Geneza i rozwój konfliktu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej z synem Jakubem

Autor

  • Maciej Dębski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.03

Słowa kluczowe:

Maria Kazimiera Sobieska, Jakub Sobieski, Jan III Sobieski, Ludwika Karolina Radziwiłłówna, Melchior de Polignac

Abstrakt

Artykuł porusza problem mało znanej genezy konfliktu Marii Kazimiery z najstarszym synem Jakubem – sporu, który bez zagłębiania się w jego złożone przyczyny, uznaje się za główny powód porażki najstarszego z królewiczów Sobieskich w walce o polski tron. Największym marzeniem Marii Kazimiery było to, aby Jakub (bądź któryś z jego braci) objął „ojcowską koronę”. W poczuciu takich nadziei i w ciepłych relacjach z najbliższymi wychowywany był najstarszy królewicz. Niestety, w ostatnich latach życia króla Jana III Sobieskiego Jakub, z całkowicie niesłusznych pobudek, poważnie odsunął się od rodziców. Spór z parą królewską, a następnie z matką w oczach opinii publicznej stał się politycznym konfliktem. Oponenci Sobieskich utwierdzali wszystkich w przekonaniu, że Marysieńka i Jakub są politycznymi wrogami. Temat zatargu (który był splotem wielu nieporozumień) Marii Kazimiery z synem powracał, co ostatecznie pogrzebało szanse na założenie w Polsce dynastii Sobieskich.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Maria Kazimiera d’Arquien de la Grange, Listy do Jana Sobieskiego, Warszawa 1966.
Google Scholar

Nieznane listy królowej Marji Kazimiery, oprac. W. Ziembicki, Kraków 1935.
Google Scholar

Sarnecki K., Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691–1696, oprac. J. Woliński, Wrocław 1958.
Google Scholar

Gierowski J.A., Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”1980, R. XXXV, z. 2, s. 369–382.
Google Scholar

Jastrzębska E., Maria Kazimiera Sobieska wobec kandydatury syna Jakuba podczas bezkrólewia w świetle depesz ambasadora Polignaca (1696–1697), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”1980, R. XXXV, z. 2, s. 351–354.
Google Scholar

Kawecki R., Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1705), Opole 2005.
Google Scholar

Komaszyński M., Legenda i prawda o ostatnich latach Jana III, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 211–221.
Google Scholar

Komaszyński M., Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski (1641–1716), Kraków 1983.
Google Scholar

Komaszyński M., Piękna królowa. Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska, Kraków 1995.
Google Scholar

Komaszyński M., Teresa Kunegunda Sobieska, Warszawa 1982.
Google Scholar

Komaszyński M., Zabiegi królewicza Jakuba o pomoc Szwecji w walce o tron po Janie III, [w:] Strefa bałtycka w XVI–XVIII w. Polityka – społeczeństwo – gospodarka. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edmunda Cieślaka, red. J. Trzoska,Gdańsk 1993, s. 105–115.
Google Scholar

Libiszowska Z., Ród Sobieskich w Europie, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2., s. 355–368.
Google Scholar

Orszulik S., Polemika wokół kandydatury Sobieskich do korony w okresie bezkrólewia 1696/97, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 341–349.
Google Scholar

Porazinski J., Sobieski Jakub Ludwik, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 490–496.
Google Scholar

Skrzypietz A., Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009.
Google Scholar

Skrzypietz A., Jakub Sobieski, Poznań 2015.
Google Scholar

Skrzypietz A., Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.
Google Scholar

Skrzypietz A., Maria Kazimiera wobec elekcji po zgonie Jana III, [w:] Z dziejów XVII i XVIII wieku. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu, red. J. Kwak, Katowice 1997, s. 106–117.
Google Scholar

Skrzypietz A., Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa 2014.
Google Scholar

Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.
Google Scholar

Staszewski J., O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973.
Google Scholar

Szwaba M., Między dworem a opozycją. Krzysztof Pac wobec Jana III Sobieskiego w latach 1674–1684, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, nr 1418, Historia CII, s. 57–62.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Dębski, M. (2017). Geneza i rozwój konfliktu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej z synem Jakubem. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 25–41. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.03