Namioty w średniowiecznym i nowożytnym obozie wojennym w świetle źródeł ikonograficznych

Autor

  • Jędrzej Tomasz Kałużny Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Średniowiecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.101.03

Słowa kluczowe:

namiot, obóz wojenny, źródła ikonograficzne, wyposażenie wojenne

Abstrakt

Namioty służyły wędrującemu człowiekowi od najdawniejszych czasów, stanowiąc zastępstwo budynku oraz miejsce do przechowywania swojej własności. Źródła ikonograficzne dostarczają wielu ciekawych informacji o wyglądzie obozów wojskowych, a także rozbitych na ich terenie namiotów. Jednym z podstawowych sprzętów mieszkalnych w obozach wojskowych były namioty z wieloma wygodami w środku, przeznaczone dla dostojników, rycerstwa oraz dowódców, a także proste konstrukcje i szałasy dla zwykłych żołnierzy, sług i pomocy obozowej. Na przestrzeni wieków namioty wojskowe przechodziły ewolucję konstrukcji oraz materiałów, z których były wykonywane. Także system ich stelażu, wraz z żerdziami konstrukcyjnymi, poddawano modyfikacjom. Wiele z tych przemian dostrzec można, korzystając ze źródeł ikonograficznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10–11 (1406–1412), Warszawa 2009.
Google Scholar

Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. III, wyd. nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1878.
Google Scholar

Naronowicz-Naroński J., Budownictwo wojenne, Warszawa 1957.
Google Scholar

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896.
Google Scholar

Rachunki wielkorządowe krakowskie z lat 1461–1462 i 1471, wyd. S. Krzyżanowski, Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, nr 400.
Google Scholar

Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434–1770, wyd. T. Esman, Z. Guldon, Bydgoszcz 1963.
Google Scholar

Tarnowski J., Consilium rationis bellicae, [w:] Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu, red. E. Jaśko, Tarnów 2009, s. 157–192.
Google Scholar

Górski K., Historia artylerii polskiej, wyd. T. Korzon, Warszawa 1902.
Google Scholar

Nadolski A, Sprzęt taborowy, obozowy i przeprawowy, [w:] Polska technika wojskowa. Do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994, s. 79–83.
Google Scholar

Nowakowski A., Sprzęt taborowy, obozowy i przeprawowy, [w:] Polska technika wojskowa. Do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994, s. 254–257.
Google Scholar

Polska technika wojskowa. Do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994.
Google Scholar

Słownik staropolski, t. V, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
Google Scholar

Szymczak J., Pod namiotem sub diuo, [w:] Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 101–113.
Google Scholar

Świętosławski W., Sprzęt transportowy, przeprawowy i kwatermistrzowski, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998, s. 123–128.
Google Scholar

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998.
Google Scholar

Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, red. J. Kamińska, I. Turnau, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-08-30

Jak cytować

Kałużny, J. T. (2018). Namioty w średniowiecznym i nowożytnym obozie wojennym w świetle źródeł ikonograficznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (101), 29–51. https://doi.org/10.18778/0208-6050.101.03