„Jak kropla na kamień...”. Lokalna działalność rodziny Tarczyńskich jako przykład pracy na rzecz niepodległości Polski

Autor

  • Piotr Wysocki Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.19.10

Słowa kluczowe:

Tarczyński, pozytywizm, muzeum, straż pożarna, edukacja, literatura, inteligencja

Abstrakt

W drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim popularne stały się hasła pracy organicznej i pracy u podstaw. Realizowali je pozytywiści, którzy wierzyli, że taką drogą można odzyskać niepodległą ojczyznę. Przykładem takich pozytywistów na Mazowszu była rodzina Tarczyńskich. Jej przedstawiciele działali na wielu polach życia społecznego i kulturalnego. Głową rodu był Kazimierz Tarczyński – kolekcjoner monet, archeolog amator, badacz historii dzwonów. Miał on duży wpływ na wychowanie i edukację swoich dzieci. Po wejściu w dorosłość, aktywnie udzielały się one w życiu publicznym. Franciszek Tarczyński brał udział w powstaniu styczniowym. Został za to zesłany do Ufy. Po powrocie pracował w Płocku jako nauczyciel rysunku, zajmował się także archeologią i kolekcjonował pamiątki przeszłości. Józef Tarczyński był muzykiem i nauczycielem w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Uczestniczył w manifestacjach patriotycznych w 1861 r. Władysław Tarczyński był stroicielem fortepianów, ale zasłynął jak twórca Muzeum w Łowiczu, współorganizator tamtejszej straży pożarnej, literat oraz działacz społeczny. Hipolit Tarczyński był nauczycielem w szkołach elementarnych w guberni płockiej. Pracował także jako urzędnik na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jednocześnie działał na niwie literatury. Pisał artykuły i książki moralizatorskie, zachęcające do pracy społecznej. Helena Tarczyńska była nauczycielką domową oraz bibliotekarką. Rodzina Tarczyńskich wpłynęła na rozwój społeczny i kulturalny Płocka, Łowicza i innych miejscowości Mazowsza. Choć nie wszyscy doczekali niepodległej Polski, ich praca miała wielkie znaczenie w drodze do wolnej ojczyzny.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Płocku, 1845, sygn. 38; 1852, sygn. 51.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, Gimnazjum Żeńskie w Płocku, sygn. 27.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie, 1878, sygn. 98.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie, 1892, sygn. 55.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu, Zbiór Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu: sygn. 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 225, 247, 389, 392, 394, 403, 412, 414.
Google Scholar

Archiwum rodzinne Teresy Stawiarskiej, Genealogia z dodaniem wiadomości o członkach polskiego, katolickiego rodu Tarczyńskich tudzież spokrewnionych z nim najbliżej rodzin. Ułożył i takową prowadzić zaczął Hipolit Bogumił Tarczyński, Warszawa 20 lutego 1877 r.: przepisał i dalej prowadzić dzieciom przekazał Tarczyński Władysław w Łowiczu w grudniu 1893 r., poz. 66.
Google Scholar

Archiwum rodzinne Teresy Stawiarskiej, List H.B. Tarczyńskiego do Heleny, Warszawa 5 września 1878.
Google Scholar

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Dział Zbiorów Specjalnych: R. 419; R. 952.
Google Scholar

Muzeum w Łowiczu, Dział Dokumentacji Historycznej: sygn. D. 77 MŁ; sygn. Łow. D. 2. MNW.
Google Scholar

„Echo” 1879, nr 129.
Google Scholar

„Kurier Codzienny” 1873, nr 220.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1876, nr 156.
Google Scholar

„Wędrowiec” 1897, nr 14.
Google Scholar

Chmielińska A., Ś. p. Wanda z Karpowiczów Tarczyńska, „Łowiczanin” 1912, nr 49.
Google Scholar

„Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego”, oprac. M. Wojtylak, Warszawa 2015.
Google Scholar

Rybacki K., Notatki jeńca Danholmu i zamku Celle, [w:] M. Malangiewicz, J. Rutkowski, I wojna światowa w Łowiczu 1914–1918, Łowicz 2014.
Google Scholar

Rybacki K., Z moich wspomnień, „Jednodniówka Jubileuszowa 50-lecia Straży Pożarnej Ochotniczej w Łowiczu 1879–1929”, Łowicz 1929.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Cmentarz Powązkowski w Warszawie w dniu zadusznym, „Kalendarz Lubelski na rok przestępny 1884” 1883, s. 10–12.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Co Piotrek z Drobina widział nowego w Łowiczu?, Warszawa 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Czem włościanin był dawniej i czem jest teraz?, Warszawa 1883.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Czemu nasz chłop ciemny?, „Prawda” 1882, nr 17.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Czynniki wytwarzające powszechne bogactwo Ziemia, praca i kapitał. Pogadanka, Warszawa 1883.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Dawny cmentarz przy kościele Św. Barbary w Warszawie, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny” 1882, nr 25 i 26.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, Warszawa 1892.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Jakie są obowiązki obywatela, Warszawa (1878).
Google Scholar

Tarczyński H.B., Jan Samulczak czyli chciwość ukarana. Powiastka osnuta na tle prawdziwego zdarzenia, Warszawa 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Michał Kubicki pięknej odwagi strażak. Obrazek z natury, Warszawa 1881.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Nekrolog, „Dziennik dla wszystkich” 1884/5, nr 3.
Google Scholar

Tarczyński H.B., O drogach na lądzie wodzie i powietrzu czyli rzeki, szose, koleje żelazne i balony. Pogadanka, 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., O dzisiejszych szkołach i nauczycielach ludowych w kraju naszym, „Przegląd Tygodniowy” 1875, nr 15–17.
Google Scholar

Tarczyński H.B., O stopniu estetycznego wykształcenia dzisiejszych włościan naszych, i co gwoli niego przedsięwziąć by należało, „Tygodnik Powszechny” 1881, nr 48.
Google Scholar

Tarczyński H.B., O wielkim naszym pieśniarzu Franciszku Karpińskim, 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Oświata naszego duchowieństwa, szlachty, mieszczan i włościan w XV-tym wieku, „Nowiny” 1882, nr 147, nr 149.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Pan Laborski w małem miasteczku, Warszawa 1883.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Pierwsze wiadomości o Świecie, Warszawa 1876.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Słów parę o czytelnictwie ludowym, „Kalendarz Powszechny na rok 1886” 1886, s. 97–99.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Smok we wsi czyli strach ma wielkie oczy, ucieszna historyjka, Warszawa 1879.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Szara Bera. Krotochwila w I-nym akcie ze śpiewkami, Warszawa 1883.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Świnia domowa oraz soliter, wągier i trychiny, Warszawa 1889.
Google Scholar

Tarczyński H.B., U nas a w Brazylii?, Warszawa 1891.
Google Scholar

Tarczyński H.B., W obronie pokrzywdzonych, „Nowiny” 1882, nr 132.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Wieś i miasto. Pogadanka, Warszawa 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Współpracownicy rolnika kret, jeż i nietoperz. Pogadanka, Warszawa 1880.
Google Scholar

Tarczyński H.B., Zwierciadło towarzyskich nieprzyzwoitości naszych, do użytku wszystkich, którzy ludźmi być pragną, Warszawa 1879.
Google Scholar

Tarczyński W., Dwie litanie do użytku mieszkańców Łowicza, Warszawa 1898.
Google Scholar

Tarczyński W., Karawika czyli krzyż o dwóch ramionach. Nabożeństwo w czasie cholery i innych chorób epidemicznych, Warszawa 1894.
Google Scholar

Tarczyński W., Łowicz. Wiadomości historyczne z dodaniem innych szczegółów, Łowicz 1899.
Google Scholar

Tarczyński W., Pomoc cierpiącym. Nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych z dodaniem modłów w chorobie, przy konających i o śmierć szczęśliwą, Łowicz 1887.
Google Scholar

Inskrypcja na grobie K. Tarczyńskiego na cmentarzu Emaus w Łowiczu.
Google Scholar

Inskrypcja na grobie W. Tarczyńskiego na cmentarzu Emaus w Łowiczu.
Google Scholar

Brückner A., Dzieje kultury polskiej, Kraków–Warszawa 1946.
Google Scholar

Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, Warszawa 1995.
Google Scholar

Iwanowska T., 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu 1879–1979, Łowicz 1979.
Google Scholar

Iwanowska T., Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie” 2013, t. 10, s. 214–248.
Google Scholar

Iwanowska T., Początki Muzeum Historycznego im. Wł. Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie” 1973, s. 75–82.
Google Scholar

Iwanowska T., Siły ducha żadna przemoc nie pokona, „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 3(46).
Google Scholar

Iwanowska T., Tarczyński Władysław Paulin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 52, Warszawa–Kraków 2018.
Google Scholar

Konarska-Pabiniak B., Szkolnictwo płockie w okresie niewoli narodowej (1793–1918), [w:] Dzieje Płocka, t. 2, Dzieje miasta w latach 1793–1945, pod red. M. Krajewskiego, Płock 2006.
Google Scholar

Kordala T., Stawiarska T., Tarczyński Franciszek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 52, Warszawa–Kraków 2018.
Google Scholar

Kulczycka-Saloni J., Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892, Warszawa 1970.
Google Scholar

Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanov S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik Biograficzny, t. 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015.
Google Scholar

Lutyńska A., Franciszek Tarczyński 1833–1900, „Notatki Płockie” 1960, nr 2(16).
Google Scholar

Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 2006.
Google Scholar

Micińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.
Google Scholar

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa: 1965 (t. 1), 1966 (t. 2), 1969 (t. 3), 1971 (t. 4).
Google Scholar

Stawiarska T., Franciszek Tarczyński (1833–1900), [w:] Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych, pod red. T. Kordali, Płock 2008.
Google Scholar

Stawiarska T., Helena Tarczyńska – nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2018, R. LXVI, nr 2.
Google Scholar

Stawiarska T., Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802–1873), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2016, R. LXIV, nr 3.
Google Scholar

Stawiarska T., Wysocki P., Tarczyński Hipolit Bogumił, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 52, Warszawa–Kraków 2018.
Google Scholar

Stogowska A. M., Kultura i życie artystyczne Płocka w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Płocka, t. 2, Dzieje miasta w latach 1793–1945, pod red. M. Krajewskiego, Płock 2006.
Google Scholar

Wojtylak M., Zbiory biblioteczne Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, Łowicz 1993.
Google Scholar

Wrońska J., Archeologia w „Echach Płockich i Łomżyńskich” (1898–1906), „Notatki Płockie” 1989, nr 1(138).
Google Scholar

Wrońska J., Archeologia w „Korespondencie Płockim” (1876–1888), „Notatki Płockie” 1989, nr 4(141).
Google Scholar

Wrońska J., Franciszek Tarczyński jako archeolog (1833–1900), „Notatki Płockie” 1989, z. 2(139).
Google Scholar

Wysocki P., Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie” 2012, t. 9.
Google Scholar

Старейшие фотографии Уфы. 1866 год, https://visualhistory.livejournal.com/1856224.html (dostęp: 11.08.2018).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-06-17

Jak cytować

Wysocki, P. (2019). „Jak kropla na kamień.”. Lokalna działalność rodziny Tarczyńskich jako przykład pracy na rzecz niepodległości Polski. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 19, 169–190. https://doi.org/10.18778/2080-8313.19.10