Warunki bytowe oraz morale żołnierzy Armii Radzieckiej w Afganistanie (1979–1989). Zarys zagadnienia

Autor

  • Tomasz Fijałkowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.12

Słowa kluczowe:

Armia Radziecka w Afganistanie, 1979–1989, warunki bytowe, morale, alkoholizm, narkotyki, przemoc

Abstrakt

Wojna afgańska w latach 1979–1989 miała cztery fazy: zajęcie Afganistanu, podjęcie działań ofensywnych, „afganizacja” konfliktu oraz wycofanie wojsk. Sowiecka okupacja Afganistanu przez 40. Armię Radziecką w latach 1979–1989 pokazała wiele problemów tej armii. Artykuł ten opisuje dwa bardzo ważne czynniki pola bitwy w Afganistanie. Pierwszym były złe warunki życia żołnierzy radzieckich w Afganistanie. Brakowało budynków w afgańskich garnizonach, żołnierze bardzo często musieli przebywać w nieogrzewanych namiotach. Sowieckie linie zaopatrzenia były często atakowane przez ruch oporu. Radzieccy żołnierze byli chorzy, ponieważ nie było świeżej wody, żywność była stara, np. z 1956 r. z terminem ważności półtora roku, brakowało owoców, mięsa. Złe warunki panowały w sowieckich szpitalach. Sowieccy chirurdzy i pielęgniarki mieli trudną pracę, gdyż nici chirurgiczne miały złą jakość. Pielęgniarki musiały brać nici ze spadochronów, czyścić je i używać do szycia ran. Drugim czynnikiem było morale Sowietów w Afganistanie. Wysokie miały tylko oddziały spadochroniarzy i Specnazu. Ich żołnierze walczyli do śmierci. Morale większości żołnierzy sowieckich w Afganistanie było bardzo niskie. Sowieccy oficerowie często byli zepsuci, pili wódkę kupowaną w afgańskich sklepach – dukanach. Sowieccy żołnierze poborowi mieli inny rodzaj problemu – narkotyki. Afgańczycy wiedzieli, że sowieccy żołnierze lubili haszysz i często wymieniali go barterowo na kradzioną radziecką puszkowaną żywność, paliwo, leki czy części samochodowe, czasami zaś na broń ręczną. W Afganistanie narkotyki były obecne wszędzie. Innym problemem Armii Radzieckiej w Afganistanie były dezercje z powodu przemocy. Oficerowie czasami znęcali się nad żołnierzami z poboru. Najwięcej przemocy było między sierżantami i żołnierzami poborowymi oraz samymi poborowymi. Oficjalne radzieckie dane potwierdziły śmierć w Afganistanie 14 453 żołnierzy. W Afganistanie zaginęło 311 sowieckich żołnierzy podczas okupacji tego kraju. Część z zaginionych uciekło do mudżahedinów. Później walczyli oni w oddziałach afgańskiego ruchu oporu przeciwko Armii Radzieckiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Departament II, 42/86, Afganistan 1982 (Sprawozdanie z wykonania misji ambasadora PRL w Afgańskiej Republice Demokratycznej w okresie od 6 listopada 1978 r. do 21 listopada 1982 r.) [Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSP)]
Google Scholar

Wydział Zagraniczny KC PZPR, LXXVI-675, Afganistan (Sprawozdanie z pobytu delegacji partyjno-rządowej w Afganistanie; Informacja o pobycie w Afganistanie w dniach 8–13.01.1985 r. delegacji KC PZPR na obchodach 20-lecia Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)]
Google Scholar

Aleksijewicz S., Ołowiane żołnierzyki, Wrocław 2007.
Google Scholar

Chrzanowski M., Żołnierz niepotrzebnej wojny, Warszawa 1989.
Google Scholar

Kamiński T., Afganistan. Perla nist, Bydgoszcz–Warszawa 2009.
Google Scholar

Krachmalow S., Zapiski woennogo attaché, Moskwa 2000.
Google Scholar

Lebiedź A., Szkoda wielkiego kraju, Warszawa 1999.
Google Scholar

Pamiatka po taktikie diejstwi podrazidieleni w borbie s miatieżnikami, [b.m.w.] 1987.
Google Scholar

Regulamin służby garnizonowej i wartowniczej sił zbrojnych ZSRR, Warszawa 1975.
Google Scholar

Sikorski R., Prochy świętych. Podróż do Heratu w czasie wojny, London 1990.
Google Scholar

Tears, blood, and cries. Human Rights in Afghanistan Since the Invasion 1979–1984. A Helsinki World Report, New York 1984.
Google Scholar

Afganistan: podwodia i itogi, „Ogoniok” 1989, nr 12, s. 6–8, 30–31.
Google Scholar

Borowik A., Wstretimsja u trech żurawlej. Afganistan. Dniewnik reportera, „Ogoniok” 1987, nr 27, s. 21–24.
Google Scholar

Braithwaite R., Afgańcy. Ostatnia wojna imperium, Kraków 2012.
Google Scholar

Czarnotta Z., Błędna ocena sytuacji, „Żołnierz Polski” 1997, nr 9, s. 42–43.
Google Scholar

Czarnotta Z., Moszumański Z., Dziesięć lat wojny w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1997, nr 1, s. 89–95.
Google Scholar

Dąbrowska B., Zaus P., Wojna w Afganistanie, Warszawa 1985.
Google Scholar

Encyklopedia Popularna PWN, red. R. Marcinkowski, Warszawa 1982.
Google Scholar

Fakty – opinie, „Życie Warszawy” 1988, nr 158, s. 1.
Google Scholar

Głogowski A., Pakistańscy dywersanci przeciw ZSRS, „Komandos” 2007, nr 11, s. 27–31.
Google Scholar

Gotowała J., Gorące niebo Afganistanu, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 2001, nr 7, s. 3–20.
Google Scholar

Gromow B., Ograniczony kontyngent, „Komandos” 1995, nr 10, s. 7–9.
Google Scholar

Jędrzejko M., Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Warszawa–Pułtusk 2004.
Google Scholar

Kajetanowicz J., Bojowe wozy piechoty, Warszawa 1995.
Google Scholar

Kajetanowicz J., Wojna w Afganistanie i jej wpływ na rozwój sztuk wojennej, „Zaszyty Naukowe AON” 2004, nr 3, s. 252–261.
Google Scholar

Kamieński Ł, Farmakologizacja wojny, Kraków 2012.
Google Scholar

„Kłamstwo rani duszę, potrzebna jest cała prawda”, „Kontynenty” 1989, nr 11, s. 36.
Google Scholar

Komorowski K., Afganistan jako teatr działań wojennych w świetle doświadczeń sowieckich, [w:] Od najazdów pogańskich są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne. Studia ofiarowanew siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyk, M. Franz, Toruń 2008, s. 535–549.
Google Scholar

Korzeniowski K., Afganistan. Gdzie regułą jest brak reguł, Warszawa 2006.
Google Scholar

Koziej R., Stankiewicz G., Analiza doświadczeń z wojny afgańsko-radzieckiej (1978–1989) w zakresie zabezpieczenia logistycznego, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2007, nr 3, s. 151–157.
Google Scholar

Markowski W., Miliaczenko W., Specnaz w Afganistanie, Warszawa 2002.
Google Scholar

Modrzejewska-Leśniewska J., Afganistan, Warszawa 2010.
Google Scholar

Nikitienko E., Afganistan: ot vojny 80-h do prognoza novyh vojn, Moskwa 2004.
Google Scholar

O’Malley T., Artyleria: działa polowe i wyrzutnie rakietowe, Warszawa 2000.
Google Scholar

Piekarowicz R., Cień Amanullaha, Warszawa 1984.
Google Scholar

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółowa, t. XXII, Poznań 1999.
Google Scholar

Proser D.J., Out of Afghanistan, Montreal 1987.
Google Scholar

Reese R., Oficerowie radzieccy 1918–1991, Warszawa 1012.
Google Scholar

Revenge shooting by soviet troops reported, „The Canberra Time” 1985, vol. LIX, No. 18.029, s. 4.
Google Scholar

Schofield S., Komandosi rosyjscy, Warszawa 1996.
Google Scholar

Sliwinski M., Afghanistan 1978–87. War, Demography and Society, London 1988.
Google Scholar

Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
Google Scholar

Ściborek P., Wojna czy pokój, Wrocław 1999.
Google Scholar

Śmigielski R., Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992–2004, Warszawa 2006.
Google Scholar

The Soviet-Afghan War. How a Superpower Fought and Lost. The Russian General Staff, trans. And eds L.W. Grau, M.A. Gress, Kansas 2002.
Google Scholar

Umorzono sprawę karną przeciw byłemu szeregowcowi Armii Radzieckiej, „Życie Warszawy” 1988, nr 182, s. 6.
Google Scholar

Zaloga S., Berety z gwiazdami, Warszawa 2003.
Google Scholar

Zimny M., Radzieckie doświadczenia z Afganistanu 1979–1988 (1), „Komandos” 2006, nr 11, s. 10–15.
Google Scholar

Zimny M., Radzieckie doświadczenia z Afganistanu 1979–1988 (2), „Komandos” 2006 nr 12, s. 6–9.
Google Scholar

Z Afganistanu, „Biuletyn Specjalny”, Polska Agencja Prasowa, 1985, R. XLI, nr 11740, s. 17.
Google Scholar

http://fmso.leavenworth.army.ml/document/handwland/handwland/htr (dostęp: 15 IX 2015 r.).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Fijałkowski, T. (2017). Warunki bytowe oraz morale żołnierzy Armii Radzieckiej w Afganistanie (1979–1989). Zarys zagadnienia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 181–210. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.12