Słowo wstępne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.01

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jarosław Kita - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Prof. dr hab. Jarosław Kita – kierownik Katedry Historii Polski XIX w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Zainteresowania naukowe: historia społeczna i gospodarcza XIX i XX w., dzieje społeczeństwa polskiego na tle porównawczym ze społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej, historia ziemiaństwa polskiego, europejska kultura uzdrowiskowa XIX–XXI w., dzieje wojskowości polskiej w dobie zaborów, historia nauki w XIX–XXI w., przeszłość łódzkiego środowiska naukowego, dzieje miast regionu Polski centralnej.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-19

Jak cytować

Kita, J. (2023). Słowo wstępne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), 5–8. https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.01

Inne teksty tego samego autora