The tendency to migration of eldery people inhabitants of big cities

Authors

  • Dorota Kałuża-Kopias University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Unit of Demography and Social Gerontology

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.10

Keywords:

gerontology, demography, migration seniors, determinants of migration

Abstract

Poland’s population is aging like the populations in most developed countries. The fast rising number of the oldest old (the so‑called “double aging”) and their problems will probably be the dominant theme in the debate about seniors in coming decades. The purpose of this paper is to present the potential motives of migration of people over the age of 75 residents of large cities in Poland. Performed material from their own research that has been carried between February and August 2016. The analysis results indicate that older people are reluctant to change their place of residence, and the main theme of migration are health problems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bean F.D, Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R. (1994), Geographic concentration, migration, and population redistribution among the elderly, [w:] L.G. Marin, S.H. Preston, Demography of aging, NAP, Washington.
Google Scholar

Bień B. (2002), Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Błędowski P., Wilmowska‑Pietruszyńska A., (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce. Problemy i propozycje rozwiązań. Organising long‑term care in Poland. Main problems and possible solutions, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 9–13.
Google Scholar

Bojanowska E. (2008), Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski, I. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda‑Lewandowska (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, ISP, Warszawa.
Google Scholar

Breuer T. (2005), Retirement Migration or Second‑home Tourism? German Senior Citizens on the Canary Islands, „Die Erde”, no. 136(3), s. 313–333.
Google Scholar

Colsher P.L., Wallach R.B. (1990), Health and other social antecedents of relocation in rural elderly person, „J. Gerontol”, vol. 45(1), s. 100–136.
Google Scholar

Cuba L.J., Hummon D.M. (1993), A place to call home, Identification with dwelling community and religion, „Sociol Q”, vol. 34, s. 111–131.
Google Scholar

GUS (2014), Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
Google Scholar

Haas W.H., Serow W.J. (1993), Amenity retirement migration process: A model and preliminary evidence, „The Gerontologist”, vol. 33, s. 212–220.
Google Scholar

He W., Schachter J. (2003), Internal migration of the older population, 1995 to 2000, US Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, US Census Bureau.
Google Scholar

Kałuża D. (2008), Migracje seniorów, [w:] T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kałuża‑Kopias D. (2011), Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] T.J. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kałuża‑Kopias D. (2014a), Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2(166), s. 97–120.
Google Scholar

Kałuża‑Kopias D. (2014b), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167, s. 32–42.
Google Scholar

Kałuża‑Kopias D. (2015), Polscy emigranci w późnym wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 4(315), http://dx.doi.org/10.18778/0208–6018.315.05.
Google Scholar

Krzyżanowski Ł. (2012), Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 38(1/143), s. 125–142.
Google Scholar

Kurek, S. (2008), Typologia starzenia się ludności w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Google Scholar

La Parra D., Mateo M.A. (2008), Health status and access to health care of British nationals living on the Costa Blanca, Spain, „Ageing and Society”, vol. 28(1), s. 85–102.
Google Scholar

Latuch M. (1977), Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 50, s. 51–69.
Google Scholar

Longino Ch.F. (1987), Migration patterns among the elderly: A developmental perspective, „The Gerontologist”, vol. 27, s. 266–272.
Google Scholar

Longino Ch.F., Bradley D.E. (2001), Geographical distribution and migration, [w:] R.H. Binstock, L.K. Georg (eds.), Aging and the Social Sciences, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Longino C.F. Jr., Warnes A.M. (2005), Migration and older people, [w:] M.L. Johnson (ed.), Cambridge Encyclopaedia of Ageing, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań.
Google Scholar

Ptak E. (2012), Migracje międzynarodowe seniorów, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 21–26.
Google Scholar

Quandango J. (2002), Aging and the life course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University, Florida.
Google Scholar

Rogers A. (1990), Return migration to region of birth among retirement – age persons in the United States, „Journal of Gerontology: Social Sciences”, vol. 5, s. 128–134.
Google Scholar

Schiamberg L.B., McKinney K.G. (2003), Factors Influencing Expectations to Move or Age in Place at Retirement Among 40‑ to 65‑Year‑Olds, „Journal of Applied Gerontology”, vol. 22, s. 19–41.
Google Scholar

Stolarczyk K. (1985), Społeczno‑ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.
Google Scholar

Stolarczyk K. (1986), Społeczno‑demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] J. Witkowski (red.), Społeczno‑demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.
Google Scholar

Suzman R.M., Manton K.G., Willis D.P. (1992), Introducing the oldest old, [w:] R.M. Suzman, D.P. Willis, K.G. Manton (eds.), The oldest old, Oxford University Press, Oxford–New York.
Google Scholar

Synak B. (red.) (2000), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Synak B. (red.) (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Szukalski P. (2003), Raport merytoryczny z realizacji projektu badawczego. Status rodzinny a sytuacja zdrowotna i bytowa osób sędziwych w środowisku wielkomiejskim, grant 2H2OE03424, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3625/Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.08.2016].
Google Scholar

Szukalski P. (2010), Starzenie się ludności Łodzi na tle największych Polskich miast od początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 103–125.
Google Scholar

Uren Z., Goldring S. (2007), Migration trends at older ages in England and Wales, „Population Trends”, no. 130, s. 31–41, www.statistics.gov.uk [dostęp: 10.12.2012].
Google Scholar

Walters W.H. (2006), Later‑Life Migration in the United States, A Review of Recent Research, http://www.pineforge.com/ballantinestudy/articles/Chapter14_Article04.pdf [dostęp: 10.02.2016].
Google Scholar

Wiseman R.F. (1980), Why older people move theoretical issues, „Research on Aging”, vol. 2(2), s. 141–154.
Google Scholar

Published

2017-09-22

How to Cite

Kałuża-Kopias, D. (2017). The tendency to migration of eldery people inhabitants of big cities. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(329), [147]–165. https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.10

Issue

Section

Articles