Wstęp

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.01

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andrzej Dubicki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Andrzej Dubicki – dr hab., prof. UŁ (ur. 1978), historyk i politolog, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Autor 5 książek i 61 artykułów naukowych, w 2016 roku laureat Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za najlepszą książkę dotyczącą historii i polityki Europy Środkowej w XIX i XX wieku. W 2019 roku laureat nagrody im. Juliusza Demela za historyczną książkę o Lucjanie Skupiewskim, znanym lekarzu i polityku, propagatorze wzajemnej współpracy polsko-rumuńskiej. Zainteresowania naukowe: Współczesna polityka rumuńska; Historia i polityka Półwyspu Bałkańskiego i jego relacje z resztą Europy; Prawo wyborcze, zwłaszcza dawne systemy i formuły głosowania stosowane w procesie upolitycznienia i modernizacji nowoczesnych społeczeństw. Również historia starożytna, zwłaszcza historia Dacji i sąsiednich ziem w okresie rzymskim.

Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Magdalena Rekść – dr hab., prof. UŁ. Zatrudniona w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”, członkini m.in. Komisji Bałkanistyki PAN, autorka wielu publikacji poświęconych Europie Południowo-Wschodniej.

Published

2022-07-21

How to Cite

Dubicki, A., & Rekść, M. (2022). Wstęp. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 7–9. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.01