Księżacka odpowiedź na książkę Jacka Perzyńskiego Sekrety Łowicza i Skierniewic, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 165 + [3]

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.09

Słowa kluczowe:

Łowicz, Skierniewice, Eugeniusz Bodo, Anton Denikin

Abstrakt

Artykuł jest polemiką z książką Jacka Perzyńskiego pt. Sekrety Łowicza i Skierniewic. Autor książki, wbrew tytułowi, nie przedstawia tylko sekretów Łowicza i Skierniewic. Na 34 artykuły zamieszczone w pracy J. Perzyńskiego Łowicza dotyczy 12 tekstów, Skierniewic zaś 10. Pozostałe artykuły opisują ciekawostki z okolicznych miejscowości. Autor korzystał głównie z opracowań i popularnonaukowych tekstów lokalnych badaczy. Ponieważ sporadycznie zaglądał do źródeł historycznych, w pracy pojawiają się przeinaczenia tekstów pierwotnych i błędy. Praca napisana jest dobrym językiem, ale jej układ koncepcyjny jest chaotyczny.

Biogram autora

Piotr Wysocki - Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Dr Piotr Wysocki – historyk i filolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ w 2017 r. Laureat nagrody burmistrza miasta Łowicza za najlepszą pracę dyplomową związaną z tym miastem, która została wydana drukiem pt. Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864–1915 (2020). Zmarł 29 sierpnia 2021 r. w wieku jedynie 36 lat. Zainteresowania naukowe: Rosjanie w Królestwie Polskim, dzieje prawosławia na ziemiach polskich, cmentarze prawosławne, przeszłość Łowicza, regionalistyka, dzieje wojskowości.

Bibliografia

Bala A., Z Łowicza na wielki plan filmowy, „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 4 (47).
Google Scholar

Chmielińska A., Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925.
Google Scholar

Kosman M., Między ołtarzem a tronem. Poczet prymasów Polski, Poznań 2000.
Google Scholar

Perzyński J., Gen. Denikin – uzdolniony matematyk, pochodził z Łowicza, [w:] „Co tydzień historia” (dod. do „Polska. Dziennik Łódzki”), 16 X 2014.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Łowicki próg kościoła, Łowicz 1994.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Przy bocznym ołtarzu, Łowicz 1998.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Rybak na Rynku, Łowicz 2002.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Stan wojenny w Łowiczu na wesoło, Łowicz 2001.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Wieże nad Łowiczem, Łowicz 2003.
Google Scholar

Skiełczyński Z., Zalotna łowicka Klio, Łowicz 2002.
Google Scholar

Wojtylak M., Gdzie urodził się Anton Denikin?, „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” 2008, nr 1 (20).
Google Scholar

Wolański R., Eugeniusz Bodo. „Już taki jestem zimny drań”, Poznań 2016.
Google Scholar

Wysocki P., Łowicz w Starym Kinie, „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 4 (47).
Google Scholar

Wysocki P., Szkolne lata Antona Denikina, „Mówią wieki” 2021, nr 2.
Google Scholar

Деникин А. И., Путь русского офицера, Нью-Йорк 1953.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Wysocki, P. (2020). Księżacka odpowiedź na książkę Jacka Perzyńskiego Sekrety Łowicza i Skierniewic, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 165 + [3]. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 185–192. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.09

Numer

Dział

Artykuł recenzyjny