Distance and Isolation. The Role of Australia in Wojciech Gutkowski’s Colonial Dream in Journey to Kalopeia

Authors

  • Maria Łukowska University of Lodz, Faculty of International and Political Studies, Department of British and Commonwealth Studies https://orcid.org/0000-0002-9215-0967

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.26.04

Keywords:

Wojciech Gutkowski, Journey to Kalopeia, Australia, Utopia, utopian socialism, utopian-colonial treatise

Abstract

This contribution is an attempt at a different reading of Wojciech Gutkowski’s Journey to Kalopeia (1817), which may be of interest to both Polish and Australian readers in the twenty-first century, since it tries to connect Polish history with the dream of the Antipodes represented by Australia. Gutkowski’s book, unknown until 1913, when it was deemed a utopian novel of little scientific value, gained recognition in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s. At that time it was studied as a political treatise and an Enlightenment model for the creation of an ideal utopian-socialist-communist state. This paper offers a new reading of the work in question, discussing its cultural-historical aspects as a precursor of a specifically Polish model of a utopian-colonial state.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maria Łukowska, University of Lodz, Faculty of International and Political Studies, Department of British and Commonwealth Studies

Maria Łukowska – PhD, Professor at the Department of British and Commonwealth Studies, University of Lodz, PhD in history, with cultural heritage as area of specialisation (2000). She has authored over 50 articles and co-edited collective volumes published in Poland and abroad. Her research focuses on social perception and its influence on the life and work of Poles, on the reception of the culture of the English-speaking countries in Poland, and on myths, stereotypes and cultural images in literature, art and folklore.

References

Bartyś, J. Wizjoner czy fantasta. O życiu i działalności Wojciech Gutkowskiego (1775–1826). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983.
Google Scholar

Borucka-Arctowa, M. Prawo natury jako ideologia antyfeudalna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
Google Scholar

Brański, J. „Kalopea Wojciecha Gutkowskiego i jej utopia edukacyjna.” Utopia a edukacja. Ed. R. Włodarczyk et al. vol. 2. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, 67–83.
Google Scholar

Górski, J. „Review.” Wojciech Gutkowski – Podróż do Kalopei. Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, XIX. Poznań: 1958.
Google Scholar

Gross, Z. „Wstęp” [Introduction]. W. Gutkowski, Podróż do Kalopei. Ed. Z. Gross. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956, 5–51.
Google Scholar

Gutkowski, W. Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności bogactwa, przemysł, światło i dobre wszystkie mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II, króla polskiego, znajduje się. Ed. Z. Gross. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
Google Scholar

Guzicki, L. „Pierwsza polska utopia socjalistyczna.” Międzyuczelniane zeszyty naukowe. Studia z historii myśli społeczno-ekonomicznej 7 (1964): 43–81.
Google Scholar

Guzicki, L. Społeczno-ekonomiczne poglądy Wojciech Gutkowskiego. Library typescript ASN, signature Dr.104.
Google Scholar

Koberdowa, I. Początki polskiej myśli socjalistycznej do powstania zorganizowanego ruchu robotniczego. Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR [Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. Instytut Ruchu Robotniczego, 1977.
Google Scholar

Kopaliński, W. „Arkadia”. Słownik Mitów i Tradycji Kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
Google Scholar

Kozłowski, W.M. „Podróż do Kalopei. Pierwsza utopia socjalistyczna polska.” Sfinks (1913): 313–331.
Google Scholar

Kujawińska Courtney, K., Penier I., Chakrabarti S. The Post-marked World: Theory and Practice in the 21st century. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
Google Scholar

Ludwikowski, R. Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815–1890. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
Google Scholar

Łukowska, M. Polish Colonialism. From Utopia to Reality. International Interdisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014, http://www.sgemsocial.org SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-29-2/ISSN 2367-5659, September 1–9 2014, 3.1 (2014): 543–558.
Google Scholar

Łukowska, M.A. Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Google Scholar

Łukowska, M., Stępień J. „Postcolonialism and the Polish Colonial Ideology.” The Post-Marked World. Eds. K. Kujawińska Courtney, I. Penier, S. Chakrabarti. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 153–172.
Google Scholar

Marchewa, J. Podróż do Kalopei jako mesjanistyczna utopia społeczno-polityczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, I. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 110, Filologia Polska, Łódź (1975): 23–32.
Google Scholar

Najdowski, Z. Podróż do Kalopei Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów myśli polskiego oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
Google Scholar

Niemcewicz, J.U. Pamiętniki czasów moich (1): 99–100. Web. 20 November 2020. http://biblioteka.kijowski.pl/niemcewicz%20julian%20ursyn/pami%EAtnik%20czas%F3w%20moich%20i.pdf
Google Scholar

Paszkowski, L. Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940. Toruń–Melbourne: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2008.
Google Scholar

Słabczyński, W. Polscy podróżnicy i odkrywcy. Warszawa: Globograf, 1973.
Google Scholar

Suchodolski, B. „Rozwój i problematyka filozofii Oświecenia w Polsce.” Z dziejów myśli filozoficznej i społecznej, 2: Wiek XVIII – Oświecenie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1956.
Google Scholar

Tokarczyk, R.A. Polska myśl utopijna. Trzy eseje z dziejów. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995.
Google Scholar

Żychowski, M. Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-01-30

How to Cite

Łukowska, M. (2022). Distance and Isolation. The Role of Australia in Wojciech Gutkowski’s Colonial Dream in Journey to Kalopeia. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 26(2), 29–41. https://doi.org/10.18778/1641-4233.26.04