Nowy Ład prezydenta Franklina Delano Roosevelta w oczach Wiktora Podoskiego

Autor

  • Adam Mordzak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.12

Słowa kluczowe:

prezydent Franklin Delano Roosevelt, wielki kryzys ekonomiczny 1929–1933, Nowy Ład

Abstrakt

Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta miał na celu powstrzymanie wielkiego kryzysu. Artykuł ma za zadanie pokazać wiedzę polskiej dyplomacji na temat programu. Jest on oparty na opracowaniu Wiktora Podoskiego Nowy ład Roosevelta. Autor był pracownikiem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opisuje on realizację Nowego Ładu od 1933 do 1936 r. W artykule odzwierciedlone zostało to, jak Podoski przedstawił program oraz poszczególne ustawy. Szczegółowo ukazuje on niektóre reformy, a także największe instytucje powołane w ramach Nowego Ładu: National Recovery Administration, Agricultural Adjustment Administration, Federal Emergency Relief Administration oraz Public Works Administration. Wielu ustaw autor pominął lub tylko o nich wspomniał. Przedstawione przez niego informacje nie zawsze były niedokładne. Niektóre z reform drugiej fazy programu zostały opisane wraz z opinią autora na temat ich przyszłości. W artykule zostały również ukazane, jako podsumowanie, reformy Nowego Ładu z okresu 1936–1939.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Podoski W., Nowy ład Roosevelta, Warszawa 1936.
Google Scholar

The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt With a Special Introduction and Explanatory Notes by President Roosevelt, vol. II, New York 1938.
Google Scholar

Einaudi M., The Roosevelt Revolution, New York 1959.
Google Scholar

Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. A. Bartnicki i Z. Kwiecień, t. IV, Warszawa 1995.
Google Scholar

Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861–1945, Warszawa 1991.
Google Scholar

Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.
Google Scholar

Szklarska-Lohmannowa A., Podoski Wiktor Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Kraków 1983, s. 184–185.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Mordzak, A. (2016). Nowy Ład prezydenta Franklina Delano Roosevelta w oczach Wiktora Podoskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 175–190. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.12