Kanał do zdobycia – egipskie założenia przeprawy przez Kanał Sueski w przededniu wojny październikowej z 1973 roku

Autor

  • Magdalena Pogońska-Pol Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.14

Słowa kluczowe:

operacja „Badr”, Kanał Sueski, Egipt, wojna październikowa, Bliski Wschód

Abstrakt

W wyniku wojny czerwcowej z 1967 r. Izrael opanował egipski Półwysep Synaj. Linią rozdzielającą obie strony stał się Kanał Sueski. Izrael, aby zabezpieczyć swój stan posiadania i uchronić się przed nową wojną, wybudował na wschodnim brzegu Kanału system fortyfikacji zwany linią Bar-Leva. Armia egipska, chcąc odzyskać utracony obszar, musiała opracować plany przekroczenia Kanału Sueskiego, a co za tym idzie – uwzględnić specyfikę budowy Kanału, warunki hydrograficzne i system opracowany przez Izraelczyków, w tym bariery z piasku, zagrożenie wywołane pożarem na Kanale. Egipcjanie musieli również opracować sposób przeprawienia się wojsk korpusu inżynieryjnego, piechoty, a następnie czołgów. Wszystkie kwestie zawierał plan opracowany przez S. Shazlyego zwany operacją „Badr”, a skuteczność planowania potwierdzona została 6 października 1973 r., w dniu rozpoczęcia wojny październikowej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Directive from President Sadat to the Commander-in-Chief of the Armed Forces on October 1, 1973, [w:] A. Sadat, In Search Identity. An Autobiography, New York 1978, s. 325–327.
Google Scholar

Directive from President Sadat to the Commander-in-Chief of the Armed Forces on October 5, 1973, [w:] A. Sadat, In Search Identity. An Autobiography, New York 1978, s. 328.
Google Scholar

Dayan M., Moshe Dayan: Story of My Life, New York 1976.
Google Scholar

El-Gamasy M.A.G., The October War. Memoirs of Field Marshal El-Gamasy of Egypt, Cairo 1994.
Google Scholar

Sadat A., In Search Identity. An Autobiography, New York 1978.
Google Scholar

Sharon A., Chanoff D., Warrior. The Autobiography of Ariel Sharon, New York 2002.
Google Scholar

Shazly S., The Crossing of the Suez, San Francisco 1980.
Google Scholar

The Arab-Israeli Conflict the 1967 Campaign, Bristol 1968.
Google Scholar

Dan U., Ariel Sharon. An Intimate Portrait, New York 2006.
Google Scholar

Golan G., Soviet Policies in the Middle East from World War II to Gorbachev, Cambridge 1990.
Google Scholar

Golan G., Yom Kippur and after: the Soviet Union and the Middle East Crisis, Cambridge–New York 1977.
Google Scholar

How the Egyptians Crossed the Canal, „Journal of Palestine Studies” 1974, vol. III, No. 2, s. 163–168.
Google Scholar

Heikal M., Road to Ramadan, London 1975.
Google Scholar

Herzog Ch., Wojna Jom Kippur, Warszawa 2000.
Google Scholar

Kameraz-Kos N., Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.
Google Scholar

Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1999.
Google Scholar

Monroe E., Between the Wars, [w:] The Arab-Israel War, October 1973 Background and Events, ed. E. Monroe, contributor A.H. Farrar-Hockley, [b.m.] 1975, Adelphi Papers, vol. CXI.
Google Scholar

Morris B., Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict 1881–2001, New York 2001.
Google Scholar

Nassar G., Dambusters on the Bar Lev Line, „Al-Ahram Weekly”, http://weekly.ahram.org.eg/News/4257.aspx (dostęp: 10 V 2017).
Google Scholar

Nassar D., Victory or Death, „Al-Ahram Weekly”, http://weekly.ahram.org.eg/News/4258.aspx (dostęp: 10 V 2017).
Google Scholar

Oballance E., No Victor, no Vanquished. The Yom Kippur War, New York 1991.
Google Scholar

Oren M. B., Six Days of War, Oxford 2002.
Google Scholar

Pogońska-Pol M., Arabsko-izraelska wojna październikowa w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2010.
Google Scholar

Pollack K. M., Arabs at War. Military Effectiveness, 1948–1991, Lincoln 2002.
Google Scholar

Reconstructing a shattered Egyptian Army: War Minister Gen. Mohamed Fawzi’s Momoirs, 1967–1971, ed. Y.H. Aboul-Enein, Annapolis 2014.
Google Scholar

Seale P., Assad of Syria. The struggle for the Middle East, London 1988.
Google Scholar

Świeca J., Problemy bezpieczeństwa i regionalnego układu siła w przełomowej fazie kryzysu bliskowschodniego (po wojnie czerwcowej w 1967 r.), Katowice 1991.
Google Scholar

Tyler P., Twierdza Izrael. Zakulisowa Historia elit wojskowych, które uparcie bronią się przed pokojem, Poznań 2014.
Google Scholar

Wróblewski B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971–1976, Toruń 2002.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Pogońska-Pol, M. (2017). Kanał do zdobycia – egipskie założenia przeprawy przez Kanał Sueski w przededniu wojny październikowej z 1973 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (99), 277-290. https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.14