The Worldwide Spatial Diversity in Population Ageing

Authors

  • Anna Janiszewska University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.06

Keywords:

population ageing, elderly people, spatial diversity, world, continents

Abstract

The ageing of populations is a currently global process which occurs in almost all regions of the world, although it is uneven in different countries. Doubtlessly, the changes in demographic behaviours observed at present contribute to the growing thereof, yet the process itself started much earlier. The work analyses statistical data and confirms that the most intense demographic ageing has been occurring for half a century in Europe. However, it needs to be mentioned that the dynamics of population ageing in Europe ever since the 1990s has been lower than in Central and South America or Asia which signifies the spreading of this phenomenon onto other continents. The main purpose of this work was to present the spatial diversity of population ageing in the world, sorted by continents and countries.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloom D.E., Canning D., Sevilla J. (2001), Economic Growth and the Demographic Transition, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w8685.pdf [dostęp: 12.07.2015].
Google Scholar

Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, s. 15–25.
Google Scholar

Gabryszak R. (2005), Tendencje demograficzne w starzejącym się świecie i ich konsekwencje, „Polityka Społeczna”, nr 11–12, s. 14–18.
Google Scholar

Giddens A. (2005), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2015), Rocznik Demograficzny 2015, Warszawa.
Google Scholar

Golinowska S., Mazurkiewicz P. (1999), Ku godnej, aktywnej starości: Raport o Rozwoju Społecznym – Polska 1999, NHDR, Warszawa.
Google Scholar

Grzędzińska E. (2005), Procesy demograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ starzenia się społeczeństwa na gospodarkę Polski, [w:] Materiały z XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt. Rozwój i Polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, 13–15 czerwca 2005 r., Sopot.
Google Scholar

http://www.e‑stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001151137 [dostęp: 8.08.2016].
Google Scholar

Jurek Ł. (2008), Demograficzne uwarunkowania zmian społecznych i ekonomicznych w regionie Azji i Pacyfiku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 28, s. 98–109.
Google Scholar

Kowaleski J.T. (2008), Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
Google Scholar

Kurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Lützeler R. (2008), Regional demographics, [w:] F. Coulmas, H. Conrad, A. Schad‑Seifert, G. Vogt (eds.), The demographic challenge: A handbook about Japan, Boston, doi: 10.1163/ ej.9789004154773.i–1199.33.
Google Scholar

Mikołajczyk B. (2012), Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Monografie Lex, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2002), Sprawozdanie z drugiego światowego zgromadzenia na temat starzenia się społeczeństw, Madryt, http://www.mpips.gov.pl/spoleczne‑prawa‑czlowieka/organizacja‑narodów‑zjednoczonych/madryckiplandziaaniawkwestiistarzeniasispoeczestw/, [dostęp: 12.07.2015].
Google Scholar

Pieliński B. (2012), Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa – rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 18, s. 129–142.
Google Scholar

Retherford R.D., Ogawa N. (2005), Japan’s Baby Bust: Causes, Implications, and Policy Responses, „East–West Center Working Papers”, nr 118, s. 4–47.
Google Scholar

Rosset E. (1982), Fenomeny demograficzne XX wieku, [w:] N. Wolański (red.), Ekologia populacji ludzkich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Instytut Ekologii, Wrocław.
Google Scholar

Statistics Japan, 2016, http://www.e‑stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001151137 [dostęp: 13.03.2015].
Google Scholar

Stuart‑Hamilton I . (2006), Psychologia starzenia się, Zysk i S‑ka, Poznań.
Google Scholar

Szukalski P. (2011), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, [w:] P. Szukalski, Z. Szweda‑Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
Google Scholar

United Nations Statistics Division (UNSD) (2014), Demographic Yearbook, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/1990_round.htm [dostęp: 13.03.2015].
Google Scholar

Warchoł P. (2015), Zmiany demograficzne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Analiza na przykładzie Japonii, „Przegląd Strategiczny”, nr 8, s. 345–360, doi: 10.14746/ps.2015.1.23.
Google Scholar

World Health Organization (WHO) (2016), World Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDGs, http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/ [dostęp: 4.08.2016].
Google Scholar

Published

2018-01-19

How to Cite

Janiszewska, A. (2018). The Worldwide Spatial Diversity in Population Ageing. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(331), 91–113. https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.06

Issue

Section

Articles