Nawiązanie stosunków brytyjsko-radzieckich w 1929 roku w świetle dokumentów brytyjskich

Autor

  • Adam Mordzak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.10

Słowa kluczowe:

stosunki brytyjsko-radzieckie, 1929, Arthur Henderson, Partia Pracy

Abstrakt

Po objęciu rządów w Wielkiej Brytanii w 1929 r. Partia Pracy dążyła do nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim. Bezpośrednio sprawą tą zajął się szef Foreign Office, Arthur Henderson. Z pomocą rządu norweskiego nawiązano kontakty z Moskwą. Były one wstępem do negocjacji, które trwały kilka miesięcy. Przedstawicielem strony radzieckiej był Walerian Dowgalewski. Artykuł opisuje przebieg rozmów i główne zagadnienia, jakie podejmowali dyplomaci. Do najważniejszych z nich należały problemy propagandy oraz wzajemne roszczenia finansowe. Kwestia zawarcia układu handlowego była akceptowana przez obydwie strony. W rozstrzyganiu sporów pomocne były projekty traktatów z 1924 r. Ostatecznie w grudniu 1929 r. doszło do wymiany ambasadorów i oficjalnego nawiązania stosunków między krajami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Documents on British Foreign Policy 1919–1939, Series 2, vol. VII, Londyn 1946.
Google Scholar

Bridges B., Red or Expert? The Anglo-Soviet Exchange of Ambassadors in 1929, „Diplomacy & Statecraft” 2016, vol. XXVII, No. 3, s. 437–452.
Google Scholar

Morrell G.W., Britain Confronts the Stalin Revolution: Anglo-Soviet Relations and the Metro-Vickers Crisis, Waterloo 1995, s. 48–49.
Google Scholar

Schinness R., The Conservative Party and Anglo-Soviet relations 1925–7, „European History Quarterly” 1977, No. 4, s. 393–407.
Google Scholar

Williams A., The Labour Party’s Attitude to the Soviet Union, 1927–35: An Overview with Specific Reference to Unemployment Policies and Peace, „Journal of Contemporary History” 1987,vol. XXII, No. 1, s. 7190.
Google Scholar

Stenogram z posiedzenia Izby Gmin z dnia 5 listopada 1929, Relacje z Rosją, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1929/nov/05/relations-with-russia (dostęp: 31 X 2017 r.).
Google Scholar

The National Archives London, Cabinet Papers, Series 23, vol. XXIX, http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-61.pdf (dostęp: 30 X 2017 r.).
Google Scholar

The National Archives London, Cabinet Papers, Series 23, vol. XXX, http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-62.pdf (dostęp: 30 X 2017 r.).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Mordzak, A. (2017). Nawiązanie stosunków brytyjsko-radzieckich w 1929 roku w świetle dokumentów brytyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 143–159. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.10