978), historyk i politolog, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Autor 5 książek i 61 artykułów naukowych, w 2016 roku laureat Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za najlepszą książkę dotyczącą historii i polityki Europy Środkowej w XIX i XX wieku. W 2019 roku laureat nagrody im. Juliusza Demela za historyczną książkę o Lucjanie Skupiewskim, znanym lekarzu i polityku, propagatorze wzajemnej współpracy polsko-rumuńskiej. Zainteresowania naukowe: Współczesna polityka rumuńska; Historia i polityka Półwyspu Bałkańskiego i jego relacje z resztą Europy; Prawo wyborcze, zwłaszcza dawne systemy i formuły głosowania stosowane w procesie upolitycznienia i modernizacji nowoczesnych społeczeństw. Również historia starożytna, zwłaszcza historia Dacji i sąsiednich ziem w okresie rzymskim.

References

LCVA_F175_ap2(VI)B, LCVA_F175_1(1)A_954_134ap, f. 37.
Google Scholar

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27 VIII 1933.
Google Scholar

Alexandru, C. „Serbările din Cracovia”. Neamul Românesc Literar 51 (1910): 803–805.
Google Scholar

Bodea, C., Vergatti, R. Ş. Nicolae Iorga în arhivele vieneze şi ale Siguranţei regale (1903–1914). Bucureşti: Mica Valahie, 2012.
Google Scholar

Ceran, W. Iorga Nicolae. Red. O. Jurewicz, Encyklopedia kultury bizantyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002: 220.
Google Scholar

Gostyński, T. „Wspomnienie o Mikołaju Jordze”. Przegląd Historyczny 37 (1948): 410–415.
Google Scholar

Iorga, N. Jurnalul ultimilor ani 1938–1940. Inedit. Bucureşti 2019.
Google Scholar

Iorga, N. Memorii, vol III. Bucureşti [b.r.w.].
Google Scholar

Iorga, N. Memorii, vol. VI. Bucureşti 1939.
Google Scholar

Iorga, N. Memorii, vol. VII. Bucureşti 1939
Google Scholar

Iorga, N. Note polone (I). Bucureşti 1924
Google Scholar

Iorga, N. Note polone (II). Bucureşti 1924.
Google Scholar

Iorga, N. Polonais et Roumains. Bucarest 1921.
Google Scholar

Iorga, N. „Polska a Rumunja. Wspomnienia z przeszłości i wskazania na przyszłość”. Przegląd Współczesny 26 (1924): 378–383.
Google Scholar

Iorga, N. Sfaturi pe întunerec. Bucureşti 2001. https://doi.org/10.1055/s-2001-12309
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1055/s-2001-12309

Kamiński, M. K. „Polskie aspekty tzw. afery Šeby”. Dzieje Najnowsze 2 (2011): 15–24.
Google Scholar

Mareş, N. Nicolae Iorga şi Polonia. Bucureşti 2021.
Google Scholar

Mirska-Lasota, H. Mały słownik pisarzy rumuńskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.
Google Scholar

Oksztul, Z. M. „Glottodydaktyczne dokumenty z okresu międzywojennego do nauki języka i kultury polskiej dla Rumunów”. Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku: studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka – Polonia şi România în Europa Centrală în secolele XX şi XXI: studii, materiale şi eseuri dedicate in memoriam prof. univ. dr. Wojciech Rojek. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017: 193–206.
Google Scholar

Piskurewicz, J. „Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918–1939”. Analecta 3/1, 5 (1994): 109–122.
Google Scholar

Srebrakowski, A. „Studia i życie studenckie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie”. Regiony i pogranicza 5 (2017): 62–93.
Google Scholar

Šeba, J. Rusko a Malá dohoda v politice světové. Praha 1936.
Google Scholar

Wędkiewicz, St. „Nicolae Iorga”. Przegląd współczesny 26 (1924): 430–461.
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Dubicki, A. (2022). Polish-Romanian Cooperation in Nicolae Iorga’s Political and Adacemic Work. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 53–62. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.05